BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ubezpieczenia upraw rolnych z dotacją z budżetu państwa w latach 2008-2015
Crop Insurance with a Subsidy from the State Budget in the Years 2008-2015
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 5, s. 260-266, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia rolnicze, Rolnictwo, Dotacje, Budżet państwa
Agriculture insurance, Agriculture, Subsidies, State budget
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie obowiązujących zasad obowiązkowego ubezpieczenia upraw realizowanych z dopłatą z budżetu państwa. Podjęto także próbę ustosunkowania się do zmian, które były wprowadzane w tych ubezpieczeniach w latach 2008-2015. Stwierdzono, że ubezpieczenia upraw nie stały się powszechne, udział ubezpieczonych upraw w powierzchni zasiewów zwiększył się w badanych latach z 24 do 32%. Mimo że od 2008 roku stały się obowiązkowe nie osiągnięto oczekiwanych 50%. Wciąż nierozwiązanym problemem pozostają ubezpieczenia upraw na wypadek suszy, które praktycznie nie funkcjonują.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the current law of compulsory insurance of crops in agriculture carried out with a subsidies from the state budget. In the paper also described essential changes introduced to the crop insurance law in period 2008-2015. It was found that crop insurance did not become widely widespread in Poland. The share of insured crops area increased from 24% in 2008 to 32% in 2015, although since 2008 crop insurance in Poland became compulsory at level of 50% of crop area. The main and still remain unsolved is the problem of insurance against drought. This type of insurance practically does not exist and is still awaited by farmers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Co z ubezpieczeniem od suszy?". 2012. Top Agrar 5/2012: 7.
 2. "Concordia: Sezon prac polowych to także sezon wypadków i awarii". Gazeta Ubezpieczeniowa, 7 czerwca 2016. http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=60327:2016-06-07-06-45- -38&catid=104:ubezpieczenia-rolne&Itemid=110
 3. Czubiński Tomasz. 2015a. "Susza jest, ale straty są poniżej 20%". Top Agrar 7/2015: 22.
 4. Czubiński Tomasz. 2015b. "Suszę widzą tylko rolnicy - komentarz". Top Agrar 7/2015: 3.
 5. Górka Bożena P. 2014. "Ubezpieczonym ku przestrodze". Top Agrar 10/2014: 6.
 6. GUS. 2015. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa.
 7. Kaczała Monika, Łyskawa Krzysztof. 2010 [W:] Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Zastosowania, red. Lech Gąsiorkiewicz, Jan Monkiewicz, 175-176. Warszawa: Poltext.
 8. Kowalewski Eugeniusz, Władysław Wojciech Mogilski (red.). 2014. System prawny ubezpieczeń obowiązkowych. Przesłanki i kierunki reform. Toruń: Tonik "Dom Organizatora".
 9. Ignaczewski Grzegorz. 2015a. "Susza, powódź i co dalej?". Top Agrar 7/2015: 18-19.
 10. Ignaczewski Grzegorz. 2015b. "Szacowanie skutków suszy-nieżyciowe prawo". Top Agrar 9/2015: 23.
 11. Łuczak Piotr. 2013. "Rząd zabrał 20 mln zł z ubezpieczeń". Top Agrar 11/2013: 16.
 12. Łuczak Piotr. 2015a. "Kto nie chce widzieć suszy w Polsce?". Top Agrar 9/2015: 16-18.
 13. Łuczak Piotr. 2015b. "Pomoc suszowa? Panie, to są jakieś jaja!". Top Agrar 10/2012: 18-22.
 14. Łuczak Piotr. 2015c. "Z Kosmosu suszę widać wcześniej". Top Agrar 9/2015: 20-21.
 15. Łyskawa Krzysztof. 2015. Historyczny rozwój ubezpieczeń upraw w Polsce. Zasady funkcjonowania ubezpieczeń dotowanych upraw. [W] Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce, red. M. Kaczała, K. Rojewski, 77-103. Warszawa: Poltext.
 16. MRiRW. 2016. Pogoda nie sprzyja rolnikom. Warszawa: MRiRW.
 17. Nowak Stanisław. 2015. Problemy 25-lecia polskiego rynku ubezpieczeń (przymus ubezpieczenia w rolnictwie). [W:] Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów. red. Irena Jędrzejczyk, 100-101. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.
 18. Szelągowska Aleksandra. 2014. Zmiany w systemie ubezpieczeń rolnych w Polsce. [W] Ryzyko i ubezpieczenia w rolnictwie. Konferencja 22 maja 2014, Warszawa, SGGW.
 19. "Ubezpieczenia rolne: Anomalie pogodowe są coraz dotkliwsze". Gazeta Ubezpieczeniowa, 18 sierpnia 2016. http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=60894:ubezpieczeniarolne- anomalie-pogodowe-s-coraz-dotkliwsze-&catid=104:ubezpieczenia-rolne&Itemid=110
 20. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dz.U. 2015 poz. 577.
 21. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dz.U. 2015, poz. 577.
 22. Wicka Aleksandra (red.). 2014. Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 23. http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1262-2015/$file/7-020-1262-2015.pdf Summary
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu