BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębicka Olga (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Cloud computing jako wsparcie rozwoju e-handlu
Cloud Computing in the Development of E-Commerce
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 3 (11), s. 335-345, bibliogr. 23 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Handel elektroniczny
Cloud computing, e-commerce
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój handlu elektronicznego pozostaje obecnie pod nieuchronnym wpływem nowych uwarunkowań technicznych w zakresie sposobu korzystania z infrastruktury informatycznej, określanej mianem cloud computing (usług w chmurze), która oznacza model zarządzania środowiskiem IT, w którym ciężar świadczenia usług IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) przeniesiony zostaje na serwer, a stały dostęp do nich możliwy jest przez komputery klienckie. Celem artykułu, poprzez analizę trendów i zmian w e-handlu, w zestawieniu z rozwojem technologii, jest przedstawienie wpływu cloud computingu na rozwój tradycyjnego handlu elektronicznego, odpowiednio z punktu widzenia architektury technicznej, strategii biznesowych oraz restrukturyzacji łańcucha powiązań w ramach całej branży, z omówieniem propozycji dotyczących rozwoju przedsiębiorstw e-commerce w erze rozwiązań chmurowych.(abstrakt oryginalny)

The development of e-commerce is nowadays inevitably influenced by the new model of IT use, referred to as cloud computing, or "cloud services", which means the management model of IT environment in which the burden of IT services (data, software or power computing) is transferred to the server, while constant access to them is possible through clients' computers. The purpose of the article, through the analysis of e-commerce trends and developments combined with the development of technology, focuses on the analysis of the impact of cloud computing on the development of traditional e-commerce, respectively, from the point of view of the technical architecture, business strategy and the reconstruction of the e-commerce industry chain structure, presenting also development opportunities of e-commerce enterprise in the era of cloud solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asia-Pacific M-Commerce Snapshot 2015, https://www.reportbuyer.com/product/2837353/asia-pacific-m-commerce-snapshot-2015.html.
 2. Beneto A., Beneto R., 2011, Cloud computing: a new phase in information technology management, Journal of Information Technology Management, vol. XXII, no. 1.
 3. Boor R., 2001, Wirtualny b@zar - od jedwabnego szlaku po szlak elektroniczny, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 4. Dębicka O., 2007, The Challenge of IT Investment in the New Economy, [w:] The Reality and Dillemas of Globalization, red. J. Żurek, K. Dobrowolski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Dębicka O., 2009, Rozwój handlu elektronicznego w Polsce, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", red. O. Dębicka, H. Klimek, T. Gutowski, nr 6, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 6. Dębicka O., 2013, Adapting Cloud Computing Solution in Management Information Systems, [w:] Management Trends in Theory and Practice, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, Zilina, s. 226-227.
 7. Dębicka O., Borodo A., 2015, Wykorzystanie modelu SaaS w budowie sklepów internetowych w Polsce, [w:] Wyzwania społeczeństwa informacyjnego: InfoGlobMar 2015, red. K. Kreft, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 8. E-commerce w Polsce 2015, Raport Gemius dla e-Commerce Polska.
 9. Gregor B., Stawiszyński M., 2003, Handel elektroniczny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 168.
 10. Kisielnicki J., 2014, Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.
 11. Laudon K.C., Traver C.G., 2001, E-Commerce: Business, Technology, Society, 2nd Edition, Addison Wesley Publish, Boston.
 12. M-commerce w Europie 2015. Najnowsze trendy zakupów mobilnych, https://www.twenga-solutions.com.
 13. McAffie A., 2014, Firma 2.0. Sukces dzięki nowym narzędziom internetowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. MacVittie L., 2008., Cloud Computing: It's the Destination, Not the Journey That Is Important, http://devcentral.f5.com (18.03.2016).
 15. Marciniak M., Mejssner B., 2016, Informatyka zmienia polską gospodarkę, Computerworld, 1/10056.
 16. Mayevsky M., 2015, Ekonomia chmur. Cloud computing od odległego wczoraj, przez głębokie dziś po dalekie jutro, Foreknowledge Ltd, Londyn.
 17. OECD Workshop, 2001, Consumer in the Online Marketplace, Berlin, 13-14 March.
 18. Oram A., Cloud Computing Perspectives and Questions at the World Economic Forum, http://commons.oreilly.com (15.03.2016).
 19. Orzechowski K., 2008, Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, SGH, Warszawa.
 20. Szpringer W., 2008, Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele biznesu. Ujęcie instytucjonalne, SGH, Warszawa.
 21. Wang D., 2013, Influences of cloud computing on e-commerce businesses and industry, Journal of Software Engineering and Applications, vol. 6, no. 6.
 22. Ward J., Daniel E., 2012, Benefits Management: How to Increase the Business Value of Your IT Pro-jects, John Wiley&Sons, Chichester.
 23. Wrycza S., 2010, Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu