BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makuch Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kontrowersje wokół wdrożenia dyrektywy transgranicznej Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w Polsce
Controversy Around the Implementation of the European Parliament and the Council of the European Union Crossborder Healthcare Directive in Poland
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 297-310, rys., bibliogr. 22 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Dyrektywy WE, Ochrona zdrowia, Zdrowie
EC directives, Health care protection, Health
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wprowadzenie dyrektywy transgranicznej miało na celu urzeczywistnienie działań Unii Europejskiej i zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia obywateli. Był to impuls do przeprowadzenia reform krajowych systemów opieki zdrowotnej. Dyrektywa transgraniczna stworzyła możliwość do powstania jednolitego systemu ochrony zdrowia Unii Europejskiej. Głównym celem pracy jest wykazanie implikacji wdrożenia dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz weryfikacja jej skutków dla polskiego systemu ochrony zdrowia.(abstrakt oryginalny)

The purpose of introduction of crossborder healthcare directive was materializing European Union actions and providing high level of healthcare for its citizens. It was an impulse to perform reforms of national healthcare systems. Crossborder healthcare directive gives an opportunity to create homogeneus EU healthcare system. The main aim of this paper is proving an implication of introduction of crossborder healthcare directive in case of using patients laws in crossborder health care and verification of its results for the Polish health care system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Activecitizenship.net, 2016, Improving patients' rights in the age of the Cross Border Healthcare Directive, http://www.activecitizenship.net/civic-activism/projects/199-improving-patients-rights-in-the-eu-the-case-history-of-cross-border-healthcare-directive.html (10.03.2016).
 2. BPP, 2015, Transgraniczna opieka zdrowotna, https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/transgraniczna-opieka-zdrowotna/(19.03.2016).
 3. Decyzja wykonawcza Komisji 2013/329/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. ustanawiająca zasady utworzenia sieci jednostek lub organów krajowych odpowiedzialnych za ocenę technologii medycznych, zarządzania tą siecią i jej przejrzystego funkcjonowania (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 71).
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r., Dz.U. UE.L.2011.88.45.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997.78.483.
 6. KPK NFZ, 2016, Krajowy Punkt Kontaktowy NFZ do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej, http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/leczenie-w-innym-panstwie/zwrot-kosztow-swiadczen.html#v-informacja-o-limicie-kosztów-oraz-o-monitorowaniu-poziomu-wykorzystania-środków-przez-narodowy-fundusz-zdrowia-przeznaczonych-na-realizację-zadań-o-których-mowa-w-art-42b-ustawy-o-świadczeniach-opieki-zdrowotnej (19.03.2016).
 7. Medexpress.pl, 2014, Podsumowanie roku 2014 w ochronie zdrowia, http://www.medexpress.pl/system/krzysztof-landa-to-rok-stracony/54246/ (19.03.2016).
 8. Medonet, 2016, Dyrektywa transgraniczna w praktyce, http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego/dyrektywa-transgraniczna-w-praktyce,artykul,1708569.html (06.03.2016).
 9. Ministerstwo Zdrowia, 2013, Projekt zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie traktowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projzaloz_siwadczopzdr_20130211.pdf (23.05.2013).
 10. Neovize.pl, 2014, Opieka transgraniczna - zwrot akcji, http://www.neovize.pl/aktuality/540-opieka-transgraniczna-zwrot-akcji-/ (05.03.2016).
 11. NFZ, 2015, Raport: Realizacja zadań na rzecz pacjentów. Podsumowanie działań i wyzwania na przyszłość, http://nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultstronaopisowa/349/28/1/nfz._realizac- ja_zadan_na_rzecz_pacjentow._podsumowanie_dzialan_i_wyzwania_na_przyszlosc..pdf (19.03.2016).
 12. Nojszewska E. (red.), 2011, System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o. Warszawa.
 13. Prawowtransplantacji.pl, 2015, Przeszczepy wyłączone z dyrektywy transgranicznej, http://prawowtransplantacji.pl/przeszczepy-wylaczone-z-dyrektywy-transgranicznej/ (06.03.2016).
 14. Raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce, 2015, "Barometr Fundacji Watch Health Care nr 12/3/12/2015", www.korektorzdrowia.pl (19.03.2016).
 15. RPP, 2013, Transgraniczna opieka zdrowotna, https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/transgraniczna-opieka-zdrowotna (11.02.2016).
 16. Rynek Zdrowia, 2015, http://www.rynekzdrowia.pl/Ubezpieczenia-zdrowotne/To-nie-dyrektywa-transgraniczna-ale-budzet-wyznacza-granice-leczenia,150775,4.html (19.03.2016).
 17. Samoliński B., Łanda K., Pokorowska K. (red.), 2013, Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/dodatkowe-ubezpieczenia-zdrowotne-raport-2013.pdf (12.02.2016).
 18. Sprawozdanie Komisji dotyczące funkcjonowania dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, Bruksela, dnia 4.9.2015 r. COM(2015) 421 final, http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/2015_operation_report_dir201124eu_en.pdf (09.03.2016).
 19. Termedia, 2015, Czy i jaką karę zapłaci Polska za dyrektywę transgraniczną, http://www.termedia.pl/mz/Czy-i-jaka-kare-zaplaci-Polska-za-dyrektywe-transgraniczna,19313.html (08.03.2016).
 20. Wengler L., Popowski P., Pietrzak P., Gac A., Adrych-Brzezińska I., Europeizacja prawa ochrony zdrowia, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2911/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej: wprowadzenie do problematyki [dokument elektroniczny], Gdańsk 2013, http://www.ptpz.pl/images/stories/publikacje1/europeizacja%20prawa%20ochrony%20zdrowia.pdf (19.03.2016).
 21. WHO, 2015, Health and human rights, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/en (19.03.2016).
 22. Zdrowie.abc.com.pl, 2014, Wchodzi w życie ustawa transgraniczna, http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/15-listopada-2014-wchodzi-w-zycie-ustawa-transgraniczna (05.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu