BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Anna (Bielsko-Biała School of Finance and Law)
Tytuł
Protection Against Nuisances Related to a Construction of a Building - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2016, nr 2, s. 28-55, bibliogr. 20 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Budownictwo, Własność prywatna, Własność nieruchomości, Prawo budowlane
Construction sector, Private property, Ownership of real property, Building Code
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper deals with protection against nuisances related to a construction of a building. The nuisances frequently take place and in connection with the increase of the density of buildings it is possible that they will become more burdensome. Protection against such nuisances may be realized at two levels: civil law and administrative. Civil law protection measures cover primarily a negatory claim1 and a claim for withholding the construction2. Administrative law protection is possible under the provisions of the act on construction law, which enable the people living in the neighbourhood of the planned investment to participate in the proceedings concerning the construction permit and thereby provide proactive protection of their interest. Application of both civil law and administrative protection measures against nuisances related to a construction of a building is connected with difficulties: a misinterpretation of provisions, their unclear structure and a lack of legal regulation of certain essential issues like the administrative decision status in the civil proceeding. In the paper the focus is on the most important of the mentioned problems and presents the solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armata M.: A gloss to the ordinance of the Supreme Court of 16.12.1992, I CRN 188/92, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 1994/4.
 2. Bojarski M., Warunki techniczne i usytuowanie budynków. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2009.
 3. Czarnecki R., Niektóre zagadnienia prawa sąsiedzkiego, "Nowe Prawo" 1969/6.
 4. Godlewski R., Kisilowska H., Przenikanie się prawa administracyjnego i prawa cywilnego na przykładzie gospodarki nieruchomościami i prawa budowlanego [in:] D. R. Kijowski, P. J. Suwaj (ed.) Kryzys prawa administracyjnego? Tom IIIWypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, ed. A. Doliwa, S. Prutis, Warszawa 2012.
 5. Hanausek S., "Związanie" sądu cywilnego decyzja administracyjną, Studia Cywilistyczne, Tom XXIII, Warszawa 1974.
 6. Janeczko E., Dopuszczalność sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, "Rejent" 2001/10.
 7. Katner W. J.,: A gloss to the ordinance of the Supreme Court of 16.12.1992, I CRN 188/92, "Palestra" 1994/3-4.
 8. Katner W. J., Ochrona własności nieruchomości przed naruszeniami pośrednimi, Warszawa 1982.
 9. Katner W. J., Ukształtowanie legitymacji w procesie negatoryjnym o pośrednie naruszenie własności, "Palestra" 1981/5.
 10. Kocon W., Ochrona cywilnoprawna przeciwko niedozwolonym oddziaływaniom na nieruchomości sąsiednie (art. 144 kc), "Palestra" 1981/5.
 11. Kocon W., Zakaz dokonywania robót ziemnych, grożących nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia, "Nowe Prawo" 1975/12.
 12. Kodeks cywilny. Komentarz, (ed.) Osajda K., Warszawa 2014, wyd. 8, Legalis (electronic document).
 13. Kubas A., Roszczenie o wstrzymanie budowy, "Palestra" 1971/6.
 14. Kurzępa B., Prawo budowlane. Komentarz do ustawy i orzecznictwo, Toruń 2008.
 15. Matan A., Postępowanie w sprawie pozwolenia budowlanego po nowelizacji marcowej (w aspekcie ochrony prawa własności) [in:] Własność i jej ograniczenia w prawie polskim, (ed.) Skotnicki K., Winiarski K., Częstochowa 2004.
 16. Piasecki K., Z zagadnień stosunku postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego [in:] Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.
 17. Romańska M., Środki ochrony właściciela przed szkodliwym oddziaływaniem na jego nieruchomość w związku z realizacją inwestycji budowlanej (wybrane zagadnienia) [in:] D. R. Kijowski, P. J. Suwaj (ed.) Kryzys prawa administracyjnego? Tom IIIWypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, (ed.) A. Doliwa, S. Prutis, Warszawa 2012.
 18. Rudnicki S., Sąsiedztwo nieruchomości. Problematyka prawna, Kraków 2008.
 19. Smyczyński T., Ochrona prawa wieczystego użytkowania, "Palestra" 1971/3.
 20. Walaszek B., Prawo sąsiedzkie a najem lokalu mieszkalnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1965/1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1809
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu