BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzejski Tomasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Kryzys w handlu z Rosją a dywersyfikacja polskiego eksportu żywności
Crisis in Trade with Russia vs. Diversification of Polish Food Exports
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 132-140, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Eksport, Żywność, Handel artykułami żywnościowymi, Dywersyfikacja, Handel zagraniczny
Export, Food, Food trade, Diversification, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie oraz ocena dywersyfikacji polskiego eksportu żywności w warunkach utrudnionego dostępu do rynku rosyjskiego. Embargo wprowadzone przez Federację Rosyjską na import żywności z państw Unii Europejskiej oraz kryzys gospodarczy na tym rynku spowodowały silny spadek sprzedaży żywności z Polski w tym kraju. Wskutek przeprowadzonych studiów literatury oraz dokonania analizy danych statystycznych dotyczących polskiego handlu zagranicznego w latach 2012-2015 stwierdzono, że wobec utraty rynku rosyjskiego zwiększył się eksport żywności z Polski zarówno w UE, jak i na dalszych rynkach - USA, Arabii Saudyjskiej czy Wietnamu. Postępująca dywersyfikacja sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych z Polski wzmacnia potencjał przedsiębiorstw z sektora oraz sprzyja dalszemu procesowi jego internacjonalizacji. Oczekuje się, że podjęte działania dostosowawcze do nowej sytuacji w otoczeniu zwiększą elastyczność polskich producentów żywności na rynku międzynarodowym.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present and evaluate diversification of Polish food exports considering difficulties in Russian market access. The embargo introduced by Russia on the food products imported from the European Union and the economic crisis on this market caused a strong decline in sales of food from Poland in this country. As a result of the literature study and the analysis of statistical data concerning the Polish foreign trade in 2012-2015, it was concluded that the situation on the Russian market influenced the growth of the food exports from Poland both to the EU and further markets - the United States, Saudi Arabia and Vietnam. Increased diversification of Polish food foreign sales enhances the potential of Polish companies in the sector and encourages the process of its internationalization. It is expected, that activities undertaken to adapt to the new situation in the environment will increase the flexibility of Polish food producers in international market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2012 r. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), 2013, Warszawa.
 2. Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2013 r. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), 2014, Warszawa.
 3. Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w 2014 r. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), 2015a, Warszawa.
 4. Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w pierwszym półroczu 2015 r. Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), 2015b, Warszawa.
 5. Cadot O., Carrere C., Strauss-Kahn V., 2013, Trade diversification, income and growth: what do we know?, Journal of Economic Surveys, vol. 27, no. 4, s. 790-812.
 6. Johanson J., Vahlne J.-E., 1977, The internationalization process of the firm - a model of knowledge development and increasing market commitments, Journal of International Business Studies, vol. 8(1), s. 23-32.
 7. Krugman P., 2010, Rewolucja rosnących przychodów w handlu i geografia, Gospodarka Narodowa, nr 11-12 (231-232), s. 1-17.
 8. Krugman P., Obstfeld M., 2007, Ekonomia międzynarodowa, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Melitz M., 2003, The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity, Econometrica, vol. 71, s. 1695-1725.
 10. Parteka A., 2015, Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Parteka A., Tamberi M., 2013, What determines export diversification in the development process? Empirical Assessment, The World Economy, vol. 36, no. 6, s. 807-826.
 12. Shepotylo O., 2013, Export diversification across countries and products: Do Eastern European (EE) and Commonwealth of Independent States (CIS) countries diversify enough?, The Journal of International Trade & Economic Development, vol. 22, no. 4, s. 605-638.
 13. Wierzejski T., 2006, Polski eksport do Federacji Rosyjskiej w rok po rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód, Stosunki Międzynarodowe, nr 40-41, s. 14-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu