BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Weresa Marzena Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Współczesny model polityki innowacyjnej - doświadczenia liderów innowacyjności
Contemporary Innovation Policy - Evidence from the World's Innovation Leaders
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 228-239, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Narodowy system innowacji, Innowacje, Polityka innowacyjna
National innovation system, Innovations, Innovation policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Finlandia, Korea Południowa, Stany Zjednoczone Ameryki
Finland, South Korea, United States of America (USA)
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych tendencji występujących we współczesnej polityce innowacyjnej, zarówno w ujęciu koncepcyjnym, jak i od strony praktycznej jej implementacji. W artykule przedstawiono teoretyczne podejście do polityki innowacyjnej, które uzupełnia szczegółowa analiza porównawcza celów i narzędzi tej polityki w państwach wiodących pod względem innowacyjności w gospodarce światowej. Są to: Finlandia, Stany Zjednoczone oraz Korea Południowa. Wyniki analizy wykazały, iż w państwach tych stosuje się postulowane w teorii, holistyczne podejście do kształtowania polityki innowacyjnej, które polega na dopasowaniu całego instrumentarium polityki do najważniejszych problemów i wzywań funkcjonowania narodowego systemu innowacji. Instrumentem polityki innowacyjnej, który nabiera na znaczeniu w drugiej dekadzie XXI wieku, zarówno w Korei Południowej, jak i w Stanach Zjednoczonych, a także do pewnego stopnia w Finlandii, są ulgi podatkowe związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the most important trends in contemporary innovation policy. The article discusses a conceptual approach to innovation policy and complements it with a detailed comparative analysis of the objectives and instruments of innovation policy in countries that are innovation leaders in the global economy, namely Finland, the United States and South Korea. The results of this analysis show that these countries strive towards a modern, holistic approach to innovation policy, which integrates a variety of factors that together influence the development of new products and new processes. The primary objective of such an innovation policy mix is to resolve economic and social problems through systemic innovations. In policy practice, policy instruments are designed to address major problems in the functioning of the national innovation system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borrás S., Edquist C., 2013, The Choice of Innovation Policy Instruments, Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Lund University, Lund.
 2. Campbell J., 2012, Building an IT Economy: South Korean Science and Technology Policy, Issues in Technology and Innovation, No. 19, The Center for Technology Innovation at Brookings.
 3. Cornell University, INSEAD, WIPO, 2015, The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development, Fontainebleau, Ithaca and Geneva.
 4. EC, 2002, Innovation tomorrow Innovation policy and the regulatory framework: Making innovation an integral part of the broader structural agenda, Innovation papers. 28, European Commission, Brussels.
 5. EC, 2015, The Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission, Brussels, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm.
 6. Edquist Ch., 2014, Striving towards a holistic innovation policy in European countries - but linearity still prevails!, STI Policy Review, vol. 5, no. 2, s. 1-19.
 7. Foray D., Goenega X., 2013, The Goals of Smart Specialisation, S3 Policy Brief Series no. 01/2013, JCR Scientific and Policy Reports, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 8. INSEAD, WIPO, 2011, The Global Innovation Index 2011: Accelerating Growth and Development, Fontainebleau.
 9. OECD, 2012, OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012, OECD Publishing Paris.
 10. OECD, 2013, Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation, OECD Publications Paris.
 11. OECD, 2014, OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2014-en, dostęp 2016.03.20.
 12. OECD, 2015, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015: Innovation for growth and society, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2015-en.
 13. Rothwell R., Zegveld W., 1982, Industrial Innovation and Public Policy: Preparing for the 1980s and the 1990s, Pinter, London.
 14. Weresa M.A., 2014, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Wesseling J.H., Edquist Ch., 2016, Public procurement for innovation: lessons from the procurement of a navigable storm surge barrier, Working Paper no. 2/2016, Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Lund University, Lund.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu