BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska Monika (Red Ocean KZ Sp. z o.o.)
Tytuł
Samoocena kontroli zarządczej jako praktyczny element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
Self-Assesment in Management Control as a Practical Element of Management of a Local Government Unit
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 103-109, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Słowa kluczowe
Samoocena, Kontrola zarządcza, Instytucje samorządów terytorialnych, Finanse publiczne, Sektor finansów publicznych
Self-esteem, Management control, Local government institutions, Public finance, Public finance sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest analiza samooceny jako jednego z narzędzi systemu kontroli zarządczej i jej praktyczne wykorzystanie w zarządzaniu JST. Metodologia badania - Przeprowadzono analizę samooceny zarówno z punku widzenia formalnych zasad jej funkcjonowania, jak i zagadnień merytorycznych. Omówione zostały obowiązujące regulacje prawne na poziomie przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego. Wykorzystano również wnioski z obserwacji oraz doświadczeń wdrażania kontroli zarządczej wynikające z pracy zawodowej autorki artykułu. Wynik - Sformułowane zostały postulaty pozwalające na efektywne i skuteczne wykorzystanie samooceny kontroli zarządczej w nowoczesnym modelu zarządzania JST. Oryginalność/wartość - Samoocena jest niezmiernie istotnym elementem zarządzania JST. Stanowi ona nierozerwalny element kontroli zarządczej, a tym samym nowoczesnego modelu działania jednostek sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The goal of this article is to analyse the concept of self-assessment as a tool of management control and its practical applications in management of a local government unit. Methodology - The analysis was conducted concerning both formal principles of its functioning and in terms of substance. Legal regulations on the level of domestic law have been reviewed. The analysis was also based on the authors observations and professional experience in the area of introducing management control in local government units. Findings - Guidelines for the effective and efficient use of self-assessment in a local government unit's modern management model have been presented. Originality/value - Self-assessment is a crucial element of managing a local government unit. It is inseparably connected with management control and in consequence an important part of a modern model of management in the public finance sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kieżun, W. (2005). O sprawną administrację publiczną. Ius et Lex, III (1). Pobrane z: http://www.witoldkiezun. com/docs/iusetlex_012005.htm; http://www.witoldkiezun.com/docs/iusetlex_012005-2.htm.
  2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
  3. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11.
  4. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Dz.Urz. Min. Fin. poz. 56.
  5. Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
  6. Ustawa 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu