BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybojewski Jacek (Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa)
Tytuł
The System of Constitutional Legal Rules in Poland after 1997
Źródło
Law and Administration in Post-Soviet Europe, 2016, vol. 3, iss. 1, s. 44-59, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Prawo konstytucyjne, Prawo, Przemiany polityczne
Constitutional law, Law, Political changes
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
The fact that almost a quarter of a century ago formal solutions determining the transition to the democratic system were applied in Poland meant establishing new, widely demanded quality shaping the legal subjectivity of an individual. It was the result of introducing regulations setting standards typical for democracy, joining possible real influence of citizens on the political-legal reality in the state with the need of conscious participation in associated with this procedures, which were not used before. The more time passes, though, one can more clearly observe the dissonance between the legally determined means of citizen influence on the quality of governing, and the actual activity concerning this matter. It bears paradoxically amazing consequences, like the repetitive case of contesting democratically chosen authorities, whose composition is the result of socially approved attitudes and values, by significant groups of citizens.(fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andruszkiewicz M., Jasność prawa a język prawny [The Clarity of Law and the Legal Language] [in:] Państwo prawa. Parlamentaryzm. Sądownictwo konstytucyjne [The State of Law. Parliamentary System. Constitutional Courts], ed. A. Jamróz, Białystok 2012.
 2. Banaszak B., The System of Government in Poland [in:] Governmental Systems of Central and Eastern European States, ed. N. Chronowski, T. Drinóczi, T. Takács, Governmental Systems of Central and Eastern European States, Warszawa 2011.
 3. Banaszak B., Bernaczyk M., Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym [The Judicial Activity in a Contemporary Democratic State], Warszawa 2012.
 4. Biłgorajski A., Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne [The Limits of the Freedom of Speech. Constitutional Study], Warszawa 2013.
 5. Bogucki O., Choduń A., Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do demokratycznego państwa prawnego [The Rules of Legislative Technique in the Jurisprudence of the Constitutional Tribunal in Reference to Democratic State of Law] [in:] Demokratyczne państwo prawa [Democratic State of Law], ed. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Białystok 2014.
 6. Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa [The Balanced Development in the System of Law], Toruń 2009.
 7. Chmielarz A., Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku [The Legal Function of the Constitution Taking the Constitution of the Republic of Poland from 2nd April 1997 as an Example], Warszawa 2011.
 8. Florczak-Wątor M., Applying the Constitution of the Republic of Poland in horizontal relations, Kraków 2015.
 9. Kuca G., Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 roku [The Rule of the Division of Powers in the Constitution of the Polish Republic from 1997], Warszawa 2014.
 10. Kuciński J., Wołpiuk W.J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku [The Rules of the State Political System in the Constitution of the Republic of Poland from 1997], Warszawa 2012.
 11. Padrak R., Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz [The Control Poceeding of NIK. Comments], Wrocław 2012.
 12. Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne w demokratycznym państwie prawa [The Legal Security in a Democratic State of Law] [in:] Demokratyczne państwo prawa [Democratic State of Law], ed. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Białystok 2014.
 13. Przybojewska I., Konstytucyjna zasada przychylności procesowi integracji europejskiej w świetle ewolucji unijnego modelu ustrojowego [The Constitutional Rule of Favouring the Process of the European Integration in the Light of the Evolution of the Union System Model] [in:] Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich [The Law of the European Union and the Constitutional Laws of the Member States] ,ed. S. Dudzik, N. Półtorak, Warszawa 2013.
 14. Stawecki T., Dyskusje wokół aktywizmu i pasywizmu sądów konstytucyjnych jako spór o wykładnię konstytucji [Discussions Over the Activity and passivity of Constitutional Courts as the Argument on the Interpretation of the Constitution] [in:] Wykładnia Konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty [The Interpretation of the Constitution. Inspirations, Theories, Arguments], ed. T. Stawecki, J. Winczorek, Warszawa 2014.
 15. Stefaniuk M., Ważny interes (publiczny, społeczny, państwa) jako warunek odstępstwa od zasady zachowania odpowiedniej vacatio legis [A Significant Interest (public, social, state) as a Condition of Departure from the Rule of Preserving Appropriate vacatio legis] [in:] Demokratyczne państwo [Democratic State of Law], ed. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Białystok 2014.
 16. Tokarczyk R.A., Paradygmatyczne ujęcie koncepcyjnych i ustrojowych aspektów demokratycznego państwa prawa [Paradigmatic Interpretation of Conception and System Aspects of the Democratic State of Law] [in:] Demokratyczne państwo prawa [Democratic State of Law], ed. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Białystok 2014.
 17. Winczorek P., Polska państwem prawnym: ideał a rzeczywistość [Poland as the State of Law: the Ideal and the Reality] [in:] Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa [Arguments Over Theory and Practice of the State of Law], ed. G. Ulicka, S. Wronkowska, Warszawa 2011.
 18. Wojtyczek K., Polska w europejskim systemie konstytucyjnym [Poland in the European Constitutional System] [in:] Prawo konstytucyjne [Constitutional Law], ed. P. Samecki, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-5544
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu