BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tkaczyk Tadeusz P. (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Problemy edukacyjne wyzwaniem współczesności
Educational Issues - the Today`s Challenge
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 9-29, bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Rentowność gospodarki, Edukacja, Wiedza
Economic profitability, Education, Knowledge
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rolą państwa jest nie tylko przeznaczanie nakładów, ale też oddziaływanie na strukturę szkolnictwa, we współpracy z władzami lokalnymi i sektorem społecznym. Jednakże określenie minimum programowego powinno należeć do państwa, a także do lokalnej społeczności, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. Rola uniwersytetów, zróżnicowanie szkół wyższych, instytutów naukowych, rozwój młodej kadry to zagadnienia, które nie powinny być ustalane jedynie przez rząd, ważne jest porozumienie ze środowiskiem naukowym i uwzględnienie specyfiki regionalnej. Jestem przekonany, że rzeczywistość (np. emigracja najzdolniejszych) wymusi wprowadzenie zmian w naszym szkolnictwie. (fragment tekstu)

The study presents findings from the literature of the problem, as well as arising from over fifty years of the author's experience, from his studies to the retirement with the title of professor. He continues to work as an academic. The genesis of education is pointed out very briefly, especially European universities, the requirements of modern development of a society, including globalization, integration, the role of science, and also the challenge of its inclusion in educational planning, mass inflow of refugees and economic emigrants. The precondition for the development of science and education, particularly its barrier is the lack of scientific polemics, critical reviews in journals, especially scientific ones, or discussion in mass media or reviews of assessed works. There is an aptitude for critical approach to existing theses and solutions. Extremely important is, especially in universities, enrichment of erudition of graduates, taking into account the issue of multiculturalism. The state must represent and express long-term interests of a society, and no reason in terms of small producer, particularly in relation to social sciences. At present, a requirement is also the increasing cost of research and education, which a household or community cannot undertake, but the state needs, at least in Poland. For a limited time frame, it will be the European Union but 'what is next?' if its resources run out? A concept of comprehensive organization of research and education ought to be organised. Another requirement is teamwork, especially that the Internet provides numerous pieces of information and studies that a single researcher cannot only track, not to mention studying and reflecting. Students must be taught to think critically and select information to a greater extent, unfortunately, it is not so in contemporary education where the emphasis is put on learning encyclopaedic information. And what results from it for the student? Relatively, in Poland the rising number of commissions for research works by an non-socialised sector is a positive development, although, constantly insufficient. The issue is the transparency of research and clear criteria of fruits' distribution as well as ethics of the researchers themselves. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Robinson J.A. (2014), Dlaczego narody przegrywają, Zysk i S-ka, Poznań.
 2. Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.
 3. Bell D. (1975), Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, najpierw przez Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu, a następnie przez PWN Warszawa 1994, 1998,
 4. Coase R.H. (2013), Firma, Rynek i Prawo, wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 5. Delors J. (red) (1998), Edukacja - jest w niej ukryty skarb, Wyd. UNESCO, Warszawa.
 6. Duszak A. Fairclough F. (2008), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Universitas, Kraków.
 7. Fukuyama F. (2012, 2013), Historia ładu politycznego, t. 1 i 2., wyd. REBIS, Poznań.
 8. Huntington S. (2008), Zderzenie cywilizacji, wyd. MUZA SA Warszawa.
 9. Faure E., Herrera E., Kaddoura A.R., Lopes H., Pietrowski A.W., Rahnema W., Ward F.C. (1975), Uczyć się, aby być, PWN, Warszawa.
 10. Fergusona N. (2015), Niebezpieczne związki, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 11. Kornai J. (1985), Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa.
 12. Kowalik T. (2009),WWW.Polskatransformacja.pl, WWL MUZA Warszawa.
 13. La Mure P. (2003), Miłość nie jedno ma imię, Wyd. Muza, Warszawa.
 14. Łaski K. (2009), Mity i rzeczywistość w polityce gospodarczej i w nauczaniu ekonomii, wyd. WSSE, Warszawa
 15. Micklethwait J., Wooldridge A. (2000), Szamani zarządzania, Wyd. Zysk i Spółka.
 16. Pajestka J. (1989), Prolegomena globalnej racjonalności człowieka, Studia i Materiały INE PAN, z. 20, Warszawa.
 17. Pikettey T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wyd. Krytyki Politycznej.
 18. Raczkowski W. (2015), Naukowcy mają dość - Przegląd z dn. 6-12.07.2015.
 19. Richta R. (red) (1971.), Cywilizacja w rozdrożu, Książka i Wiedza, Warszawa.
 20. Szymanski W. (2015), Świat i Polska wobec wyzwań, Wyd. Difin, Warszawa.
 21. Wyczałkowski M.R. (2004), Życie człowieka kontrowersyjnego, Wyd. PWE, Warszawa.
 22. Zacher L. (1989), Wizje przyszłości świata [Richta, Heilbroner, Schumacher], Warszawa.
 23. Żakowski J. (2005), Anty-TINA. Rozmowy o lepszym świeci, myśleniu i życiu, Wyd. Sic!, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu