BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olesiński Zbigniew (Akademia Finansów i Biznesu (Academy of Finance and Business) in Warsaw)
Tytuł
Trust as a Soft Component of Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 1, s. 37-48, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Słowa kluczowe
Zaufanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacja i zarządzanie
Trust, Enterprise management, Organisation and management
Uwagi
summ.
Abstrakt
The purpose of this article is to point to an increase in the role and significance of trust as a soft component of management in increasing the competitiveness of an enterprise. What is of particular importance is the combination of soft factors, such as knowledge, intellectual capital, culture or trust and the creation and development of cross-organisational relations networks.
I shall show that soft factors are increasingly becoming the content of cross-organisational networks and vice-versa, the need for their growth in order to ensure proper functioning of an organisation promotes the development of cross-organisational management. Soft factors of management, including trust, can be measured in various ways. Surveys with Likert scale or a grading scale (e.g. from 1 to 5) as well as others are among the most frequently used methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S. (1964), Human Capital, New York.
 2. Chyba Z. (2014), Kapitał intelektualny a kreowanie potencjału technologicznego [in:] R. Borowiecki R., Jaki A., Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 3. Cook Ph. (ed) (1998), Target socio-economic research, Regis project-regional innovation systems: Designing for the future, Brussels.
 4. Domański S.R. (1964), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warsaw 1990.
 5. Domański S.R. (1990), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warsaw.
 6. Drucker P. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warsaw.
 7. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe ZPWN, Warsaw.
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002), Kreowanie systemów zarządzania wiedzą, podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw [in:] W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warsaw.
 9. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warsaw.
 10. Hammer M., Champy J. (1990), HBR, New York-London.
 11. Olesiński Z. (2005), Zarządzanie w regionie; Polska-Europa-Świat, Difin, Warsaw.
 12. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warsaw.
 13. Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warsaw.
 14. Schultz T.W. (1971), Investment in Human Capital, New York-London.
 15. Skrzypek E. (2015), Wpływ kapitału relacyjnego na doskonalenie organizacji w warunkach restrukturyzacji [in:] (academic supervision) A. Jaki, M. Kowali, Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 16. Stachowicz J. (2006), Managing intellectual capital in regional innovative networks, copied typescript, Warsaw.
 17. Tiwana A. (2000), The knowledge management toolkit, Prentice Hall PTR.
 18. Uslaner E. (2007), Where You Stand Depeuds Where You Grand Barents Sat: The Inhabitability of Generalized Trust, Working Paper University of Maryland College Park, as cited in: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warsaw 2007.
 19. Wielka Encyklopedia Powszechna (2003), Wydawnictwo Naukowe PWN, T. 13, Warsaw.
 20. Żurowski J. (2005), Wpływ zarządzania promocją na strukturę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, typescript, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu