BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kędzior Dorota (BrilliantModule Ltd. in Skawina)
Tytuł
Reserves and Accruals According to IAS and Polish Accounting Standards - Similarities and Differences
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2016, nr 3, s. 32-47, tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rachunkowość, Rezerwy
International Accounting Standards (IAS), Accounting, Reserves
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of this paper was to show the similarities and differences of reserves and accruals according to international and national accounting standards. The concept, purpose, recognition, measurement and presentation of reserves in the financial statements were presented. Overview of issues was made on the basis of IAS 37, Polish GAAP No. 6 and Polish Accounting Act.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. The Accounting Act of 29.09.1994, Journal of Law of 2016 item 1047 of 19.07.2016 with amendments.
 2. Polish Accounting Standard no 6, Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Attachment to act no 7/08 Committee of Accounting Standards of 14.10.2008.
 3. International Financial Reporting Standards (IFRS) 2011, vol. A, International Accounting Standards Board, Accountants Association in Poland, Warszawa 2011.
 4. Chalastra M., Subsydiowanie skrośne a koncepcja True and Fair View, Zarządzanie i Finanse 10.4, part 3 (2012): 159-184.
 5. Gmytrasiewicz M., Rezerwy w rachunkowości, Difin, Warszawa 2001.
 6. Hońko S., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości, Part 10 - Rezerwy, zobowiązania warunkowe, bierne rozliczenia międzyokresowe, www.rachunkowosc.com.pl, 10.12.2014.
 7. Jabłoński P., Istota rezerw finansowych w działalności przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 10, 2013: 69-80.
 8. Kędzior M., Zarządzanie zyskami w dobie kryzysu ekonomicznego, [in]: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, B. Micherda (ed.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
 9. IAS 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, S. Sojka (ed.), Difin, Warszawa 2007.
 10. Niemczyk R., Rezerwy jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Legis, Warszawa 2011.
 11. Poniatowska L., Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego, Studia Ekonomiczne 201, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2014): 255-265.
 12. Poniatowska L., Rezerwy na zobowiązania jako instrument polityki bilansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757 (2013): 117-124.
 13. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Z. Messner (ed.), PWN, Warszawa 2007.
 14. Walińska E., Bek-Gaik B., Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 50, (2012): 359-374.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1809
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu