BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisz Iwona (Uniwersytet Opolski), Łapuńka Iwona (Politechnika Opolska)
Tytuł
Wykorzystanie elektronicznych giełd transportowych w działalności e-biznesowej przedsiębiorstw z branży TSL zorientowanych projektowo
The Use of Electronic Freight Exchanges in the E-business of Project Oriented Enterprises in the Transport-forwarding-logistics Sector
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 1, s. 247-262, rys., bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - zarządzanie informacją i technologią w biznesie
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Handel elektroniczny, Rynek instytucjonalny, Usługi logistyczne
e-business, e-commerce, Business to Business (B2B), Logistic services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiona zostanie istota i znaczenie elektronicznych giełd transportowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw branży transport-spedycja-logistyka TSL. W dalszej części pracy przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną, istotą biznesu i handlu elektronicznego. Następnie scharakteryzowano proces przemian w branży TSL w kontekście funkcjonowania na rynku elektronicznym. Omówione zostaną narzędzia oraz środki do wspomagania procesów elektronicznego biznesu w postaci elektronicznych giełd transportowych. Przedstawione zostaną korzyści i koszty wykorzystania tego typu narzędzi w branży TSL na podstawie przeprowadzonych badań w wybranych przedsiębiorstwach realizujących usługi logistyczne typu projekt. (fragment tekstu)

The article presents the essence and importance of electronic freight exchange in the functioning of enterprises in the transport-forwarding-logistics sector. The authors present the basic issues related to the e-government, the essence of e-business and ecommerce. Then characterizes the transition process in the transport-forwarding-logistics sector in the context of the functioning of the electronic market. The authors discuss the tools and resources to support electronic business processes in the form of electronic freight exchanges. They present the benefits and costs of the use of such tools in the transport- forwarding-logistics sector on the basis of studies conducted in selected enterprises implementing project driven logistics services. The logistics services are executed in project oriented enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J. (2011), Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa.
 2. Bohács G., Frikker I, Kovács G. (2013), Intermodal logistics Processes supported by electronic freight and warehouse exchanges, "Transport and Telecommunication", Vol. 14, No. 3.
 3. Chmielarz W. (2007), Systemy elektronicznego biznesu, Difin, Warszawa.
 4. Combe C. (2006), Introduction to e-business, management and strategy, Amsterdam - Boston - Heidelberg -Londyn-Nowy York-Oxford-Paryż.
 5. Fuks K., Kawa A., Pierański B. (2015), Adaptation of social network analysis to electronic freight exchange, [w:] D. Barbucha, N.T. Thanh Nguyen, J. Batubara (red.), New Trends in Intelligent Information and Database Systems, Studies in Computational Intelligence Volume 598, Springer International Publishing Switzerland.
 6. Jeszka A. M. (2013), Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
 7. Kawa A. (2014), Elektroniczna giełda transportowa jako podmiot sektora usług logistycznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 355.
 8. Kawa A. (2015), "Podejście do wspołpracy w branży TSL na przykładzie elektronicznej giełdy transportowej", "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 6.
 9. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (2009), "Logistyka", Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań.
 10. Kos B. (2016), Elektroniczne giełdy transportowe, www. logistyka.net.pl, 29.03.2016.
 11. Kovács G. (2012), Freight and warehouse exchanges: modern logistic information systems, "Research in Logistics & Production", Vol. 2, No. 1.
 12. Leończuk D. (2013), Giełdy transportowe oraz platformy przetargowe - elektroniczne narzędzia wspomagające wybór przewoźnika w transporcie samochodowym, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 10.
 13. Majszyk K. (2012), W transporcie drogowym bez giełdy ani rusz, www.forsal.pl, 22.03.2016.
 14. Małachowski A. (2005), Środowisko wirtualnego klienta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Mutwil A,, Kos B. (2012), Wykorzystanie wybranych instrumentów gospodarki elektronicznej w łańcuchu dostaw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 72, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 87.
 16. Nandiraju S, Regan A., Freight transportation electronic marketplaces: a survey of the industry and exploration of important research issues, http://escholarship.org/uc/item/9fj2c4jw.
 17. Nojszewski D. (2006), Przegląd modeli e-biznesowych, Cz. 1., "E-mentor", 5 (17).
 18. Pisz I., Łapuńka I. (2015), Zarządzanie projektami w logistyce, Difin, Warszawa.
 19. Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, PWN, Warszawa.
 20. Rokicka-Broniatowska A. (2012), Analiza trendów rozwojowych e-usług na świecie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 72, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 87.
 21. Rucińska D. (2015), "Rynek usług transportowych w Polsce", PWE, Warszawa.
 22. Sosnowski J., Nowakowski Ł. (2015), Elektroniczne giełdy transportowe, Difin, Warszawa.
 23. Wang Y., Rodrigues V. S, Evans L. (2015), The use of ICT in road freight transport for CO2 reduction - an exploratory study of UK's grocery retail industry, "The International Journal of Logistics Management", Vol. 26, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu