BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzesińska-Kowal Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rozwój zagranicznych sieci handlowych w Polsce
The Development of Foreign Retail Chains in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 16 (65), s. 25-36, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Sieci handlowe, Rozwój handlu, Handel detaliczny, Handel artykułami spożywczymi
Chain stores, Trade development, Retail trade, Foodstuffs trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto się próby określenia czynników sprzyjających rozwojowi zagranicznych sieci handlowych na polskim rynku głównie z branży spożywczej. Przedstawiono także informacje o fuzjach i przejęciach sieci handlowych, strukturę handlu detalicznego oraz perspektyw rozwoju. Na dalszy rozwój badanych podmiotów będą miały znaczący wpływ zmiany regulacji przepisów prawnych oraz decyzje władz samorządowych. Samorządy mogą wpłynąć na harmonijny rozwój lokalnych sieci handlowych poprzez: unikanie monopolizacji rynku lokalnego, zapewnienie zróżnicowania form handlu, racjonalne rozmieszczenie sklepów oraz pobudzanie przedsiębiorczości i ograniczenie bezrobocia na lokalnym rynku. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to identify factors contributing to the development of foreign retail chains on the Polish market, mainly in the food industry. Also, there are presented: information on mergers and acquisitions of retail chains, the structure of retail trade and its development prospects. Changes in law regulations and the decisions of local authorities will have a significant impact on further development of the surveyed entities. Local authorities can affect the harmonious development of local trade networks by: preventing monopolization of the local market, ensuring the diversity of trade forms, effective distribution of shops and stimulating entrepreneurship and reducing local unemployment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Piotr Chechelski, Wpływ korporacji handlowych na polski rynek spożywczy, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej Zeszyt: 2 (343), s. 5
 2. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Dz.U. 2007 nr 127, poz.880, Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
 4. Dz.U. 2015 poz. 1713, Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 5. Dz.U. 2016 poz. 1155, Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej
 6. Dziesięć sieci zdominowało rynek handlowy w Polsce, www.wiadomoscihandlowe, dostęp 10.10.2016
 7. Euromonitor International
 8. Piotr Grauer, Michalina Kulig, Piotr Kuskowski, Mirosław Matusik, Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce, kpmg.pl
 9. Grocery retail in Poland, PMR
 10. Informacje prasowe, Handel w Polsce - prognozy na przyszłość, Warszawa, 22 maja 2014 r., http://www2.deloitte.com, data dostępu: 5.09.2016
 11. Katalog Sieci Detalicznych w Polsce TRADE PRESS, http://sd.tradepress.com.pl/
 12. Urszula Kłosiewicz-Górecka, Prezentacja raportu o handlu - stare i nowe dylematy rozwoju handlu w Polsce, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur , Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, konferencja z 18.01.2016
 13. Ministerstwo Finansów chce zawieszenia podatku handlowego do 2018 r.!, www.wiadomoscihandlowe.pl, data dostępu: 14.10.2016
 14. Polska Izba Handlu PIH, Jak podatek od dyskontów i hipermarketów może wzmocnić właścicieli polskich sklepów?, 5.01.2016.
 15. Unia Europejska zablokowała podatek od handlu, http://wgospodarce.pl/informacje/29467, data dostępu: 21.09.2016
 16. Jolanta Tkaczyk, Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, Handel wewnętrzny, Konsumpcja i konsument -nowe trendy, maj-czerwiec 2012, s.126-134
 17. Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu DNB Bank Polska, Co dalej z handlem w Polsce? Komentarze ekspertów, www.dnb.pl/pl/komentarze-ekspertow/art16,co-dalej-z-handlem-wpolsce.html , data dostępu: 3.09.2016
 18. Joanna Wrzesińska, Rozwój wielkoobszarowych obiektów handlowych w Polsce [w] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 72 (2008), str.161-170
 19. Joanna Wrzesińska, Warunki rozwoju sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce, Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych : determinanty i kierunki ewolucji / red. nauk. Zygmunt Waśkowski, Michał Sznajder, s. 34-45
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu