BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moroz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przesłanki, realizacja i skutki pozyskania źródeł zaopatrzenia w Chinach - na przykładzie sklepu internetowego aerografy.com.pl
Reasons, Implementation and Effects of the Conduct Sourcing in China - on the Example of an Online Store Aerografy.com.pl
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 1, s. 263-278, tab., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - zarządzanie informacją i technologią w biznesie
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Zakup, Studium przypadku, Zaopatrzenie, Sklepy internetowe
e-commerce, Purchasing, Case study, Supply, Internet shopping
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
aerografy.com.pl
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena przesłanek, sposobu realizacji oraz skutków zaopatrzenia w Chinach przez sklep internetowy. Aby dobrze osadzić powyższy cel w praktyce gospodarczej, artykuł zilustrowano przykładem sklepu internetowego aerografy. com.pl. Powyższy cel wywołany został przez problem badawczy wyboru źródeł zaopatrzenia sklepów internetowych.
Metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu jest krytyczna analiza dokumentacji oraz metoda studium przypadku. Dobór metod wynika ze specyfiki podjętych badań. Studium przypadku zostało opracowane na podstawie wywiadu skategoryzowanego przeprowadzonego z właścicielem sklepu aerografy.com.pl. (fragment tekstu)

Trade in general, and e-commerce in particular, is based on the earned margin, which is the difference between the selling price and the cost of purchase. In literature on ecommerce,factors associated with creating the income are analyzed precisely. At the same time very occasionally are taken the issues of choice of the sources of supply of online stores.
Analysis and the evaluation of premises, means of implementation and effects of supplying in China by the online shop are a purpose of the present paper.
Research methods include a critical analysis of the documentation and the case study method. The research findings show a generally positive consequences of establishing the cooperation with Chinese producers. Online shops are sensing effects in image, competitive and financial area. On the other hand, import from China means greater workload for the managers of online shops. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agatz N.A., Fleischmann M. & Van Nunen J.A. (2008), E-fulfillment and multi-channel distribution- A review, "European Journal of Operational Research", Vol. 187, No. 2.
 2. Ayanso A., Diaby M., & Nair S.K. (2006), Inventory rationing via drop-shipping in Internet retailing: A sensitivity analysis, "European Journal of Operational Research", Vol. 171, No. 1.
 3. Bailey J.P. & Rabinovich E. (2005), Internet book retailing and supply chain management: an analytical study of inventory location speculation and postponement, "Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review", Vol. 41, No. 3.
 4. Brynjolfsson E., Hu Y. & Simester D. (2011), Goodbye pareto principle, hello long tail: The effect of search costs on the concentration of product sales, "Management Science", Vol. 57, No. 8.
 5. Duszczyk M. (2015), Paczki z e-zakupami potanieją, "Rzeczpospolita", http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706254,1226700-Wojna-cenowa-na-rynku-paczek.html [dostęp: 22 marca 2016].
 6. E-commerce Standard 2015, IDG, http://lead.computerworld.pl/sbwps/655687b796dc6005a88f 7bd9cb36c5b2/56410783/internet_standard/E_commerce2015_online.pdf [dostęp: 22 marca 2016].
 7. E-Commerce w Polsce, Rynek, Nabywcy, Trendy (2013), Polskie Badania Internetu, http://www.slideshare.net/P_B_I/e-commerce-w-polsce [dostęp: 22 marca 2016].
 8. E-commerce w Polsce 2015 (2015), e-Commerce Polska Izba Gospodarki Elektronicznej, https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf [dostęp: 22 marca 2016].
 9. Enders A., Hungenberg H., Denker H.P. & Mauch S. (2008), The long tail of social networking.: Revenue models of social networking sites, "European Management Journal", Vol. 26, No. 3.
 10. Jiang L., Yang Z., Jun M. (2013), Measuring consumer perceptions of online shopping convenience, "Journal of Service Management", Vol. 24, No. 2.
 11. Główny Urząd Statystycznych (2015), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5497/1/9/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_2011-2015.pdf [dostęp: 22 marca 2016].
 12. Mazurkiewicz P. (2015), E-sklepy aż tak walczą cenami, że toną w długach, "Rzeczpospolita", http://www4.rp.pl/Handel/311199823-E-sklepy-az-tak-walcza-cenami-ze-tona-w-dlugach.html [dostęp: 22 marca 2016].
 13. Moroz M. (2013), Kształtowanie elastyczności przedsiębiorstw internetowych, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Porter M.E. (1999), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, wyd. PWE, Warszawa.
 15. Ścibior M. (2008), Polski e-commerce na zakręcie?, "Internet Standard", http://www.internetstandard.pl/news/169511/Polski.e.commerce.na.zakrecie.html [dostęp: 22 marca 2016].
 16. Szczepankiewicz W. (2002), Obsługa logistyczna sektora handlu. Uwarunkowania i kierunki zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 17. Tate W.L., Ellram L.M., Schoenherr T. & Petersen K.J. (2014), Global competitive conditions driving the manufacturing location decision, "Business Horizons", Vol. 57, No. 3.
 18. Turban E., King D., Viehland D, Lee J.K. (2006), Electronic commerce: A managerial perspective, wyd. Pearson Higher Education, Upper Saddle River.
 19. Yao D.Q., Kurata, H. & Mukhopadhyay S.K. (2008), Incentives to reliable order fulfillment for an Internet drop-shipping supply chain, "International Journal of Production Economics", Vol. 113, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu