BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aronowska Ilona (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Zaufanie jako podstawa narzędzi motywacji
Trust as the Basis of Motivation Tools
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 1, s. 61-77, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Motywacje, Zaufanie
Sustainable development, Corporate Social Responsibility (CSR), Motivation, Trust
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę omówienia czynników determinujących współpracę w zespołach pracowników, których analiza może posłużyć do opracowania odpowiednich systemów motywacyjnych oraz próbę pokazania, jak zrównoważony rozwój, etyka, społeczna odpowiedzialność biznesu i zaufanie wpisują się w obowiązki i sposób działania współczesnych przywodców. (fragment tekstu)

Sustainable development, ethics and corporate social responsibility more and more in line with the duties and method of operation of modern leaders. This activity will not bring the organization and its leaders fast and direct profits, but it certainly will affect the stability of the environment and quality of life in the communities in which it operates. Today's business leaders understand that the need to satisfy social needs and no admission to environmental degradation, which in the long term will lead to an increase in the value of the organization. On the approach to the management of the organization has a strong influence to increase public awareness and function of intangible factors that influence the development of the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J.D. (2015), Metody heurystyczne podstawą przygotowania i wprowadzania innowacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XVI, zeszyt 11, część I, Gołębiowska E. (red.), Zarządzanie - nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacyjności, Społeczna Akademia Nauk, Łodź-Warszawa, ss. 17-18.
 2. Aronowska I. (2014), Efektywna współpraca w zespołach międzypokoleniowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XV, zeszyt 11, część II, Gołębiowska E. (red.), Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań, Społeczna Akademia Nauk, ss. 125-126.
 3. Chłopek P., Motywowanie przez emocje - trendy XXI wieku [w:] Przybyła M. (red.), Nauki o zarządzaniu 4. Zarządzanie w teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ss. 290-291.
 4. Jaśniok M., Całek A., Polok G., Kasperek K., Piłat M. (2011), Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 55.
 5. Kuc B.R. (2003), Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa, s. 73.
 6. Lakshmi B., Asc I. (2014), Leadership Ethics in Today's World: Key Issues and Perspectives, "Journal of Management", Sep, Vol. 44 Issue 1, ss. 66-72.
 7. Makuch Ł. (2011), Firma i społeczeństwo: wspólne tworzenie wartości, Harvard Business Review Polska, luty.
 8. Penc J. (2007), Nowoczesne kierowanie ludźmi, Difin, Warszawa, ss. 190-191.
 9. Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, Harvard Business Review Polska, maj.
 10. Siegiel D. (2014), Responsible leadership, "Academy of Management Perspectives", Aug, Vol. 28, Issue 3, ss. 221-223.
 11. Tracy B. (2006), Sztuka zatrudniania najlepszych, MT Biznes, s. 112.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu