BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekutowska Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wolny handel a migracje: wpływ liberalizacji wymiany handlowej na międzynarodowy przepływ siły roboczej
Free Trade vs. Migration: The Impact of Trade Liberalization on the International Movement of Labor Force
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 25-36, rys, tab, bibliogr. 32 z.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Handel, Migracja, Liberalizm handlowy, Siła robocza
Trade, Migration, Trade liberalization, Labour force
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, jak liberalizacja wymiany handlowej oddziałuje na przepływy siły roboczej. Realizacja tego celu wymaga w pierwszej kolejności dokonania przeglądu teorii handlu (a także teorii migracji) wskazujących na relację pomiędzy wymianą handlową a migracjami. Punktem wyjścia będzie teoria Heckschera-Ohlina-Samuelsona, zgodnie z którą relacja ta ma charakter substytucyjny. Jak zostanie wykazane, usunięcie założeń przyjętych w tej teorii prowadzi jednak do odmiennych wniosków: przepływ towarów i siły roboczej jest komplementarny co najmniej w krótkim okresie. Do podobnych wniosków skłania przegląd dotychczasowych badań empirycznych, a także analiza kształtowania się emigracji w państwach członkowskich UE, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to explore how trade liberalization affects migration flows. This requires, first and foremost, a review of trade and migration theory indicating the relationship between trade and migration. The starting point is the theory of Heckscher - Ohlin - Samuelson, according to which trade and factor flows are substitutes. As it will be shown, the removal of the assumptions made in this theory, however, leads to different conclusions: the flow of goods and labor are complementary at least in the short term. Similar conclusions arise from the review of existing empirical research and analysis of the evolution of migration from the Member States that joined the EU on 1 May 2004.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhagwati J., Dehejia V., 1993, Freer trade and wages of the unskilled: Is Marx striking again? Columbia University Discussion Paper, no. 672, s. 4-5.
 2. Bodvarsson Ӧ.B., Simpson N.B., Sparber Ch., 2015, Migration Theory, [in:] Handbook of the Economics of International Migration, Vol. 1A, eds. Chiswick B.R., Miller P.W., Elsevier.
 3. Borjas G.J., 1989, Economic theory and international migration, International Migration Review, vol. 23, no. 3, s. 459.
 4. Bruder J., 2004, Are trade and migration substitutes or complements? - the case of Germany 1970- -1998, University of Rostock, s. 6, 12-13.
 5. Davis D.R, 1993, Trade liberalization and income distribution, National Bureau of Economic Research Working Papers, 5693.
 6. de Haas H., 2006, Turning the tide? Why 'development instead of migration' policies are bound to fail, International Migration Institute Working Papers, no. 2, s. 4-5, 26-27, 29.
 7. Delgado-Wise R., Márquez Covarrubias H., 2007, The reshaping of mexican labor exports under NAFTA: paradoxes and challenges, International Migration Review, vol. 41, no. 3, s. 665-666.
 8. Esquivel G., Rodríguez-López J., 2003, Technology, Trade, and Wage Inequality in Mexico before and after NAFTA, Journal of Development Economics vol. 72, s. 555-557.
 9. Eurostat, 2016, Intra - EU 27 trade by Member State, tet00039.
 10. Eurostat, 2016, Emigration - persons, tps00177.
 11. Fisher E.O'N., Marshalls K.G., 2016, Leontief was not right after all, Journal of Productivity Analysis (online).
 12. Grimwade N., 2003, International Trade. New Patterns of Trade, Production & Investment, Routledge London, New York.
 13. Hanson G.H., 2003, What has happened to wages in Mexico since NAFTA? Implications for Hemispheric free trade, NBER Working Paper, 9563.
 14. Hatton T.J., Williamson J.G., 2009, Emigration in the long run: evidence from two global centuries, Asian Pacific Economic Literature, 23(2), s. 23-24.
 15. Hicks J., 1932, The Theory of Wages, Macmillan, London, s. 76, za: Bodvarsson Ӧ.B., Simpson N.B., Sparber Ch., Migration Theory in: Handbook of the Economics of International Migration, vol. 1A, eds. Chiswick B.R., Miller P.W., Elsevier 2015.
 16. Krugman P.R., Obsfeld M., 2007, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka - część 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Lund H., 2009, Migration and Trade. Substitutes or complements?, Lund University.
 18. Mabrouk F., 2012, Les enjeux économiques de la migration internationale sur le développement des pays d'orgine, Univeristé Montesquieu - Bordeaux, Univeristé Tunis El Manar.
 19. Martin P., 2003, Economic integration and migration: The Mexico - US case, World Institute for Development Economics Discussion Papers, no. 35.
 20. Martin P.L., 1993, Trade and Migration: The case of NAFTA, Asian and Pacific Migration Journal, vol. 2, no. 3.
 21. Melchor del Río A., Thorwarth S., 2007, Tomatoes or Tomato Pickers? Free Trade and Migration in the NAFTA Case, University of Heidelberg Discussion Paper Series, no. 429.
 22. Mińska-Struzik E., 2004, Współczesna teoria handlu międzynarodowego wobec ekspansji przedsiębiorstw międzynarodowych, [w:] Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, red. T. Rynarzewski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 39.
 23. Moszyński M., 2010, Międzynarodowe przepływy pracy a procesy integracji europejskiej, Toruńskie Studia Międzynarodowe nr 1(3), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, red. P. Siemiątkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 24. Mundell R.A., 1957, International trade and factor mobility, The American Economic Review, vol. 47, no. 3.
 25. Parteka A., Wolszczak-Derlacz J., 2015, Integrated sectors - diversified earnings: the (missing) impact of offshoring on wages and wage convergence in the EU27, The Journal of Economic Inequality, vol. 3, no. 3.
 26. Sapir A., 1999, Trade Liberalisation and Factor Mobility: an Overview. Discussion, [w:] Migration. The Controversies and the Evidence, eds. R. Faini, J. de Melo, K.F. Zimmermann, Centre for Economic Policy Research, Cambridge University Press.
 27. Schiff M., 1994, How Trade, Aid and Remittances Affect International Migration, The World Bank Policy Research Working Paper, 1376, s. 2-7.
 28. Solimano A., 2001, International Migration and the Global Economic Order. An Overview, The World Bank Policy Research Working Papers, 2720, s. 2, 10.
 29. Taylor E.J., 2006, International Migration and Economic Development: Puzzles and Policies for LDCs, Keynote Address at thirty-ninth session Commission on Population and Development, United Nations, http://www.un.org/en/development/desa/population/pdf/commission/2006/keynote/taylor.pdf (13.03.2016).
 30. The World Bank, 2006, Global Economic Prospects: Economic Implication of Remittances and Migration 2006.
 31. United Nations, 2016, Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml (3.03.2016).
 32. Williamson J.G., 1997, Globalization and Inequality, Past and Present, The World Bank Research Observer, vol. 12, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu