BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rubaj Piotr (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
Tytuł
Handel zagraniczny Polski w aspekcie nowych wyzwań w gospodarce światowej
Polish Foreign Trade in the Aspect of New Challenges in Global Economy
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 158-171, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Eksport, Konkurencyjność, Konkurencyjność międzynarodowa
Foreign trade, Export, Competitiveness, International competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polski handel zagraniczny jest ściśle powiązany z rynkami krajów wysoko rozwiniętych, z których przeważającą większość stanowią kraje europejskie. Do Europy trafia prawie 90% sprzedaży eksportowej, z czego około 79% do krajów Unii Europejskiej. Również w imporcie kraje europejskie mają znaczną przewagę, ponieważ pochodzi z nich ponad 76% importu, z krajów unijnych zaś 59,7%. Taka sytuacja przynosi określone korzyści dla polskich eksporterów, ale również stwarza pewne zagrożenia. Korzyści to niewątpliwie duża stabilność, wypłacalność, przewidywalność i niski poziom ryzyka handlowego, zagrożenia zaś to przede wszystkim zmienna sytuacja gospodarcza, niska dynamika wzrostu gospodarczego, niekorzystne zmiany demograficzne oraz silna konkurencja ze strony innych podmiotów gospodarczych. Polska w bardzo ograniczonym stopniu korzysta z wyższej dynamiki rozwoju innych krajów i ugrupowań na świecie, często jednocześnie mając ujemne saldo bilansu handlowego z tymi krajami. W tej sytuacji jak najbardziej zasadne wydaje się poszukiwanie innych możliwości ekspansji polskiego biznesu i pozyskiwanie nowych rynków sprzedażowych. Do tych najbardziej atrakcyjnych, o najwyższej dynamice wzrostu gospodarczego możemy zaliczyć Chiny, Indie, kraje ASEAN oraz państwa Bliskiego i Środkowego Wschodu. Polska w tym regionie świata może być atrakcyjnym partnerem handlowym, oferując głównie towary inwestycyjne, zaawansowane technologiczne na potrzeby przemysłu, przede wszystkim z grupy maszyn i urządzeń oraz wyrobów przemysłu elektromaszynowego. W wymiarze praktycznych działań ze strony czynników rządowych potrzebna jest skuteczna i profesjonalna polityka promocji polskich produktów na tych rynkach oraz wszechstronna pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych i kontraktów.(abstrakt oryginalny)

Polish foreign trade tightly depends on markets of highly developed economies, mainly from Europe. 90% of Polish export goes to European countries from which 79% to the European Union. The same relation can be noticed in import - 76% of goods come from Europe and 59% from the European Union. Polish exporters are not so active on the markets with dynamic economic and demographic growth and Poland often has negative trade balance with these countries. It seems very important for Polish business to search for new markets and new opportunities in different parts of the world. The most attractive markets are: China, India, ASEAN and Near and Middle East countries. Poland can be an interesting partner for this group of countries and it can offer them highly developed products. However, Polish export on global markets needs to be supported by formal state activity and native brands should be promoted effectively worldwide by professional agencies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski W., Weresa M.A., Radło M.J., 2010, Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 2. Bożyk P., 2004, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Handel Zagraniczny I-IX 2015, 2015, GUS, Departament Handlu i Usług, Warszawa.
 4. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 roku, 2015, Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa.
 5. Misala J., 2011, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Polska 2015, 2016, Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa.
 7. Polska. Raport o Konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014, 2015, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 8. Ocena sytuacji w handlu zagranicznym po III kwartałach 2015 r., 2015, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa.
 9. OECD Factbook 2014, 2014, Economic, Environmental, and Social Statistics, OECD.
 10. Solarz W.M., 2011, Kraje rozwijające się na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. Wydymus S., Bombińska E., Pera B., 2012, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa
 12. GUS 2016, http: //stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2015-roku,1,41.html (dostęp 20 marca 2016).
 13. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2015-roku,1,41.html (dostęp 20 marca 2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu