BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutkowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Korzystanie z usług gastronomicznych przez Polaków
The Use of Catering Services by Poles
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 16 (65), s. 15-24, wykr., bibliogr. 22 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Konsumpcja gospodarstw domowych, Gastronomia, Wydatki gospodarstw domowych
Consumption in household, Gastronomy, Household expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była ocena zmian wydatków na usługi gastronomiczne w polskich gospodarstwach domowych oraz identyfikacja typów gospodarstw domowych przeznaczających najwięcej i najmniej na usługi gastronomii. Materiał źródłowy stanowiły indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS. Wydatki na gastronomię w gospodarstwach domowych sukcesywnie wzrastają. Wydatki na usługi gastronomiczne dość silny związek wykazują z zawodem wykonywanym przez głowę domu. Większe wydatki na gastronomię występują w gospodarstwach domowych osób wyżej wykształconych oraz wśród gospodarstw domowych jednoosobowych, w rodzinach niepełnych i wśród małżeństw z jednym dzieckiem na utrzymaniu. Istotne znaczenie w wydatkach na usługi gastronomiczne wykazano też względem lokalizacji gospodarstwa domowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to evaluate changes in spending on catering services in Polish households and identify the types of households with the largest and smallest expenditure on catering services. The research material consisted of individual data from the household budget survey conducted by the CSO. Expenditure on catering to households gradually increase. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akbay, C., Tiryaki, G.Y., Gül, A., 2007. "Consumer characteristics influencing fast food consumption in Turkey". Food Control 18 (8): 904-913.
 2. Angulo, A.M., Gil, J.M., Mur, J., 2007. "Spanish demand for food away from home: analysis of panel data". Journal of Agricultural Economics 58 (2): 289-307.
 3. Bozoglu, M., Bilgic, A., Yen, S. T., & Huang, C. L. 2013."Household food expenditure at home and away from home in Turkey." Selected paper prepared for presentation at the Agricultural and Applied Economics Association (AAEA) and CAES joint Annual meeting, Washington DC.
 4. Budżety gospodarstw domowych w 2014 roku. 2015. Warszawa: GUS.
 5. Chang, H.H., Yen, S.T., 2010. "Off-farm employment and food expenditures at home and away from home". European Review of Agricultural Economics 37 (4): 523-551.
 6. Dąbrowska A., Gutkowska K., Janoś-Kresło M., Ozimek I. 2010. Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje. Warszawa: Difin.
 7. Final consumption expenditure of households by consumption purpose - COICOP 3 digit - aggregates at current prices [nama_co3_c] Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (01.10.2015)
 8. Gheribi, E. 2014. "Struktura popytu na usługi przedsiębiorstw gastronomicznych w czasie wyjazdów turystycznych. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, (2 (14)): 63-79.
 9. Jensen, H.H., Yen, S.T., 1996. "Food expenditures away from home by type of meal". Canadian Journal of Agricultural Economics 44 (1): 67-80.
 10. Liu, M., Kasteridis, P., Yen, S. T. 2013. "Breakfast, lunch, and dinner expenditures away from home in the United States". Food Policy, 38: 156-164.
 11. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, 2011, Departament Warunków Życia, Warszawa: GUS.
 12. Mihalopoulos, V.G., Demoussis, M.P., 2001. "Greek household consumption of food away from home: a microeconometric approach". European Review of Agricultural Economics 28 (4): 421-432.
 13. Ogundari, K., Aladejimokun, A. O., Arifalo, S. F. 2015. "Household demand for food away from home (fafh) in Nigeria: the role of education". The Journal of Developing Areas, 49(2): 247-262.
 14. Piekut M (2015). Konsument i konsumpcja w Unii Europejskiej. Płock: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 15. Piekut M., Gutkowska K 2013. "Uwarunkowania poziomu wydatków na turystykę i rekreację oraz usługi gastronomiczne i zakwaterowania w wiejskich gospodarstwach domowych". Marketing i Rynek: 527-539.
 16. Polska na talerzu 2015. Raport firmy Makro Cash & Cary. http://www.grupaiqs.pl/wpcontent/uploads/2015/04/raport_polska_na_talerzu_2015.pdf.
 17. Radziukiewicz, M. 2012. "Zmiany sytuacji dochodowej a wydatki na usługi w polskich gospodarstwach domowych". Konsumpcja i Rozwój, (1 (2)): 101-116.
 18. Strzelecki, P., Saczuk, K., Grabowska, I., Kotowska, I.E. 2013. Warunki życia gospodarstw domowych. Rynek pracy. Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. [Special issue]. Contemporary Economics, 7, 122-152 DOI: 10.5709/ce.1897-9254.105.
 19. Wątroba, J. 2004. Analiza wariancji. Materiały kursowe. Kraków: Statsoft.
 20. Wykorzystanie technik telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach w 2014 roku, Warszawa: GUS.
 21. Zalega T., 2008. Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Zan, H., Fan, J., 2010. "Cohort effects of household expenditures on food away from home". The Journal of Consumer Affairs 44 (1), 213-233.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu