BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmajser Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Ewolucja metod kalkulacji ceny świadczeń outsourcingowych w sektorze usług finansowych
Evolution of Outsourcing Services Pricing in Financial Services Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej, 2014, nr 2, s. 5-23, tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law
Słowa kluczowe
Outsourcing, Sektor finansowy, Sektor usług, Polityka cenowa, Rachunek kosztów
Outsourcing, Financial sector, Services sector, Pricing policy, Cost accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działalność outsourcingowa w dziedzinie finansów i rachunkowości rozwija się intensywnie od lat 90. XX wieku. Obecnie wzrasta liczba organizacji przekazujących swoje finanse i rachunkowość firmom outsourcingowym, ponieważ ryzyko związane z outsourcingiem procesów biznesowych powoduje ustawiczną ewolucję mechanizmów, na podstawie których usługi są wyceniane i dostarczane. Mechanizmy kalkulacji ceny są jednym z głównych czynników determinujących poziom rentowności centrów outsourcingowych działających w sektorze usług finansowych. Wybór właściwej metody kalkulacji ceny usługi (zwanej dalej zamiennie wyceną usługi) umożliwia zarówno klientom jak i dostawcą usług w branży FAO (Finance and Accounting Outsourcing) realizowanie strategii oszczędności oraz usług, które w połączeniu z właściwym zrozumieniem rynku, oceną ryzyka i skutecznymi negocjacjami mogą zapewnić znaczną i trwałą przewagę nad konkurencją. Artykuł opisuje typowe metody kalkulacji ceny usług w branży outsourcingowej, przedstawia wady i zalety, ryzyko oraz korzyści płynące z wyboru transakcyjnej metody wyceny usług w porównaniu do modelu ustalonej ceny kontraktu (tzw. modelu kadrowego). (abstrakt oryginalny)

Outsourcing of finance and accounting has been constantly developing since 1990's. Nowadays, the number of organizations delegating their finance and accounting to the outsourcing companies is growing steadily, as risk associated with business process outsourcing is being continually reduced by redesigning principles upon which services are priced and provided. Pricing mechanisms are one of the key determinants enabling FAO (Finance and Accounting Outsourcing) customers to pursue new quality of cost- saving and service quality that combined with a proper understanding of market, risk assessment and effective negotiation can provide substantial and sustainable competitive advantage. The article gives a detailed overview of advantages and disadvantages of two typical pricing models that are available and in use by outsourcing companies today: Transactional pricing method and Fixed-price based pricing model. The main aim of this paper is to compare and evaluate chosen pricing models based on benefits they provide to the customer and their compatibility with different types of services provided. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. . Agrawal R., Varma S., Ludhwani J., Transaction Based Pricing in BPO. In Tune with Changing Times, "White Paper", http://www.tcs.com / (dostęp: 20 XII 2013).
 2. . Andrzejewski M., Systemy informatyczne wspomagające sprawozdawczość finansową małych i średnich przedsiębiorstw, Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków, Akademia Ekonomiczna, Chorzów DTP, 2003, s. 11-18.
 3. . Andrzejewski M., Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce zinformatyzowanej = The Information Function of Accounting in the Computerised Economy, Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 702 (2006), s. 59-68.
 4. . Cooper R., Kaplan R.S., Measure Costs Right. Make Right Decisions, ''Harvard Business Review" 1988, No. 66.
 5. . Deloitte, Transaction-Based Pricing in Finance & Outsourcing. Don't rush in, http://www.deloitte.com (dostęp: 20 XII 2013).
 6. . Johnson H.T., Kaplan R.S., Relevance Lost. The Rise and Fall of Management Accounting, 1987.
 7. . Kaplan R.S., One Cost System Isn't Enough, 'Harvard Business Review" 1988, January-February.
 8. . Kaplan R.S., Anderson S.R., Rachunek kosztów działań sterowany czasem. TDABC Time-Driven Activity-Based Costing. Prostsza i bardziej skuteczna droga do większych zysków, przeł. A. Mućko, P. Mućko, Warszawa 2008.
 9. . Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, przeł. I. Podsiadło, B. Święcicka, Kraków 2000.
 10. . Krafcik J., Triumph of the Lean Production System, "Sloan Management Review", Fall 1988, Vol. 30, Issue 1.
 11. . Mielcarek J., Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów - koncepcji ABS i ABM, Poznań 2005, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Prace Habilitacyjne, nr 18.
 12. . Miller J. A., współ. K. Pniewski, K. Polakowski, Zarządzanie kosztami działań, przeł. J. Katolik, Finanse i przedsiębiorstwo, Warszawa 2000.
 13. . Mrowiec P., Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.
 14. . Skalle H., Hahn B., Applying Lean, Six Sigma, BPM, and SOA to Drive Business Results, http://www.redbooks.ibm.com (dostęp: 20 XII 2013).
 15. . Sridharan M., Driving Right Behaviors & Business Outcomes, "The Outsourcing Journal" 2013.
 16. . Sridharan M., Outsourcing Pricing Model, http://www.outsourcing-journal.org/ (dostęp: 20 XII 2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-1809
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu