BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siotor Jakub (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Państwa nordyckie wobec wyzwań energetycznych Unii Europejskiej
The Nordic Countries Approach Towards the European Union's Energy Challenges
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 286-296, bibliogr. 20 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Energetyka, Polityka energetyczna, Gospodarka energetyczna
Energetics, Energy policy, Energy economics
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Kraje nordyckie
Nordic countries
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podejścia państw nordyckich do unijnych kwestii energetycznych. W pierwszej części opracowania opisana zostanie geneza Strategii Energetycznej Unii Europejskiej oraz konkretne cele, jakie zawiera. Druga część poświęcona zostanie opisowi nordyckiej współpracy energetycznej oraz czynnikom charakterystycznym dla nordyckiej kultury energetycznej, które stały się kluczowe dla modernizacji sektora energetycznego w tych krajach. W trzeciej części natomiast zaprezentowane zostaną obecny stan sektora energetycznego państw nordyckich oraz cele, jakie państwa te postanowiły osiągnąć do 2050 roku. W artykule wykorzystano metody badawcze opierające się na analizie polskich i zagranicznych materiałów źródłowych, takich jak: publikacje zwarte, raporty, artykuły naukowe oraz oficjalne dokumenty i strony internetowe organizacji międzynarodowych. Wnioski płynące z niniejszego artykułu ukazują pionierskie podejście państw nordyckich do kwestii energetycznych, a także podkreślają, że w dziedzinie energetyki państwa nordyckie są wzorem do naśladowania.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to show the approach of the Nordic countries to energy issues. Such issues became very significant after international community realized that the emission of hazardous greenhouse gases must be reduced. The first part of this study focuses on a description of the European Energy Strategy and its goals. The second part is dedicated to the history of Nordic energy cooperation and it describes factors that are specific for Nordic energy culture, thanks to which these countries have strongly developed its energy sector. The third part includes the current balance of primary energy supply for Nordic countries and it shows the goals of their energy policy for the future. The research methods of the study are based on the analysis and insights of Polish and foreign documents such as scientific publications, scientific articles, reports and information found on the official websites of international organizations. The conclusion of the study is to confirm the statement that Nordic countries present a leading approach to current energy issues and they are the model to follow for others.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł W., 2013, Szlak Norden. Modernizacja po Skandynawsku, Warszawa.
 2. Backman A., 2011, The Nordic Electricity System as a Common Pool Resource, Uppsala University, Uppsala.
 3. Dobroczyńska A., Zaleski B., 2003, Polityka Unii Europejskiej wobec energetyki, [w:] Energetyka Unii Europejskiej. Droga do konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, Urząd Regulacji Energii, Warszawa.
 4. Dośpiał-Borysiak K., 2007, Państwa Nordyckie a Unia Europejska, Warszawa, s. 74-85.
 5. Energy Roadmap 2050, European Commission, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf (23.02 2016).
 6. European Energy Strategy 2020, European Commission, http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_pl.htm (24.02 2016).
 7. European Energy Strategy 2030, European Commission, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2030-energy-strategy (23.02 2016)
 8. Europen Union Law, European Union, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:l28060 (22.02 2016).
 9. Frączek P., 2014, Kultura Energetyczna Krajów Nordyckich, Uniwersytet Rzeszowski, Nierówności Społeczne a wzrost Gospodarczy, nr 39 (3/2014), Rzeszów, s. 443-451.
 10. International Energy Agency, Statistics, http://www.iea.org/statistics/ (12.03.2016).
 11. Nordic Council, www.norden.org (12.02.2016).
 12. Nordic Council of Ministers, 2014, The Use of Economic Instruments in Nordic Environmental Policy 2010-2013, Copenhagen.
 13. Nordic Energy Research, 2013, Nordic Energy Technology Perspectives, Oslo.
 14. Oettinger G., 2012, Wyzwania dla europejskiej polityki energetycznej, Instytut Spraw Międzynarodowych i Europejskich, Dublin, Nowa Europa, nr 1 (14)/2013, Warszawa, s. 19-27.
 15. Parlament Europejski, Polityka Energetyczna: zasady ogólne, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html (22.02 2016).
 16. Paska J., Surma T., 2013, Polityka energetyczna Polski na tle polityki energetycznej Unii Europejskiej, Polityka Energetyczna, tom 16, zeszyt 4, Kraków.
 17. Piotrowski B., 2006, Integracja Skandynawii, Od Rady Nordyckiej do wspólnoty Europejskiej, Poznań, s. 84-96.
 18. Polski Komitet ds. UNESCO, http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ (6.03.2016).
 19. Tatarzyński M, 2007, Raport: Polityka Energetyczna Unii Europejskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa, s. 110. www.bbn.gov.pl (22.02.2016).
 20. Wendt F., 1981, Cooperation in the Nordic Countries, Achivements and Obstacles, [w:] Piotrowski B., Integracja Skandynawii, Od Rady Nordyckiej do wspólnoty Europejskiej, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu