BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hejduk Irena (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Sustainable Enterprise as a Concept of Contemporary Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 1, s. 9-20, tab., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Otoczenie biznesu, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Sustainable development, Business environment, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
In the publication an important issue are Sustainable Enterprise elements which are shaping the development of enterprises, especially operating in the area of the virtual reality. Moreover, global changes cause that organizations no longer can be passive elements in the business environment, but should be involved in solving appearing problems. The society expects business organizations to operate for the benefit of surroundings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Nitkiewicz, T. (2007), Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Annual Review 2003: Reconciling the Public and Business Agendas (2004). World Business Council for Sustainable Development.
 3. Bielski M. (1997), Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Business Strategy for Sustainable Development: Leadership and Accountability for 90s (1992), IISD, WBCSD Deloitte & Touche, Winnipeg.
 5. Frederick W.C., Post J.E., Davis K. (1992), Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, McGraw-Hill, New York.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, POLTEXT, Warszawa.
 7. IBM Global CEO Study 2008. The Enterprise of the Future, 6 May, NY.
 8. Kałuża K. (2002), Jakość życia w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju [in:] Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, ed. F. Piontek, Akademia Techniczno -Humanistyczna. Wisła.
 9. Karwowski W. (2010), Zarządzanie wiedzą o czynnikach ludzkich w organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 10. Kielstra P. (2008), Doing good: Business and sustainability challenge, "The Economist", February.
 11. Kunasz M. (2006), Effectiveness, Competitiveness and Sustainable Development [in:] Competition, Competitiveness and Sustainable Development, ed. B. Kryk, Print Group, Szczecin.
 12. Mazurczyk A. (2009), Koniec fiesty?, "Polityka", 4 March.
 13. Misiołek A. (2002), Kształcenie a kapitał ludzki w procesie globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym [in:] Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, ed. F. Piontek, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wisła.
 14. Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Piontek F. (2000), Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju a możliwość jej wdrożenia w skali państwa i w wymiarze lokalnym, "Środowisko i Rozwoj", nr 1-2.
 16. Piontek F. (2002), Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego i przyrodniczego w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju i trwałym [in:] Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, ed. F. Piontek, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wisła.
 17. Piontek F., Piontek B., Piontek W. (1997), Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Białystok.
 18. Piontek F., Piontek W. (2001), Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.
 19. Running the Risk. Risk and Sustainable Development: A Business Perspective (2004), WBCSD, Atar Roto Presse SA, Genewa.
 20. Semler R. (1989), Management without managers, Harvard Business Review, September-October.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu