BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puślecki Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie strategicznych aliansów technologicznych w rozwoju nowych terapii leczniczych w sektorze biofarmaceutycznym
The Importance of Strategic Technology Alliances in the Development of New Medical Treatments in the Biopharmaceutical Industry
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 275-285, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Przemysł biofarmaceutyczny, Przemysł farmaceutyczny, Technologia, Leczenie
Biopharma industry, Pharmaceutical industry, Technology, Medical treatment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu strategicznych aliansów technologicznych w sektorze biofarmaceutycznym na rozwój nowych terapii leczniczych na podstawie najnowszych danych uzyskanych z ASAP (Association of Strategic Alliance Professionals). W artykule zaprezentowane zostaną przykłady współpracy firm, uniwersytetów i instytutów badawczych w sektorze biofarmaceutycznym. Firmy biofarmaceutyczne poszukują nowych ścieżek rozwoju innowacyjnego oraz nowych strategii do transferu ich procesów badawczych. W tym celu stosują różne formy współpracy z wieloma podmiotami. W ramach współpracy m.in. z uniwersytetami firmy biofarmaceutyczne mogą zmniejszyć ryzyko i koszty programów badawczych. Wykorzystując potencjał badawczy i naukowy uniwersytetów oraz instytutów badawczych, mogą zwiększyć prawdopodobieństwo lepszej terapii leczniczej dla pacjentów, a także wspólnie pracować nad rozpoznaniem mechanizmów chorobowych i rozwojem nowych leków.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze the impact of strategic technology alliances in the biopharmaceutical sector on the development of new medical treatments, based on the latest data obtained from ASAP (Association of Strategic Alliance Professionals). The author will present examples of cooperation between companies, universities and research institutes in the biopharmaceutical industry. Biopharmaceutical companies are looking for new paths of innovative development and new strategies to transfer their research processes. To do this they use different forms of cooperation with many entities. In the framework of cooperation among universities, biopharmaceutical companies can significantly reduce the risks and costs of research programs. Using the scientific and research potential of universities and research institutes they can significantly increase the chance of better medical therapy for patients, and also work together on identifying mechanisms of disease and on developing new drugs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ASAP - Association of Strategic Alliance Professionals.
 2. Burke M., 2013, Strange bedfellows, Strategic Alliance Magazine, Association of Strategic Alliance Professionals, Q1, s. 26-29, 61.
 3. Chesbrough H., 2003, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Techno- logy, Harvard Business School Press.
 4. Chesbrough H., 2006, Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation, [w:] Open Innovation: Researching a New Paradigm, red. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West, Oxford: Oxford University Press, s. 1-12.
 5. Chesbrough H., Bogers M., 2014, Explicating Open Innovation: Clarifying an Emerging Paradigm for Understanding Innovation, [w:] Open Innovation: New Frontiers and Applications, red. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West, Oxford: Oxford University Press.
 6. Culpan R. (red.), 2014, Open Innovation Through Strategic Alliance, Palgrave MacMillan, New York.
 7. De Man A.P., Duysters G., Neyes I., 2009, The Third Alliance Management Study 2009, Network Social Innovation (NSI), Masstricht University, April, s. 4-16.
 8. De Man A.P., Duysters G., Luvison D., Krijnen A., The Fourth State of Alliance Management Study 2011 - prezentacja na konferencję 2012 ASAP Global Alliance Summit w Las Vegas (USA), 5-8 marca 2012, s. 1-14.
 9. DeWitt J., Burke M., 2012, Alliances That Could Save the World, Strategic Alliance Magazine, Associa- tion of Strategic Alliance Professionals, Q4, s. 36-41.
 10. DeWitt J., Burke M., 2013, Next wave, Strategic Alliance Magazine, Association of Strategic Alliance Professionals, Q3, s. 18-23.
 11. Duysters G., Hagedoorn J., 2000, A note on organizational modes of strategic technology partnering, Journal of Scientific & Industrial Research, vol. 58, s. 640-649.
 12. Fraser R.L., 2014, Altruistic alliances: business thrives when biopharma companies partner with nonprofits, Strategic Alliance Magazine, Association of Strategic Alliance Professionals, Q3, s. 22-28, 41.
 13. Fraser G., 2015, Amgen: building capability for long-term, win-win partnerships, Strategic Alliance Magazine, Association of Strategic Alliance Professionals, Q4, s. 23-25.
 14. Gautier T.J., 2014, Consortia and ecosystems developments in life sciences: advances partnering addresses global healthcare issues, Strategic Alliance Magazine, Association of Strategic Alliance Professionals, Q3, s. 30-35.
 15. Gomes-Casseres B., 2014, Creating joint value: in biopharma and many other industries, "not invented here" is SO last century, Strategic Alliance Magazine, Association of Strategic Alliance Professionals, Q3, s. 36-41.
 16. Hagedoorn J., 2002, Inter-firm R&D partnerships: an overview of major trends and patterns since 1960, Research Policy 31(4), s. 477-492.
 17. Hagedoorn J., Link A., Vonortas N., 2000, Research partnerships, Research Policy 29 (4), s. 567-586.
 18. Hamel G., 1991, Competition for competence and interpartner learning within international strategic alliances, Strategic Management Journal, 12 (S1), s. 83-103.
 19. Hanson C., 2014, Partnering is key to the future of our company, Strategic Alliance Magazine, Associa- tion of Strategic Alliance Professionals, Q4, s. 18-23.
 20. Hanson C., 2015, Orchestrating partnering - across enterprise and ecosystems. How alliance management can adapt and lead as high tech (and other industries) dive into the life sciences and healthcare ecosystem, Strategic Alliance Magazine, Association of Strategic Alliance Professionals, Q3, s. 14-20.
 21. Kale P., Harbir S., Howard P., 2000, Learning and protection of proprietary assets in strategic allian- ces: building relational capital, Strategic Management Journal 21 (3), s. 217-237.
 22. Lavietes J., 2012, When the Prof Met Big Pharma, Strategic Alliance Magazine, Association of Strategic Alliance Professionals, Q4, s. 46-51kt.
 23. Puślecki Ł., 2008, Formy realizacji strategicznych partnerstw technologicznych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Journal of Agribusiness and Rural Development, zeszyt 2 (8), s. 107-117.
 24. Puślecki Ł., 2009, Realizacja aliansów technologicznych w warunkach globalizacji gospodarki światowej na przykładzie krajów Triady i Polski, [w:] Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, red. J. Schroeder, B. Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 47-70.
 25. Puślecki Ł., 2010, Wpływ współpracy technologicznej krajów rozwiniętych gospodarczo na ich konkurencyjność międzynarodową, Wyd. GRADO, w Toruniu, Toruń.
 26. Puślecki Ł., 2012, Sectoral analysis of strategic technology alliances in years 1980-2006, Intercathedra, No 28/4 , Department of Economics and Wood Industry Management, Poznań University of Life Sciences, Poznań, s. 79-83.
 27. Puślecki Ł., 2013, Zarządzanie aliansami otwartych innowacji w sektorze biofarmaceutycznym, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, red. J. Schroeder, R. Śliwiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 164-174
 28. Puślecki Ł., 2015, The Development and Management of Alliance Networks in the Biopharmaceutical Industry, [w:] Management of Network Organizations: Theoretical Problems and the Dilemmas in Practice, red. S. Hittmar, W. Sroka, Springer International Publishing, Switzerland, s. 199-213.
 29. Puślecki Ł., 2016a, Development of modes of cooperation: an opportunity for open innovation allian- ces in Polish Biopharmaceutical industry, Management, vol. 11, no. 1, s. 67-80.
 30. Puślecki Ł., 2016b, Diversity of Relationships and Alliances in Biopharmaceutical Industry, [w:] New Trends in Management and Production Engineering. Regional, Cross-boarder and Global Perspectives, red. W. Sroka, S. Hittmar, J. Kurowska-Pysz, Shaker Varlag, Aachen, s. 127-137.
 31. Puślecki Ł., Staszków M., 2015, New Cooperation Modes: an opportunity for Polish biotechnological clusters, Managing Global transitions, vol. 13, nr 2, s. 171-188.
 32. West J., 2014, Open Innovation: Learning from Alliance Research, [w:] Open Innovation Through Strategic Alliances, red. R. Culpan, Palgrave MacMillan, New York, s. 1-16.
 33. West J., Vanhaverbeke W., Chesbrough H., 2006, Open Innovation: A Research Agenda, [w:] Open Innovation: Researching a New Paradigm, red. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West, Oxford: Oxford University Press, s. 285-307.
 34. Wilks Ch., Prothmann Ch., 2012, Open innovation alliances, novel alliance models accelerate the identification and advancement of breakthrough therapies, Strategic Alliance Magazine, Association of Strategic Alliance Professionals, Q4, s. 42-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu