BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska Karolina (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Kompetencje menedżerskie kierowników liniowych w świetle badań własnych
Managerial Competences` of Line Managers
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2016, z. 65, nr 1209, s. 57-70, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Organizacja, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Kierownik liniowy
Managerial competencies, Organisation, Managers in a enterprise, Line manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę kompetencji menedżerów liniowych z sektora wysokich technologii. Zwraca się uwagę na potrzebę oznaczania poszczególnych umiejętności w procesach rekrutacyjnych oraz postępowaniach rozwojowych. Stwierdzono zależność pomiędzy predyspozycjami osobowościowymi a optymalizacją wyników ze świadczonej pracy. Zwraca się uwagę na tworzenie planów rozwojowych dla kluczowych pracowników organizacji. Kluczowa wydaję się współpraca między działem personalnym a kierownikami operacyjnymi.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to investigate the level of the line managers competienties skills. Line managers are focal point of the contact for employees. The paper draws attention on the compatienties` mapping during the recruitment and development needs. It`s very important to show dependency between personality predispositions and optimalization of the work efficiency. The key role play the cooperation between HR and operations managers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Davis T.: Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
  2. Borowiecki R., Jaki A.: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji nowej gospodarki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Kraków 2007.
  3. Filipowicz G.: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
  4. http://benefactor.pl/belbin/ (24.04.2016).
  5. katalizatorinnowacji.pl/uploads/files/0/145/Kompetencje_book.pdf (25.04.2016).
  6. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  7. Witkowski S.: Trening kierowniczy-uczenie się przez doświadczenie, [w:] Witkowski S. (red.) Psychologia sukcesu, PWN, Warszawa 1994.
  8. Woodruffe Ch.: Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia pracowników, Woltwrs Kluwer Polska-ABC, Kraków 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu