BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bentyn Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ przywracania wyjątkowych kontroli granicznych w strefie Schengen na funkcjonowanie europejskich łańcuchów dostaw
Effect of Restoration of Exceptional Border Controls in the Schengen Area on the Functioning of European Supply Chains
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 197-207, rys., bibliogr. 15 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Logistyka, Logistyka międzynarodowa, Transport, Magazynowanie, Kryzys migracyjny
Logistics, International logistics, Transport, Storage, Migrant crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu przywracania kontroli granicznych na funkcjonowanie europejskich łańcuchów dostaw. Kryzys migracyjny wywołujący konieczność przywracania kontroli granicznych przyczynił się do zrozumienia, jak dzięki układowi z Schengen otwartość granic i ułatwienie przepływu ludzi, towarów i kapitału pomogły ukształtować wspólny europejski rynek. Zagrożenia dla gospodarki UE można zidentyfikować dzięki informacjom od przewoźników obserwujących wzrost czasu oczekiwania na przejazd granic i wzrost kosztów transportu. Fakty te prowadzą do zagrożenia dotychczasowej konfiguracji systemów logistycznych w Europie. Sieci przedsiębiorstw połączone systemami transportu i magazynowania racjonalizowały swoje struktury, opierając się na pewności realizacji operacji transportu w zadanym czasie. Jednak ostatnie doświadczenia powodują zmniejszenie pewności dostaw i konieczność rekonfiguracji systemów logistycznych. Jest to działanie zwiększające bezpieczeństwo dostaw dla synchronicznie działających ogniw wytwarzania i dystrybucji. Jednakże ma charakter odwrotny do kierunku wyznaczanego przez Komisję Europejską budującą spójność wewnętrzną UE.(abstrakt oryginalny)

This article aims to show the impact of reintroduction of border controls on European supply chains. The migration crisis causing the need to restore border controls has contributed to understanding how thanks to the system of the Schengen, open borders and facilitating the flow of people, goods and capital helped shape the common European market. Threats to the EU economy can be identified by information from carriers informing about increase of the waiting time for crossing borders and increased transportation costs. These facts lead to the threat for the current configuration of logistics systems in Europe. Corporate networks combine transport systems and storage to rationalize their structures based on the implementation of certain transport operations within the given time. However, recent experience results in a reduction in security of supply and the need to reconfigure logistics systems. This aims for increasing the security of supply for synchronously operating production and distribution hubs. However, the character of such a reconfiguration is opposite to the direction defined by the European Commission that builds internal cohesion of the EU.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brach J., 2013, Pozycja polskich międzynarodowych drogowych przewoźników ładunków na europejskim rynku drogowego międzynarodowego transportu towarowego - przyczyny sukcesu, [w:] Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W., Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 315, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 2. Dereń K., 2014, Rozwój strefy Schengen, Portal Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/120-unia-europejska/rozwoj-strefy-schengen, 22.01.2016.
 3. EurActive, 2015, Haulers Fear Migrant Crisis Will Slow Down Intra-EU trade, Transport News, http://www.euractiv.com/sections/transport/haulers-fear-migrant-crisis-will-slow-down-intra-eu-trade-317294 (22.01.2016).
 4. Gołembska E., 2015, Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Gołembska E., Bentyn Z., Majchrzak-Lepczyk J., 2015, Eurologistyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Gorzelak G., 2012, The Regional Dimension of Transformation in Central Europe, Routledge, London.
 7. Hospers G.J., 2003, Beyond the blue banana, Intereconomics, 3-4.
 8. International Organisation for Migration, 2015, Refugee Arrivals in Europe Top One Million in 2015, http://www.iom.int/ (21.01.2016).
 9. Knowler G., 2015, Cargo flows across Europe face delays as refugees choke borders, The Journal of Commerce, http://www.joc.com/air-cargo/cargo-flows-across-europe-face-delays-refugees-choke-borders_20151003.html (21.01.2016).
 10. Komisja Europejska, 2015, Migration and Home Affairs, Schengen agreement 30 years, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-isnew/news/news/2015/20150612_01_en.htm.
 11. Komisja Europejska, 2015, Schengen Area, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm#resp_map.
 12. Richter M., 2015, Truckers Warn of Cost of New European Border Checks, Business Insider, http://www.businessinsider.com/afp-truckers-warn-of-cost-of-new-european-border-checks-2015-9?IR=T.
 13. The World Bank, 2015, Logistic Performance Index, http://lpi.worldbank.org.
 14. Van Goor A.R., Ploos van Amstel R., Ploos van Amstel W., 2003, European Distribution and Supply Chain Logistics, Stenfert Kroese, Groningen.
 15. Withnall A., 2015, Refugee crisis: The Map That Shows How Europe is Becoming a Fortress to Keep People Out, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-migrants-map-shows-how-europe-is-becoming-a-fortress-to-keep-people-ou-a6707986.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu