BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek-Radwan Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Wacławik Bogusław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Agricultural Accountancy in Poland - Selected Theoretical and Practical Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2016, nr 2, s. 4-14, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Rachunkowość rolna, Rolnictwo, Podatki, Powszechny Spis Rolny, Gospodarstwa rolne
Agricultural accountancy, Agriculture, Taxes, Agricultural Census, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The paper presents selected issues related to agricultural accounting in Poland. The selection includes: a brief outline of the development of farm accounting in Poland, numerical figures characterizing Polish agriculture, selected issues related to the regulations contained in IAS 41'Agriculture' and overview of the issues related to the introduction of income tax in agriculture.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. . Bernacki A., Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 ,,Rolnictwo", realia jego wprowadzenia w Polsce, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 32 (88)/2006.
  2. . Bernacki A., 2012, Skomputeryzowana, zarządcza rachunkowość rolna, ,,Rachunkowość", Rolin 2000 nr 4.
  3. . Ganc M., Mądra N., Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych, ,,Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 89/2011.
  4. . Goraj L., Rachunkowość rolna w Polsce, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa 2000.
  5. . Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa 2004.
  6. . Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - Wpływ WPR, Powszechny spis rolny, 2013, http://www.stat.gov.pl (30.04.2015).
  7. . MSR 41 Rolnictwo, (ed.) Kiziukiewicz T., Difin, Warszawa 2009.
  8. . Powszechny spis rolny. Raport z wyników, 2011, http://www.stat.gov.pl (30.04.2015).
  9. . Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, wydanie IV rozszerzone i zaktualizowane, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1809
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu