BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zabolotnyy Serhiy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Determinanty tworzenia wartości dla właścicieli w przedsiębiorstwach rolniczych
Determinants of Value Creation for Owners in Agricultural Companies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 5, s. 288-294, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Ekonomiczna wartość dodana, Wyniki badań, Rentowność, Korelacja
Agricultural enterprises, Economic Value Added (EVA), Research results, Profitability, Correlation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie zdolności do generowania wartości przedsiębiorstw rolniczych oraz ocena związków zachodzących między zdefiniowaną miarą wartości a podstawowymi kategoriami finansowymi tych podmiotów. W celu pomiaru wartości przedsiębiorstw rolniczych dla właścicieli zastosowano koncepcję ekonomicznej wartości dodanej (EVA). W latach 2005-2012 przedsiębiorstwa rolnicze systematycznie zwiększały kapitał zainwestowany. Analizowana grupa przedsiębiorstw rolniczych charakteryzowała się niską zdolnością do generowania wartości. W wyodrębnionych grupach przedsiębiorstwach rolniczych wraz ze wzrostem poziomu inwestycji w majątek notowano obniżenie stóp zwrotu z kapitału zainwestowanego, mierzonych EVA.(abstrakt oryginalny)

The goal of the research was to present the ability of value creation for owners in agricultural companies and to estimate the relations between the defined value ratio and financial parameters of these entities. To measure the value of agricultural companies for owners a concept of Economic Value Added (EVA) was applied. In 2005-2012 agricultural companies systematically increased the value of invested capital. In the analyzed period agricultural companies were characterized by a low ability of value creation. In the analyzed groups of companies an increase in capital investments was associated with the decrease of rate of return on invested capital measured by EVA.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartoszewicz Bohdan, Krzysztof Pniewski. 2008. Pomiar tworzonej wartości w systemie zarządzania wartością. [W] Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykład, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, 63-70.Warszawa: Poltext.
  2. Czyżewski Andrzej, Aleksander Grzelak, Janusz Jankowiak. 1999. "Sytuacja ekonomiczno-finansowa popegeerowskich gospodarstw rolnych w Wielkopolsce i w Polsce". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXI (2): 245-264.
  3. Sikorska Alina, Tomasz Ciodyk, Tomasz Zagórski, Andrzej, Bogdan Buks. 2012: Rynek ziemi rolniczej. IERiGŻ-PIB: 27-37.
  4. Wędzki Dariusz. 2003. Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  5. Wielicki Witold. 2008. "Rola kapitału w przedsiębiorstwach agrobiznesu". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95 (1): 6-75.
  6. Wielicki Witold, Rafał Baum. 2009. "Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i prawnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolnymi". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (4): 238-247.
  7. Zegar Józef. 2009. "Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (4): 256-266.
  8. Ziętara Wojciech. 2009. "Miary wielkość gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (4): 267-276.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu