BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parlińska Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Avetisyan Lilya (Eurasia International University, Armenia)
Tytuł
The Role of Leasing in Financing of Innovation in Europe and Armenia
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 16 (65), s. 56-69, tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Leasing, Analiza porównawcza, Innowacje, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych
Leasing, Comparative analysis, Innovations, Development projects financing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Armenia, Europa
Armenia, Europe
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania leasingu jako instrumentu finansowania działalności innowacyjnej. W dzisiejszych czasach kwestia poszukiwania nowych sposobów finansowania działalności innowacyjnej, która jest głównym czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, ma szczególne znaczenie. Artykuł przedstawia zalety leasingu jako mechanizmu finansowania działalności innowacyjnej oraz rolę innowacyjnego leasingu w nowoczesnych warunkach. Autorki przeprowadziły również analizę porównawczą przepisów dotyczących leasingu w wielu krajach europejskich, a także analizę europejskiego rynku leasingu pod względem struktury i aktualnych trendów rozwoju. Wyszczególniono główne problemy zakłócające rozwój leasingu w Armenii. Dodatkowo na podstawie najlepszych praktyk europejskich przedstawiono zalecenia, które promują korzystanie z leasingu do stymulacji działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Armenii. (abstrakt oryginalny)

The paper presents possibilities of the use of leasing as an instrument of financing of innovation activities. At present times the issue of search of new ways of financial provision for innovation activity, which is the main factor of competitiveness of the enterprises, is of a particular importance. In the paper advantages of the leasing funding mechanism for innovation activities are presented, and the role of innovative leasing in modern conditions is revealed. The comparative analysis of regulation of leasing in a number of European countries is carried out, and also the analysis of the European leasing market is submitted. The structure and current trends of development of the domestic leasing market are considered. The main problems interfering development of leasing in Armenia are revealed. On the basis of the best European practices recommendations are provided, which will promote the use of leasing for stimulation of innovation activities of the enterprises in Armenia. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazrod Mark S.,. Puncturing the 15 Myths of Software Leasing// Journal of Equipment Lease Financing Number 3 Fall, 2006, pp.1-8.
 2. Clark T., Leasing Finance, 3nd ed., 275 pp. Publisher: Euromoney Publications, PLC Pub. Date: January 2004.
 3. Contino M. Richard, The Complete Equipment-Leasing Handbook, Amacom Books, - 2002. 480p.
 4. Crawford Richard D., Intellectual Property: the Leasing Industry Future // Journal of Equipment Lease Financing Number 2 Fall, 2002, pp. 18-27.
 5. Durinck E., Jansen K., Laveren E., Huile C., Leasing and the pie approach to capital structure. Tijdschr. vooreconomieen management. Leuven. -- Jg. 35. - № 4, 1990, pp. 387-405.
 6. Gutman E., Yagil J., A practical derived lease rate algorithm // Management science. Providence. - Vol. 39. - № 12. - 1993, рр. 1544-1551.
 7. Hugel R., 1996. Geschlossene Immobilienfonds: Interne Zinsfuß Methode und Steuerpotential // Bank. Köln. - № 6, 362-367.
 8. Humphreys P., Mulligan H., United States: Lease Securitization: New Challenges for Issuers, McDermott Will&Emery, 2005, available at: http://www.mondaq.com/unitedstates/x/31971/Structured+Finance/Lease+Securitization+New+Challenges+for+Issuers [accessed: 18.12.2015].
 9. International leasing finance seminar. Euromoney - London - 2008 -114p.
 10. Krinsky I., Mehrez A., Principal-agent maintenance problem. Naval research logistics. Wash. - Vol. 36. - № 6, 1989., pp. 817-828.
 11. Lease and Hire Purchase Contracts, UK GAAP, 7th ed., L.: Ems and Young, 2006, 428p.
 12. Marvin T. Batte,. Precision Farming and Land Leasing Practices Text 2003, [Electron resource] / Marvin T. Batte. //Journal of the asfmra. -2003. - [Electron p.], available at: http://www.asfmra.org/wp-content/uploads/2014/06/200.pdf [accessed: 11.12.2015].
 13. Petrolillo P., Leasing e mutuo: un tentativo di analisi finanzi aria fmalizzata allasceltadé liafonte di fmanziamento. Riv. bancaria. Milano. - A. 48. - № 3. - 1992, рр. 71-83.
 14. Ricketts M., The Economics of Business Enterprise: An Introduction to Economic Organisation and the Theory of the Firm, Edward Elgar, 2003, 592p.
 15. Sutton R., Don't Get Taken Every Time: An Insider's Guide to Buying or Leasing Your Next Car or Truck, ISBN: 0140266704. - Publisher : Viking Pen-guin 1997.
 16. Temin P.. Inside the business: historical perspectives on the use of in-formation, Chicago, UChP. - 1991, 260p.
 17. Veatch William S.,. Software Leasing: the Intricacies of the Intangible // Journal of Equipment Lease Financing Fall. - Vol. 14. - N. 2, 1996, pp.21-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu