BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw z branży high-tech : wstępne wyniki badań sondażowych
Motives for Internationalization of High-tech Businesses : Preliminary Results of the Survey
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 1, s. 93-107, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Nowe technologie, Czynniki egzogeniczne
Internationalization, Small business, High-tech, Exogenous factors
Uwagi
summ., Artykuł powstał w ramach projektu badawczego OPUS 6 pt. "Wzorce internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach high-tech" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr umowy 2013/11/B/HS4/02135) w latach 2014-2017.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja rzeczywistych motywów internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech). Oprócz klasycznej analizy studiów literatury wykorzystano ankietyzację umiędzynarodowionych przedsiębiorstw działających w branżach high-tech w Polsce. Wśród instrumentów statystycznych zastosowano oprócz statystyk opisowych także test Kruskala-Wallisa oraz korelację liniową Pearsona. (fragment tekstu)

Research on the motives of internationalization has been conducted from the end of the 1960s. However, their analysis and the results are due to the subjective nature of the statements of the responding managers, who sometimes are not able to replace the real motives that led them to the internationalization of their businesses. Frequently literature takes three main typologies of motives. The first one (more common in theoretical terms) divides the factors into proactive and reactive in terms of endogenous and exogenous factors. The second typology (more common in the utilitarian approach), which was popularized by the OECD, lists four groups of motives: pull, push, entrepreneurial and chance factors. The aim of the article is to identify the real motives of internationalization of Polish enterprises of high technology (high tech). In addition to the classical analysis of studies of literature I used the questionnaire internationalized companies in the high-tech industries in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albaum G., Strandskov J., Duerr E. (2002), International Marketing and Export Management. 2nd ed. Harlow: Addison-Wesley Longman Publishing.
 2. Badzińska E. (2016), The Concept of Technological Entrepreneurship - The Example of Business Implementation, "Entrepreneurial Business and Economics Review", 4(3).
 3. Belniak M. (2015), Ogólne otoczenie krajowe i zagraniczne jako egzogeniczny czynnik procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Przedsiębiorczość Międzynarodowa", 1(1).
 4. Danik L., Kowalik I., Král,P. (2016), A Comparative Analysis of Polish and Czech International New Ventures, "Central European Business Review", 5(2), 57-73.
 5. Daszkiewicz N. (2015), Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach high-tech, Warszawa: PWN.
 6. Daszkiewicz N., Wach K. (2014a), Motives for Going International and Entry Modes of Family Firms in Poland, "Journal of Intercultural Management", 6(2), 5-18.
 7. Daszkiewicz N., Wach K. (2014b), Patterns of Business Internationalisation in Poland: Empirical Results from the V4 Survey (chapter 5) [w:] A. Durendez, K. Wach (Eds.), Patterns of Business Internationalisation in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics, Cartagena: Universidad Politecnica de Cartagena.
 8. Dawson J. (1994), The Internationalisation of Retailing Operations, "Journal of Marketing Management", 10(4), 267-282.
 9. Dunning J.H., Lundan S.M. (2008), Multinational Enterprises and the Global Economy, 2nd ed. Chelterham - Northampton MA: Edward Elgar.
 10. Francis J., Collins-Dodd C. (2000), The Impact of Firms' Export Orientation on the Export Performance of High-Tech Small and Medium-Sized Enterprises, "Journal of International Marketing", 8(3), 84-103.
 11. Freeman S., Edwards R., Schroder B. (2006), How Smaller Born-Global Firms Use Networks and Alliances to Overcome Constraints to Rapid Internationalization, "Journal of International Marketing", 14(3), 33-63.
 12. Gubik A.S., Karajz S. (2014), Patterns of Business Internationalisation in Hungary: Empirical Results from the V4 Survey (chapter 4) [w:] A. Durendez, K. Wach (Eds.), Patterns of Business Internationalisation in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics, Cartagena: Universidad Politecnica de Cartagena.
 13. Hansson A., Hedin K. (2007), Motives for internationalization: Small companies in Swedish incubators and science parks, Uppsala: Uppsala University.
 14. Horská E., Gálová J. (2014), Patterns of Business Internationalisation in Slovakia: Empirical Results from the V4 Survey (chapter 6) [w:] A. Durendez, K. Wach (Eds.), Patterns of Business Internationalisation in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics, Cartagena: Universidad Politecnica de Cartagena.
 15. Kotler Ph., Singh R. (1981), Marketing Warfare in the 1980s, "McKinsey Quarterly", 2, 62-81.
 16. Oczkowska R. (2005), Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek, Koncepcja marketingowa, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 17. OECD (1997). Globalisation and Small and Medium Enterprises. Volume 1: Synthesis Report. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.
 18. Rymarczyk J. (2012), Biznes międzynarodowy, Warszawa: PWE.
 19. Wach K. (2012), Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie, Warszawa, PWN.
 20. Wach K. (2014), Research Methodology of the Field Studies in the Firm-Level Internationalisation in Visegrad Countries (chapter 2) [w:] A. Durendez, K. Wach (Eds.), Patterns of Business Internationalisation in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics, Cartagena: Universidad Politecnica de Cartagena.
 21. Wiliński W. (2012), Beginning of the End of Cost Competitiveness in CEE Countries -Analysis of Dependence between Labor Costs and Internationalization of the Region, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", 15(1), 43-59.
 22. Yip G.S., Hult G.T.M. (2012), Total Global Strategy, 3rd ed. Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu