BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zysk Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wolny handel a ekonomia współdzielenia. W kierunku nowego systemu gospodarowania
Free Trade vs. Sharing Economy. Towards a New Management System
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 37-47, tab., bibliogr. 25 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Gospodarka, Liberalizm handlowy, Handel międzynarodowy, Ekonomia współdzielenia
Economy, Trade liberalization, International trade, Sharing economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano badania związków pomiędzy teorią wolnego handlu a praktyką gospodarczą modeli sharing economy. Zaprezentowano założenia ekonomii współdzielenia, a na wybranych przykładach firm działających w analizowanym modelu gospodarowania pokazano rozwój zjawiska zarówno w Polsce, jak i na świecie. W artykule opisano też zagrożenia, jakie może powodować niczym nieskrępowany ruch nowego modelu gospodarowania. Unia Europejska dostrzega w ekonomii współdzielenia szansę na dostarczenie unijnym krajom ważnego bodźca rozwojowego. Innowacyjne modele biznesowe, mimo zaawansowanych planów uregulowania zjawiska na szczeblu wspólnotowym, mogą stać się kołem zamachowym unijnych gospodarek. Jednak nie będzie to już czysta postać wolnego handlu.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the study on the relationship between the assumptions of the theory of free trade and economic practice of sharing economy models. The assumptions of sharing economy models were presented as well as selected examples of companies operating in the analysed model showing the growth of the phenomenon of management both in Poland and in the world. The article also describes the risks that can result in the unfettered movement of the new management model. The European Union sees sharing economy as an opportunity for the EU countries to provide important impetus for development. Innovative business models, despite advanced plans to regulate the phenomenon at the Community level, can become a driving force for EU economies. However, it is no longer pure form of free trade.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk P., 2004, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Budnikowski A., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W., 1998, Handel i finanse międzynarodowe, red. E. Czarny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Felson M., Spaeth J.L., 1978, Community structure and collaborative consumption: "a routine activity approach", The American Behavioral Scientist, nr 21(4).
 5. Gansky L., 2010, The Mesh: Why the Future of Business is Sharing, Penguin Group, New York.
 6. Hamari J., Sjöklint M., Ukkonen A., 2015, The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption, Journal of the Association for Information Science and Technology.
 7. http://clrn.dmlhub.net (18.03.2016).
 8. http://europa.eu (18.03.2016).
 9. http://unctad.org (18.03.2016).
 10. http://www.ericsson.com (18.03.2016).
 11. http://www.euractiv.com (18.03.2016).
 12. http://www.europarl.europa.eu (18.03.2016).
 13. http://www.pwc.pl (18.03.2016).
 14. https://ec.europa.eu (18.03.2016).
 15. https://mac.gov.pl (18.03.2016).
 16. Krugman P., 1987, Is free trade passe? Journal of Economic Perspectives, vol. I (2).
 17. Mińska-Struzik E., Nowara W., Truskolaski S., 2007, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Handel. Czynniki produkcji. Globalizacja, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 18. Płaziak M., Szymańska A.I., 2015, Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm. Na przykładzie studentów uczelni krakowskich, Logistyka.
 19. Ricardo D., 1957, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
 20. Schor J.B., Fitzmaurice C.J., 2015, Collaborating and connecting: the emergence of the sharing economy, Handbook of Research on Sustainable Consumption, 410.
 21. Walsh B., 2011, 10 ideas that will change the World, Time, nr z 17 marca, http://content.time.com (18.03.2016).
 22. (Współ)dziel i rządź. Ekonomia współdzielenia, raport PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2016/wspol-dziel-i-rzadz-sharing-economy.html (18.03.2016).
 23. www.airbnb.pl (18.03.2016).
 24. Zervas G., Proserpio D., Byers J., 2015, The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry, Boston U. School of Management Research Paper, nr 2013-16.
 25. Zgiep Ł., 2014, Sharing economy jako ekonomia przyszłości, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4(47).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu