BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Wioletta (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Gospodarki wschodzące jako główni partnerzy handlowi najsłabiej rozwiniętych krajów świata
Emerging Economies as Major Trading Partners for the Least Developed Countries
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 59-70, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Kraje najsłabiej rozwinięte, Rynki wschodzące, Partner handlowy, Kraje rozwijające się
Least developed countries, Emerging markets, Business partners, Developing countries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od początku XXI wieku obserwuje się szybki wzrost wymiany towarowej między gospodarkami wschodzącymi i najsłabiej rozwiniętymi krajami świata. W latach 2012-2014 Chiny i Indie stały się ważniejszymi partnerami handlowymi dla tej grupy krajów niż gospodarki wysoko rozwinięte. Ekspansja handlowa Chin i Indii osłabiła przede wszystkim pozycję Unii Europejskiej jako głównego partnera handlowego dla tej grupy państw. Gospodarki wschodzące wprowadziły specjalne systemy umożliwiające preferencyjny dostęp do ich rynków dla produktów pochodzących z najsłabiej rozwiniętych krajów świata. Poza tym efektywnie połączyły politykę handlową z pomocową. Celem artykułu jest przedstawienie wzajemnych stosunków handlowych Chin i Indii z 48 najsłabiej rozwiniętymi krajami świata w latach 2000-2014. Analizy dokonano na podstawie danych UN Comtrade Database. W artykule porównano skalę i dynamikę wymiany towarowej Chin i Indii z najsłabiej rozwiniętymi krajami świata, a także poziom handlu azjatyckich gospodarek wschodzących z grupą najsłabiej rozwiniętych krajów z poziomem handlu Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii z tymi krajami.(abstrakt oryginalny)

Since the beginning of the 21st century, the rapid growth of merchandise trade between emerging economies and least developed countries (LDCs) has been observed. In the years, from 2000 to 2014 China and India became more important trading partners for LDCs than highly developed countries. Trade expansion of China and India undermined first of all the role of the European Union as a major trading partner for that group of countries. The emerging economies implemented trade preference schemes for LDCs. Besides, they efficiently combined trade policies with their foreign aid policies. The aim of the paper is a presentation of China's and India's mutual trade relations with 48 least developed countries in the years 2000-2014. The analysis is based on the data retrieved from UN Comtrade Database. The paper contains a comparison of the scale and dynamics of China-LDCs and India-LDCs trade in goods. Besides, it contains a comparison of the level of Asian emerging economies' trade with LDCs with the level of merchandise trade of the European Union, the United States and Japan with LDCs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ancharaz V., Ghisu P., 2014, Deepening India's Engagement with the Least Developed Countries. An in-depth Analysis of India's Duty-free Tariff Preference Scheme, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Issue Paper 31 [http://www.eabc.info/uploads/Deepening_Indias_Engagement_with_the_LDCs_-_An_in-depth_Ana_lysis_of_Indias_Duty-free_Tariff_Preference_Scheme.pdf].
  2. India's Duty Free Tariff Preference Scheme For LDCs: A Business Guide, 2015, International Trade Centre, Geneva [http://www.intracen.org/publication/Indias-Duty-Free-Tariff-Preference-Scheme-for-LDCs-A-Business-Guide/].
  3. Kallummal M., Gupta A., Das A., 2013, Utilising India's Duty Free Preference Scheme for LDCs: Analysis of the Trade Trends, Centre for WTO Studies, Indian Institute of Foreign Trade, Working Paper CWS/WP/200/10 [http://wtocentre.iift.ac.in/workingpaper].
  4. Latest Developments of Measures within the Framework of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC), 2008, World Trade Organization, WT/COMTD/W/164 [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/5410/Q/WT/COMTD/W164.pdf]
  5. Notification of Preferential Trade Agreement, 2011, World Trade Organization, WT/COMTD/N/39 [ptadb.wto.org/docs/China_LDC/CN39.doc].
  6. Nowak W., 2015a, Azjatycki model pomocy rozwojowej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 43(3), s. 323-334.
  7. Nowak W., 2015b, Pomoc rozwojowa krajów BASIC, Ekonomia XXI Wieku. Economics of the 21st Century 3(7), s. 46-64.
  8. Nowak W., 2016, Rywalizacja handlowa Unii Europejskiej i gospodarek wschodzących w Afryce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47(3), s. 386-404.
  9. Overview of China's duty-free, quota-free market access programme for LDCs, 2015, Support Measures Portal for Least Developed Countries [http://esango.un.org/ldcportal/web/10447].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu