BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Istota i znaczenie ryzyka kredytowego w działalności banku
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2000, nr 13, s. 21-42, tab., wykr., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Ryzyko finansowe, Zysk, Rachunek wyników
Banks, Financial risk, Profit, Income statement
Abstrakt
Ryzyko jest wszechobecne w każdej dziedzinie działalności człowieka, również w działalności banków, a ryzyko kredytowe jest zaledwie jednym z wielu rodzajów ryzyka, z którymi można zetknąć się w działalności bankowej. Podstawowym celem każdego banku jest osiąganie jak najlepszego wyniku finansowego. Dążeniu do maksymalizacji zysku towarzyszy nieuchronna konieczność akceptowania wyższych poziomów ryzyka. Sedno problemu tkwi w tym, że nie ma sposobu na jednoczesne maksymalizowanie stopy zwrotu i minimalizowanie ryzyka. Banki mogą jedynie dokonywać kompromisowych wyborów między ryzykiem a stopą zwrotu i starać się maksymalizować dochód za cenę podjęcia akceptowalnego poziomu ryzyka. Artykuł zawiera przegląd literatury z zakresu bankowości i finansów' na temat istoty ryzyka, w tym ryzyka kredytowego w szczególności. Znaczenie ryzyka kredytowego w rodzimej bankowości jest z kolei ukazane m.in. poprzez pryzmat udziału kredytów w sumie bilansowej oraz udziału przychodów odsetkowych od udzielonych kredytów w przychodach ogółem zarówno całego sektora bankowego, jak i wybranych grup bankowych.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994. s. 11.
 2. Słownik języka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1981, s. 155.
 3. R. Dobbins, W. Frąckowiak, S. F. Witt, Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, Paan Pol, Poznań 1992, s. 18.
 4. T. Pszczólkowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 91.
 5. H. E. Buschgen, Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa 1996, s. 189.
 6. Z. Zawadzka, Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe, Poltext, Warszawa 1995, s. 9.
 7. R. Chudzik, Kategorie ryzyka bankowego -próba klasyfikacji zjawiska, "Bank i Kredyt" 1993, nr 1, s. 15.
 8. G. Białek, Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym, Twigger, Warszawa 1994, s. 10.
 9. J. C. Van Jlorne Jr., I. M. Wachowicz, Fundamentals of Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1997, s. 38.
 10. A. Andrzejewska, Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych, w: Studium finansów, red. A. Stawiński, WIB, Warszawa 1998, s. 130.
 11. K. J. Arrow, Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979, s. 21.
 12. A. H. Willett, The Economic Theory of Risk Insurance, University of Pensylwania Press, Philadelphia 1951, s. 6.
 13. F. H. Knight, Risk, Uncertainly and Profil, University of Boston Press, Boston 1921, s. 233.
 14. I. Pfeffer, Insurance and Economic Theory, Irvin Inc., Homewood, Illinois 1956, s. 42.
 15. Ch. Pass, B. Lowes, L. Davies, Dictionary of Economics, Collins, London 1988, s. 463-464.
 16. O. Borys, Ryzyko bankowe, "Bank" 1995, nr 10, s. 34.
 17. G. Borys, Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Wrocław 1996, s. 12.
 18. W. Dębski, Ryzyko bankowe, "Bank i Kredyt" 1994, nr 10, s. 36.
 19. M. Rajczyk, Interesy jednostek gospodarczych w bankach komercyjnych, Katowice 1993, s. 29.
 20. G. H. Hempel, Bank managemenl. Text and Cases, J. Wiley and Sons, New York 1990, s. 63.
 21. D. Lewandowski, Bezpieczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym, Olympus, Warszawa 1994, s. 91.
 22. W. Wąsowski, Złe kredyty. Restrukturyzacja i ewidencja, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994, s. 20.
 23. D. Daniluk, Regulacje i nadzór bankowy »v Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996, s. 75.
 24. W. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Banki, Poltext, Warszawa 1994, s. 210.
 25. Znaniecki, Ryzyko kredytowe banku i możliwości jego ograniczenia, w: Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, red. E. Czerwińska, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1994, s. 278.
 26. W. Jurek, Zarządzanie ryzykiem banku spółdzielczego, w: Zarządzanie bankiem spółdzielczym, ed. cit., s, 130.
 27. A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. s. 39.
 28. D. O. Uyemura, D. R. van Deventer, Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach, ZBP, Warszawa 1997, s. 3-4.
 29. R. Grodzicki, Podstawowe elementy polityki kredytowej, w: Studium finansów, ed. cit., s. 98-101.
 30. W. Wąsowski, Złe kredyty. Restrukturyzacja i ewidencja, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994., s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu