BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraińska Agata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
J.S. Mill i G.S. Becker o równości kobiet i mężczyzn w społeczeństwie
J.S. Mill and G.S. Becker about Gender Equality in Society
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 367-376, bibliogr. 27 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Społeczeństwo, Dyskryminacja, Płeć
Equal rights for women and men, Society, Discrimination, Gender
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przedstawienia problemu dyskryminacji kobiet w aspekcie społeczno-ekonomicznym, uwzględniając poglądy J.S. Milla oraz G.S. Beckera. Praca Milla pt. Poddaństwo kobiet, zaliczana jest do kanonu myśli feministycznej, a Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich autorstwa G.S. Beckera pokazuje, że na gospodarkę rynkową wpływ mają różne czynniki, które niekoniecznie są bezpośrednio z ekonomią powiązane. Obaj naukowcy, których poglądy zostały przedstawione w niniejszym artykule, są zdania, że kobiety są ofiarami dyskryminacji. Zarówno J.S. Mill, jak i G.S. Becker uważają, że gorsze traktowanie kobiet negatywnie wpływa na gospodarkę. Zdaniem tych wybitnych i zasłużonych ekonomistów każdy człowiek powinien mieć takie same prawa społeczne, ekonomiczne i polityczne.(abstrakt oryginalny)

This article attempts to present the problem of discrimination against women in socio-economic aspect, taking into account the views of J.S. Mill and G.S. Becker. Work by Mill, called Serfdom of women, belongs to the mainstream of feminist thought and The economic theory of human behavior by G.S. Becker shows that the market economy is influenced by various factors that not necessarily are directly related to the economy. Both scientists whose views are showed in this article are of the opinion that women are victims of discrimination. Both J.S. Mill, and G.S. Becker believe that the inferior treatment of women has a negative impact on the economy. According to the eminent and distinguished economists, every person should have the same social, economic and political rights.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak R., 2006, Gary Stanley Becker, [w:] pod red. nauk. J. Kalińskiego, Poczet Doktorów Honoris Causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Hand- lowej w Warszawie, Warszawa.
 2. Bear S.K., Nobel-prize Winding economist Gary Becker dead AT 83, http://articles.chicagotribune.com/2014-05-04/news/chi-nobel-winning-economist-gary-becker-dead-20140504_1_economics-nobel-memorial-prize-princeton-university (24.03.2016).
 3. Becker G.S., 1990, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 4. Berlin I., 2000, Cztery eseje o wolności, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 5. Blaug M., 1995, Metodologia ekonomi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Bochenek M., 2010, Studia varia o ekonomii i ekonomistach, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Toruniu, Toruń.
 7. Davis N., 1998, Europa. Rozprawa historyka z historią, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 8. Galbraith J.K., 1992, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Gary S. Becker - Biographical, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1992/becker-bio.html (24.03.2016).
 10. Glaeser E.L., Shleifer A., 2014, Gary Becker (1930-2014), Science, vol. 344, 6189.
 11. Grabowska B., 2012, Feminizm Johna Stuarta Milla, Kultura i Edukacja, nr 1.
 12. Harms W., Nobel-winning scholar of economics and sociology, 1930-2014, http://news.uchicago. edu/article/2014/05/04/gary-s-becker-nobel-winning-scholar-economics-and-sociology-1930-2014 (24.03.2016).
 13. Hershey Jr. R.D., Gary Becker, 83, Nobel Laureate, Dies; Applied Ecoomics to Everyday Life, http://www.nytimes.com/2014/05/05/business/economy/gary-s-becker-83-nobel-winner-who-applied-economics-to-everyday-life-dies.html?_r=0 (24.03.2016).
 14. Johnes G., Sapsford D., 1996, Some Recent Advances In the Economic Analysis of Discrimination, International Journal of Manpover, nr 1(17).
 15. Landreth H., Colander D.C., 1998, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Library Economics Liberty, Gary Stanley Becker, http://econlib.org/library/Enc/bios/Becker.html (26.03.2016).
 17. Lindbeck A., The Sveriges Riksbank Prize In Economic Sciences In Memory of Alfred Nobel 1969--2007, http://www.nobelprize.org/ nobel_prizes/economic-sciences/articles/lindbeck/ (dostęp: 24.03.2016).
 18. Ludwikowski R., Woleński J., 1979, J.S. Mill, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 19. Mill J.S., 1995, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 20. Misala J., 2011, Gary Stanley Becker, [w:] Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 1969-2009, red. J. Misala, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 21. Raeder L.C., 2002, John Stuart Mill and the Religion of Humanity, Wydawnictwo University of Missouri, Missouri.
 22. Rychlewski E., Charakterystyka sylwetki profesora Garego S. Beckera, profesora ekonomii i socjologii The University of Chicago, USA, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/informacje/dhc/Strony/becker_sylwetka.aspx (24.03.2016).
 23. Sadowski Z., 1995, Ocena dorobku naukowego Profesora Gary Beckera w związku z postępowaniem o nadanie tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/informacje/dhc/Strony/becker_ocena.aspx (26.03.2016).
 24. Saylor.org, Economics explains discrimination in the labour market, http://www.saylor.org/site/ wp-content/uploads/2012/06/ECON303-8.2.1.pdf (26.03.2016).
 25. Sedlak&Sedlak, Teorie dyskryminacji płacowej, https://badaniahr.pl/biblioteka/art/id/68/Teorie_dyskryminacji_placowej# (30.03.2016).
 26. Stankiewicz W., 2007, Historia myśli ekonomicznej, wyd. 3 zm., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. West H.R., 2004, An Introduction to Mill's Utilitarian Ethics, Wydawnictwo Cambridge University Press, Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu