BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świstak Jarosław (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie), Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ubezpieczenia na życie w latach 2005-2014
Life Insurance in the Period 2005-2014
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 16 (65), s. 100-113, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia grupowe, Odszkodowania, Rynek ubezpieczeniowy
Life insurance, Group insurance, Compensation, Insurance market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie rozwoju ubezpieczeń na życie (grupa 1) w Polsce na tle wybranych czynników wpływających na liczbę i wartość wypłacanych świadczeń i odszkodowań. Analizy obejmowały lata 2005-2014. Stwierdzono, że ubezpieczenia na życie (grupa1) miały w badanych latach największy udział w sprzedaży ubezpieczeń osobowych. Wzrostowi liczby ubezpieczonych osób towarzyszył 2,5 krotny wzrost wartości wypłaconych świadczeń. Ustalono także, że w ubezpieczeniach na życie udział osób objętych nimi w formie grupowej był zdecydowanie wyższy niż objętych ubezpieczeniem indywidualnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the development of life insurance (group 1) in Poland, taking into account factors affecting the number and value of benefits paid and compensation. Analysis covered the period from 2005 to 2014. It was found that life insurance (group1) had the largest share in sales of personal insurance in the analyzed period. The increase in the number of insured persons was accompanied by a 2,5-fold increase in the value of benefits paid. The study also showed that the share of people insured as a group was much higher than the insured individuals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Członkowska A., Litwin T: Postępowanie diagnostyczne i leczenie w udarze mózgu, http://www.leksykon.com.pl/images/PDF/postepowanie_w_udarze.pdf
 2. Handschke J., Monkiewicz J.,(red.):Ubezpieczenia - podręcznik akademicki, Poltext, 2010
 3. Krajewski M.: Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej (w:) A. Koch: (red.), Umowa ubezpieczenia Aktualne problemy prawne, Bydgoszcz - Poznań 2005
 4. Leśniak D., Sienicka E., Wojno B.: Zakłady ubezpieczeń i ich usługi, Poradnik KNF. CEDUR. 2014
 5. Luterek A.: Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce. Skala zjawiska (w:) Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej sektorów i regionów. I. Jędrzejczyk. (red). Oficyna wydawnicza Edward Mitek, 2015
 6. Maison. D.: Polak w świecie finansów. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, str139
 7. Nowotarska-Romaniak. B.: Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, Wolters Kluwer Business, 2013
 8. Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, www.pzu
 9. Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego /www.pzu.pl/
 10. PIU (2015) Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2014 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń - członków Polskiej Izby Ubezpieczeń. https://www.piu.org.pl/
 11. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku. Notatka informacyjna. GUS. 2015 str.11
 12. GUS (2015). Polski rynek ubezpieczeniowy za lata 2005-2015. Warszawa: GUS.- www.stat.gov.pl
 13. Puto M.: Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2014
 14. Raport roczny KNF 2014 - http://www.knf.gov.pl
 15. Raport Roczny PIU 2015- https://www.piu.org.pl/
 16. Raporty o przestępczości ubezpieczeniowej PIU
 17. Stroiński E. Ubezpieczenia na życie. Teoria i Praktyka. Wydawnictwo Poltext Warszawa 2004
 18. Szczepańska M.: Osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia na życie (uposażony), Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 7(2/2009)
 19. Szczepańska. M.: Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne. Oficyna a Wolters Kluwer business 2008
 20. Śliwiński A.: Ryzyko w ubezpieczeniach na życie taryfy - budowa i optymalizacja, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9019&catid=129:rynekubezpieczeniowy& Itemid=151, data odczytu
 21. Uniwersalna definicja zawału serca. Uzgodnione stanowisko ekspertów European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association i World Heart Federation (2007). http://www.mp.pl/artykuly/36234
 22. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U.2015 poz.1844.
 23. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.)
 24. Więcko M.: Podstawowe problemy bancassurance w Polsce-raport Rzecznika Ubezpieczonych - co dalej?, Monitor Ubezpieczeniowy nr 37, 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu