BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicki Maciej (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
The Development of Hotel Base in Poland with the Use of EU Funds
Rozwój bazy hotelowej w Polsce przy wykorzystaniu funduszy europejskich
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 16 (65), s. 70-78, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Rodzaje turystyki, Usługi hotelowe, Środki unijne
Hotel industry, Type of tourism, Hotel services, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie roli środków unijnych w rozwoju bazy hotelowej w Polsce. Cele szczegółowe obejmują identyfikację zmian w strukturze hoteli, prezentację wartości i liczby inwestycji w hotelach współfinansowanych z funduszy unijnych oraz oceny roli funduszy UE w budowę nowych hoteli w Polsce. Użyto metody opisowej, metod statystycznych i graficznej prezentacji danych. W analizowanym okresie liczba hoteli w Polsce wzrosła z 668 w 1995 roku do 2209 w 2015 roku, przy czym udział najbardziej luksusowych hoteli (5- i 4-gwiazdkowych) wzrósł najbardziej. W perspektywie finansowej 2007-2013 zrealizowano 208 projektów obejmujących budowę lub adaptację budynków na hotele i 193 projekty związane z rozwojem i modernizacją tych obiektów o łącznej wartości dofinansowania UE 631,6 mln zł. Najwyższe wartości nowo budowanych hoteli zaobserwowano w województwach dolnośląskim, warmińsko-mazurskim i opolskim, także regionach położone we wschodniej Polsce. Największy wzrost liczby hoteli odnotowano w południowo-wschodniej i centralnej Polsce, co było po części efektem realizowanej polityki regionalnej i wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the role of EU funds in the development of hotel base in Poland. Detailed objectives include identification of changes in the structure of hotels, presentation of the value and number of investments in hotels co-financed by the EU funds and assessment of the role of EU funds in building new hotels in Poland. Descriptive, statistical and graphic methods were used. In the analyzed period the number of hotels in Poland changed from 668 in 1995 to 2209 in 2015. The share of most luxurious (5- and 4-star) hotels have developed most. Financial perspective 2007-2013 differed from the previous one, as much more projects involving hotels were implemented: 208 construction or adaptation and 193 development or renovation ones with total EU co-financing of 631,6 million PLN. The highest values of new hotels constructions or adaptations for hotels characterized voivodships dolnośląskie, warmińsko-mazurskie and opolskie, also regions located in eastern Poland. The highest increase of hotel number was observed in south-eastern and Central Poland, which partly was the effect of implemented regional policy and European Union funds. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M.: Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa polski w Unii Europejskiej Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 98, z.1, 2011
  2. Bull B.: Encouraging tourism development through the EU structural funds: a case study of the implementation of EU programmes on Bornholm, The International Journal of Tourism Research1.3 (May/Jun 1999): 149
  3. Czyżycki R., Hundert M., Klóska R.: Statystyczna analiza zmian liczby hoteli w Polsce w latach 1995-2004, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429 Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 7 2006
  4. Database of EU funds beneficiaries, http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/NaborWnioskow/listabeneficjentow/Strony/Lista_beneficjentow_FE_310316.aspx
  5. Local Databank of Central Statistical Office, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
  6. Panasiuk A.: Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Difin, Warszawa, 2014
  7. Sarnecki C.: Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w Polsce w latach 2003-2008 Equilibrium 1 (4) 2010
  8. Uszyńska H.: Polska branża turystyczna oczekuje wsparcia od rządu. Polskie Radio http://www.polskieradio.pl/42/277/Artykul/1108266,W-Polsce-jest-za-malo-tanich-hoteli-Toglowny-grzech-branzy-turystycznej
  9. Wojdacki K. P.: Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna, Handel Wewnętrzny 2014;2(349)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu