BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielewska Izabela (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Przeznaczenie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich województwa pomorskiego
Intended Use of Renewable Energy Sources in Rural Areas of the Pomeranian Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 5, s. 274-280, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Odnawialne źródła energii, Obszary wiejskie
Sustainable development, Renewable energy sources, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie problematyki przeznaczenia odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich województwa pomorskiego. Obecnie w związku z rosnącymi wymaganiami ochrony środowiska naturalnego obserwuje się duży postęp w dziedzinie wykorzystywania lokalnych odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to również obszarów wiejskich. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wymaga zbudowania lub poprawy narzędzi służących wykorzystaniu lokalnych źródeł energii, zwłaszcza odnawialnej. Badania przeprowadzono w marcu 2016 roku wśród 282 rolników z województwa pomorskiego. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego i techniką ankiety. Badania wykazały, że możliwości wdrożenia w gospodarstwach rolnych OZE są duże. Przeznaczenie energii z OZE to głównie potrzeby związane z produkcją zwierzęcą i roślinną, czyli oświetlenie budynków, ich ogrzewanie oraz chłodzenie pomieszczeń i produktów, podgrzanie wody użytkowej oraz suszenie płodów rolnych.(abstrakt oryginalny)

There is currently large progress in using local, renewable energy sources in relation to the increasing requirements of the environment protection. This also applies to rural areas. Sustainable development of the rural areas requires the construction or improvement of tools which serve the purpose of using local energy sources, particularly renewable ones. The aim of this study was to present the issues of the purposes of renewable energy sources in the rural areas of Pomerania Province of Poland. Research was conducted among 282 farmers from Pomerania in March 2016. The research employed the diagnostic survey method and the questionnaire technique. The research showed that there are wide possibilities of introducing RES in farming households. The purposes of the RES buildings, heating and/or cooling rooms and products, heating utility water as well as drying crops.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brelik Agnieszka. 2010. "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój agroturystyki". Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 3: 153-162.
 2. Gwiazdowicz Mirosław. 2010. "Środowisko przyrodnicze na obszarach wiejskich - zagrożenia i szanse". Studia BAS 4: 247-272.
 3. Matyka Mariusz. 2011. Rolnictwo a odnawialne źródła energii - szanse i zagrożenia. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. J.S. Zegar, 95-120. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 4. Nowacki Marcin. 2010. Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 5. Piwowar Arkadiusz, Maciej Dzikuć. 2015. "Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju". Wieś i Rolnictwo 3 (168): 107-114.
 6. PBPR. 2015. Program "Założenia przestrzenne rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie pomorskim". Słupsk: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.
 7. Roman Michał. 2015a. "Compost heap in agritourism farm as an example of the renewable source of energy". Economic and Regional Studies 8 (3): 124-131.
 8. Roman Michał. 2015b. "Renewable energy resources in students' opinions". Studia Ecologiae et Bioethicae 13 (3): 49-63.
 9. Sobczyk Wiktoria. 2014. "Sustainable development of rural areas". Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development 9 (1): 119-126.
 10. Wielewska Izabela. 2011. Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszarów przyrodniczo cennych dla potrzeb ich zrównoważonego rozwoju. [W] Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. W. Bojar, 102-111. Bydgoszcz: Wydawnictwo PSZW.
 11. Wiśniewski Grzegorz. 2016. Odnawialne źródła energii w rolnictwie - uwagi o polityce rolnej i energetycznej. http://www.cire.pl/item,129680,2,0,0,0,0,0, odnawialne-zrodla-energii-w-rolnictwie-uwagi-o-politycerolnej- i-energetycznej.html, dostęp 28 maj 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu