BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Piotr (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Zmarlicki Krzysztof (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Tytuł
Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw z produkcją jabłek w Polsce i w Niemczech w latach 2000-2014
Production and Economical Results of Farms with Apple Production in Poland and in Germany in the Years 2000-2014
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 9-13, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja, Produkcja owoców, Koszty produkcji, Wyniki badań, Mierniki efektywności produkcji, Płace
Production, Production of fruits, Production costs, Research results, Production effectiveness indicators, Wages
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D24
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Przedstawiono porównanie kosztów i dochodowości produkcji jabłek deserowych w Polsce w rejonie Grójca i w Niemczech w rejonie Dolnej Łaby (Altes Land). Produkcja jabłek w niemieckich gospodarstwach przynosiła ponad 4-krotnie wyższy dochód rodzinny w przeliczeniu na 1 FWU, cechowały ją jednak większe koszty jednostkowe oraz w przeliczeniu na 1 ha. Dochód rodzinny w odniesieniu do FWU porównano w do średniej płacy brutto w gospodarkach narodowych obydwu krajów. Producenci jabłek w Polsce mają szanse utrzymać przewagę konkurencyjną w postaci niższych kosztów pracy najemnej. Polscy producenci w celu zwiększenia konkurencyjności w stosunku do gospodarstw w Niemczech, powinni powiększać powierzchnię sadów w gospodarstwie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the study was the comparison of production costs and profitability of dessert apple production between Poland and Germany in the years 2000-2014. To accomplish this data from farms located at Niederelbe region in Germany published yearly in one of local trade journals for growers, were used. In Poland the data were taken from, commercial apple farms located in Grójec region, which were purposively selected from bigger set of farms investigated previously by authors. The farms from Niederelbe region turned out to be more profitable than Polish ones. The biggest comparative advantage of lower human labour costs on the site of Polish farms seem to be not threatened in the coming years. To strengthen their competitive position, the Polish apple producers should seek to increase the orchard area in holdings.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bugała Anna, Paweł Chmieliński, Bożena Karwat-Woźniak, Paweł Kraciński, Bożena Nosecka, Irena Strojewska, Jan Świetlik, Łukasz. Zaremba. 2014. Praca sezonowa w rolnictwie, w tym ogrodnictwie i sadownictwie oraz zatrudnianie pracowników przy pracach sezonowych, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  2. Brzozowski Piotr. 1998: "Ekonomiczna efektywność produkcji jabłek w Polsce w porównaniu do Niemiec i Szwajcarii". Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 5:105-120.
  3. Goraj Lech, Stanisław Mańko. 2011: "Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw Rolnych". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 29-58.
  4. Görgens Matthias. 2002. "Betriebsvergleich 2000/2001". Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes 57 (7/2002): 233-238.
  5. Görgens Matthias. 2008. "Betriebsvergleich 2006/2007". Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes 63 (7/2008): 235-242.
  6. Görgens Matthias. 2016. "Betriebsvergleich 2014/2015". Mitteilungen des Obstbauversuchsringes des Alten Landes 71 (7/2016): 182-189.
  7. Józwiak Wojciech. 2014. Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie i w perspektywie średnio- oraz długoterminowej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  8. Ziętara Wojciech, Jolanta Sobierajewska. 2013. "Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych - stan i kierunki rozwoju". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2: 38-57.
  9. https://www.destatis.de/DE/Startseite.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8333
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu