BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chadam Jan (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
Tytuł
Jak budować zaangażowanie we współczesnych organizacjach?
How to Build the Engagement in Modern Organizations?
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 1, s. 49-60, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Zaufanie organizacyjne, Kultura organizacji, Zaangażowanie pracowników
Intellectual capital, Organizational trust, Corporate culture, Employees' engagement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony praktycznym aspektom związku zarządzania zaufaniem w organizacji z zaangażowaniem pracowników, a w konsekwencji ze skutecznością i efektywnością przedsiębiorstwa. Badania w tym zakresie prowadzone były w latach 2008 - 2015. Ich wyniki pokazują zaskakująco silny związek budowanego klimatu zaufania z zaangażowaniem pracowników. Pozwalają również na sformułowanie odpowiedzi postawionej w tytule opracowania: podstawowym warunkiem wysokiego poziomu zaangażowania pracowników w sprawy przedsiębiorstwa jest konsekwentne budowanie zaufania wewnątrz organizacji. (fragment tekstu)

Contemporary business enterprises are characterised mainly by complexity, cooperation of a number of entities and persons having unique, expert know-how as well as the increasing role of intellectual capital. These new challenges need to be properly addressed with high level of confidence within the organization. On the one hand, the concept of confidence management is perceived as a challenge for managers, on the other - it provides an opportunity to build flexible, receptive organizations with high degree of adaptability to the quickly changing business environment.
This article is devoted to practical aspects of confidence management in organizations and the pertinent engagement of personnel. The surveys conducted over a period of seven years demonstrate a surprisingly strong relation between the confidence climate in corporate environment and the engagement of personnel, thus supporting the claim that the sustainably developed confidence inside the organization is a prerequisite for a high level of employee engagement in company's affairs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. 1.
 2. Buzzetto-More N.A. (2007), Principles of effective online teaching, Informing Science Press.
 3. Chong C.W. (2000), Where does knowledge management add value?, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1, No. 4.
 4. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa.
 5. Grajkowska A. (2011), Valuing intellectual capital of innovative start-ups, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 12.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2003), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolter Kluwer Business, Kraków.
 7. Kōno T., Clegg S. (1998), Transformations of corporate culture: experiences of Japanese enterprises, Walter de Gruyter.
 8. Marr B. (2005), Perspectives on Intellectual Capital: Multidisciplinary Insights Into Management, Measurement, and Reporting, Butterworth-Heinemann.
 9. Prahalad C.K., Hamel G. (2001), The core competences of the corporation, "Harvard Business Review".
 10. Roos G., Pike S., Fernström L. (2005), Managing intellectual capital in practice, Butterworth -Heinemann.
 11. Toffler A. (1980), The Third Wave. The Classic Study of Tomorrow, Bantam Books, USA.
 12. Wickramasinghe N., Von lubitz D.K.J.E. (2007), Knowledge-based enterprise: theories and fundamentals, Idea Group Publishing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu