BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czichy Krzysztof (Bielsko-Biała School of Finances and Law)
Tytuł
A Few Words on the Perception of Justice in the Context of Penal Fiscal Law
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2016, nr 2, s. 15-27, bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Podatki, Sprawiedliwość, Prawo finansowe
Taxes, Justice, Financial law
Uwagi
summ.
Abstrakt
In the context of penal fiscal law there has been a discussion over a proper reaction to a fiscal tort. This is even more important in connection with the increase of the number of criminal offences, particularly in terms of tax offences and the decrease in effectiveness of administrative proceedings of public levies1. Beyond doubt, the proposals tabled in the discussions aim at objective settlements. This paper comprises an attempt to answer the question of how the justice is perceived in the context of penal fiscal law.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński B., Prawo podatkowe pomiędzy Scyllą kazuistyki a Charybdą ogólności przepisów, [in:] Doctrina multiplex, veritas una, Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Toruń 2004.
 2. Caro L., Problemy skarbowe państwa polskiego, Kraków 1919.
 3. Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990.
 4. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2005.
 5. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Poznań 1998.
 6. Karwat P., Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2002.
 7. Kleczkowski L., Unikanie opodatkowania a obejście prawa, "Monitor Podatkowy" nr 7/2000.
 8. Królikowski M., Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych. Zasada proporcjonalności, Warszawa 2005.
 9. Makarewicz J., Prawo karne ogólne, Kraków 1914.
 10. Mogilnicki A., Dwutorowość represji karnej przy przestępstwach zwykłych i skarbowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1937, z. 3.
 11. Muszyńska A., Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, Warszawa 2010.
 12. Petrażycki L., O nauce, prawie i moralności: Pisma wybrane, Warszawa 1985.
 13. Siwik Z., [in:] Nowe kodyfikacje karne - kodeks karny skarbowy, published by The Ministry of Justice, Warszawa 1999, z. 25.
 14. Sowiński R., Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku, Poznań 2009.
 15. Tyszka P., Zadania prawa karnego skarbowego i praktyczne możliwości ich realizacji, "Prokuratura i Prawo" nr 1/2007,
 16. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2005.
 17. Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1809
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu