BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowska Ewa (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Strategia sustainability podstawą budowy zaufania do instytucji publicznych
Sustainability Strategy Base for Building Trust in Public Institutions
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 1, s. 21-35, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Zarządzanie organizacją publiczną, Organizacje publiczne, Zaufanie społeczne
Sustainable development, Management of public organization, Public organisations, Social trust
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest dostarczenie wskazówek do budowania zaufania przez instytucję publiczną. Zaprezentowane wyniki badań stanowią źródło wiedzy na temat warunków, jakie muszą być spełnione, aby organizacja i jej marka cieszyły się zaufaniem interesariuszy zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ważnym narzędziem budowy zaufania jest właściwie skonstruowana i realizowana strategia sustainability. Dla potrzeb publikacji pojęcie sustainability należy rozumieć jako przetrwanie, trwanie organizacji na rynku, w otoczeniu. Dla określenia pojęcia sustainability autorzy używają wielu różnorodnych znaczeń, np. zrównoważony rozwój, rozwój organizacji, ekorozwój [Rogall 2010, s. 19, Hejduk 2014]. Jednak najbardziej odpowiednim w XXI wieku określeniem powinno być przetrwanie, ponieważ wymaga ono wielkiej zmiany w wielu obszarach działania organizacji, nieważne, czy jest to organizacja biznesowa, non profit czy instytucja publiczna. Instytucje publiczne, tworzone na podstawie specjalnych przepisów prawa, z istoty rzeczy są odmienne od biznesowych, ale wymagają takich samych narzędzi zarządzania. (fragment tekstu)

What makes some organizations exist for many centuries, while others die as meteors? The most important element of the survival of the organization is its strategy, the building of which requires a huge challenge facing its management when creating the only, unique strategy for the organization. What should have a properly built organizational strategy? This question is difficult to answer. However, analyzing many publications, research results and my own observations, we can conclude that the most important element closely related to the survival of the organization in the long term, so called sustainability, is the confidence that the organization can get in the environment.
Thanks to the strategy, which is a document prepared for both internal and external needs, the organization communicates to the environment not only its goals, but also how it will achieve these goals. It specifies what will be its success in several areas: economic, social and environmental.
These dimensions give the strategy its profound meaning and indicate the range of activities undertaken, for which the organization must obtain not only capital, but also internal and external allies, without which it will not be able to survive. To achieve this effect the task of the organization is to obtain the trust. The aim of the article is to show how sustainability strategy helps to achieve the trust by public organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bogle J.C. (2009), Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa.
  2. Collins J.C., Porras J.I. (2004), Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies, New York: Collins Business.
  3. Epstein M.J. (2008), Making sustainability work. Best Practices in Managing and Measuring Corporate, Social, Environmental and Economic Impacts, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco.
  4. Gibson R.B. (2010), Sustainability assessment. Criteria and Processes, Eartscan UK, London.
  5. Gołębiowska E. (2014), Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Difin, Warszawa.
  6. Hejduk I. (2014), Koncepcje sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  7. Hitchcock D., Willard M. (2010), The business guide to sustainability. Practical strategies and tools for organizations, Earthscan, London.
  8. Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk I S-ka, Poznań.
  9. Werbach A. (2009), Strategy for sustainability a business manifesto, Harvard Business Press, Boston.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu