BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszek Grzegorz (Head of Criminal Department of Provincial Police Station in Żory)
Tytuł
Civil Guards as a form of Activation within the 3rd Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2016, nr 2, s. 103-118, bibliogr. 30 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Kodeks karny, Społeczności lokalne
Security, Criminal Code, Local community
Uwagi
summ.
Abstrakt
Members of local communities can play an active role in assuring their own security and public order. One of the forms of such civic activity is the institution of civil guard, which is closely in line with the philosophy of community policing. It is based on the assumption that the police and society are partners in ensuring security. In this aspect a very important role is played by the non-governmental sector. Civil guards can be organized as an association or following resolutions of a municipal council. The experience of other countries shows that these forces can contribute to the improvement of public safety and order of local communities. Such initiatives are also to be found in Poland. They were created as a response to increased crime rate which gave rise to the feeling of anxiety among citizens. However, in Poland civil guards still bear negative historic connotations, predominantly with ORMO (Voluntary Reserves of the Citizen's Militia). Although Polish law does not contain rules strictly governing the functioning of the civil guards, the Interior Ministry has developed some principles for creation of such forces. These principles can be found in the Penal Code, the Police Act or the Associations Act. The paper presents detailed analysis of these regulations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 24 April 2003 on public benefit activity and volunteerism, (Journal of Laws 2014 No 1118).
 2. Act of 6 June 1997 Criminal Code, (Journal of Laws 1997 No 89, Item 553).
 3. Act of 6 June 1997 Code of Criminal Procedure, (Journal of Laws 1997 No 89, Item 555).
 4. Act of 6 April 1990 of Police, (Journal of Laws 2015 No 355).
 5. Act of 7 April 1989 Law on Associations, (Journal of Laws 2001 No 79, Item 855).
 6. Act of 8 March 1990 of Local Government, (Journal of Laws 2013 No 594).
 7. Batkowski R., Społeczne wsparcie działań Policji - patrole mieszkańców. Doświadczenia brytyjskie w polskiej perspektywie, Kwartalnik Policyjny Czasopismo CSP w Legionowie, 2008 No 3 (5).
 8. Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze, Kraków 1999.
 9. Głowacki R., Łojek K., Tyburska A., Urban A., Poradnik dla członków Komisji Bezpieczeństwa i porządku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2007.
 10. Goś-Wójcicka K., Nałęcz S., Trzeci Sektor w Polsce Stowarzyszenia, Fundacje, Społeczne Podmioty Wyznaniowe, Samorząd Zawodowy i Gospodarczy oraz Organizacje Pracodawców w 2010 r. Studia i Analizy Statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013.
 11. Grzeszczyk W., Kodeks Postępowania Karnego Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2011.
 12. Hołyst B., Policja na świecie, LexisNexis Polska, Warszawa 2011.
 13. Kodeks karny komentarz, (ed.) Bojarski T., Michalska-Warias A., Piórkowska-Flieger J., Szwarczyk M., Wydawnictwo LexisNexis Polska, Warszawa 2012.
 14. Kotnis-Górka E., Wysocki M., Organizacje pozarządowe: Zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca z mediami w III sektorze, Helion, Gliwice 2011.
 15. Leksykon Policyjny, (ed.) Pływaczewski W., Kędzierska G., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2001.
 16. Serafin T., Parszowski S., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 17. Spencer A. R., Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 18. Urban A., Bezpieczeństwo Społeczności Lokalnych, Oficyna Wydawnicza ŁośGraf, Warszawa 2011.
 19. www.fakty.interia.pl
 20. www.katowice.slaska.policja.gov.pl
 21. www.msw.gov.pl
 22. www.nowiny24.pl
 23. www.policja.gov.pl
 24. www.rmf24.pl
 25. www.sejm.gov.pl
 26. www.tvn24.pl
 27. www.tvp.info
 28. www.warszawa.gazeta.pl
 29. www.wroclaw.gazeta.pl
 30. www.zgorzelec.info
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1809
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu