BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska-Hood Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Humour as a Carrier of Memory within Culture. A few Remarks on the English Sense of Humour and its Relation to the Collective Memory of the British Society, Seen from the Perspective of Cognitive Integration Theory
Humor jako nośnik pamięci w kulturze. O humorze angielskim w odniesieniu do pamięci zbiorowej społeczeństwa angielskiego, z wykorzystaniem teorii amalgamatów
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 36, s. 87-105, bibliogr. 30 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne
Słowa kluczowe
Naród, Język angielski, Historia, Wojna Światowa II, Teoria integracji
Nation, English language, History, World War II, Integration theory
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Anglia
England
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pojęcia pamięci kulturowej w odniesieniu do społeczeństwa angielskiego oraz specyfiki angielskiego humoru. Problematykę tę badam w kontekście II wojny światowej za pomocą teorii amalgamatów (conceptual integration theory / blending). PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problematyka artykułu dotyczy pojęcia pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci zbiorowej Anglików, rozumianej jako koncept multimodalny w odniesieniu do typowo angielskiego poczucia humoru. Materiał humorystyczny badany jest za pomocą teorii amalgamatów przy uwzględnieniu szerokiej literatury przedmiotu. PROCES WYWODU: Po omówieniu celu artykułu oraz wyjaśnieniu podstawowych terminów, takich jak: pamięć, pamięć zbiorowa i humor angielski, pokrótce omawiam, zastosowaną do analizy komizmu, teorię amalgamatów. Następnie prezentuję analizę konkretnych przykładów humoru angielskiego w odniesieniu do tematyki II wojny światowej (seriale komediowe Dad's Army oraz Allo, Allo; skecz grupy komików Monty Python na temat Hitlera). WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Badania nad humorem angielskim, dotyczą-cym przeżyć wojennych, wskazują na fakt, iż naród angielski pielęgnuje głównie wspomnienia chwalebne z przeszłości Wielkiej Brytanii, wykorzystując do tego typowo angielskie poczucie humoru. Pomaga to uporać się z traumatyczną przeszłością i momentami mniej chwalebnymi z historii narodu. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analiza potwierdza, że teoria amalgamatów może służyć jako narzędzie badań nad pamięcią zbiorową Anglików oraz ich poczucia humoru. Ponadto udowadnia, że naród angielski wykorzystuje typowy dla siebie humor w procesowaniu swojej przeszłości historycznej, co z jednej strony łagodzi wymiar okrutnych wydarzeń z historii Anglii, z drugiej zaś pozwala Anglikom na gloryfikację oraz idealizację ich własnej roli na arenie historii światowej. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of my article is to present the notion of cultural memory as applied to both the English society as well as the English sense of humour, and to examine these in relation to WW2 by means of the cognitive integration theory, aka blending. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The presented research problem hinges around the term of memory, specifically the collective memory of the English, as perceived with regard to its multimodal conceptualization with the culture, together with its inextricable link with the English sense of humour. All this has been scrutinised by a linguistic method, i.e. conceptual integration theory, and the references to the literature in question. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Having defined the goal of my paper, and the basic concepts pertaining to it (memory, collective memory, English sense of humour), I proceed to the brief explanation of the linguistic paradigm, i.e. blending theory, which is employed within this study. Then, I present the analysis of the English humour tackling the subject of the Second World War, which is performed with the aid of the blending theory. RESEARCH RESULTS: The result of this argumentation is the preservation of the glorious memories of the British past via the English sense of humour, which helps to deal with the trauma and the notsoglarious moments of the English history. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: This analysis confirmed that conceptual integration theory can be utilized as a tool with which to analyse the collective memory of the English and their sense of humour. It also proved that the English nation employs their humour into the processing of the historical past, which softens the blow of the horrendous events, and makes it possible for the English to glorify and idealise their role within the world's arena. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Assmann, A. (2008). Canon and Archive. In A. Erll, & A. Nünning (Eds.), Cultural Memory Studies. An Interdisciplinary Handbook. Berlin: Mouton de Gruyter.
 2. Assmann, J. (2008). Communicative and Cultural Memory. In A. Erll, & A. Nünning (Eds.), Cultural Memory Studies. An Interdisciplinary Handbook. Berlin: Mouton de Gruyter.
 3. Brandt, L., & Brandt, P.A. (2005). Making Sense of a blend. A cognitive approach to metaphor. Retrieved from: http://www.hum.au.dk/ckulturf/pages/publications/lb/blend_metaphor.html (access: 15.11.2007).
 4. Clark, W. (2005). On the semiosphere by Juri Lotman (translation). Retrieved from: http://www.academia.edu/21861844/On_the_Semiosphere_Translation_.
 5. Erll, A., & Nünning, A. (Eds.). (2008). Cultural Memory Studies. An Interdisciplinary Handbook. Berlin: Mouton de Gruyter.
 6. Esposito, E. (2008). Social Forgetting. A Systems-Theory Approach. In A. Erll, & A. Nünning (Eds.), Cultural Memory Studies. An Interdisciplinary Handbook. Berlin: Mouton de Gruyter, 181-190.
 7. Fauconnier, G. (1994). Mental Spaces: Aspects of meaning construction in natural language. Cambridge, MA: MIT Press.
 8. Fauconnier, G. (1998). Mappings in Language and Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Fauconnier, G. (2008). How Compression Gives Rise to Metaphor and Metonymy. Retrieved from: www.youtube.com/watch?v=kiHw3N6d1Js.
 10. Fauconnier, G., & Turner, M. (1998). Polysemy and conceptual blending. Retrieved from: http://www.cogsci.ucsd.edu/~coulson/203/turner-polysemy.pdf.
 11. Fauconnier, G., & Turner, M. (2002). The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. New York: Basic Books.
 12. Fauconnier, G., & Turner, M. (2006). Mental spaces. Conceptual integration networks. In D. Geerarest (Ed.), Cognitive Linguistics. Basic Readings. Berlin: Mouton de Gruyter, 303-371.
 13. Fauconnier, G., & Turner, M. (2008a). The origin of language as a product of the evolution of Modern Cognition. Retrieved from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cmf?abstract_id=1556533.
 14. Fauconnier, G., & Turner, M. (2008b). Rethinking Metaphor. In R. Gibbs (Ed.), Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. New York: Cambridge University Press, 53-66.
 15. Grishakova, M. (Ed.). (2009). Culture and Explosion. Berlin: Mouton de Gruyter.
 16. Jabłońska-Hood, J. (2015). A Conceptual Blending Theory of Humour. Selected British Comedy Productions in Focus. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
 17. Jamieson, A. (2008, November 19). Nazi leader Hitler really did have only one ball. Retrieved from: http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/3481932/Nazi-leader-Hitler-really-did-have-only-one-ball.html.
 18. Jarsz, H. (2008). Laugh, Cackle and Howl. Liverpool: Carlton Books Limited.
 19. Libura, A. (2007). Amalgamaty kognitywne w sztuce. Kraków: Universitas.
 20. McCubbins, M.D., & Turner. M. (2013). Concepts of Law. Southern California Law Review, 86 (3), 517-572.
 21. Marr, A. (2009). A History of Modern Britain. London: MacMillan.
 22. Noakes, L., & Pattison, J. (Eds.). (2013). British Cultural Memory and the Second World War. London: Bloomsbury.
 23. Olick, J.K. (2007). Collective Memory. The Two Cultures. Retrieved from: https://www.sfu.ca/cmns/courses/2012/487/1-Extra%20Readings/olick1999.pdf.
 24. Olick, J.K., Vinitzky-Seroussi, V., & Levy, D. (Eds.). (2011). The Collective Memory Reader. New York: Oxford University Press.
 25. Saryusz-Wolska, M., & Traba, R. (Eds.). (2014). Modi memorandi: Leksykon kultury pamięci. Scholar: Warszawa.
 26. Turner, M. (2010). Blending Box Experiments, Build 1.0. Retrieved from: http://ssrn.com/author=1058129.
 27. Turner, M. (2014). The Origin of Ideas: Blending, Creativity, and the Human Spark. New York: OUP.
 28. Turner, M. (2015). Blending in Language and Communication. In E. Dabrowska, & D. Divjak (Eds.), Handbook of Cognitive Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter.
 29. YouTube online1, Dad's army exemplary episode with the introductory song, which accompanied every single episode in each series. Retrieved from: https://m.youtube.com/watch?v=FGdJnwRihR8.
 30. YouTube online 2, Monty Python's Flying Circus sketch entitled Mr Hitler and Minehead by-electio. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=8VSTzGwkMiM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153605
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu