BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieciora Małgorzata (Polish-Japanese Academy of Information Technology, Warsaw)
Tytuł
An Overview of Selected Missions and Strategies of Higher Schools in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 43-57, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Gospodarka rynkowa, Planowanie strategiczne
Higher education, Market economy, Strategic planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
The concepts of "strategy" or "strategic planning" have traditionally been associated with the military context or with the business environment. The question arises whether they can serve as effective instruments for development of higher education institutions as well. An attempt of an analysis of the mission statements and strategies of some of the well-established, high-ranked higher schools in Poland was made. The findings show that, although it is difficult to estimate to what extent Polish higher schools treat their mission statements and strategic plans as the sources of competitive advantage and not just marketing tools, the process of implementing strategic thinking in higher schools in Poland has already started. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akademia Leona Koźmińskiego (2015) http://www.kozminski.edu.pl/en/about-kozminski/who-we-are/our-mission/ [12.09.2015].
 2. Alkhafaji A.F. (2003), Strategic Management Formulation, Implementation and Control in a Dynamic Environment, Haworth Press.
 3. Bologna Declaration (1999). Joint declaration of the European Ministers of Education. http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf.
 4. Berlin Communique (2003), http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Berlin_Communique1. pdf [28 11 2014].
 5. Bergen Communique (2005), http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Bergen_Communique1. pdf [28 11 2014].
 6. Bucharest Ministerial Conference (2012), http://www.ehea.info/Uploads/ 1 /Bucharest% 20Communique 2012 1 .pdf [28 11 2014],.
 7. Budapest-Vienna Ministerial Conference (2010), http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/ Budapest-Vienna_Declaration.pdf [28 11 2014].
 8. Chandler A. (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of Industrial Enterprise, The Haworth Press, INC.
 9. Ciucanu I. (2011), Higher education area: Redefining European education borders. Eurolimes [serial online]. Academic Search Complete, Ipswich, MA. [24 04 2012].
 10. Eden C., Ackermann F. (2013), Making Strategy: The Journey of Strategic Management, SAGE.
 11. EHEA (2014), http://www.ehea.info/[28 11 2014].
 12. EGAR (2015), European Standards & Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, www.eqar.eu/fileadmin/documents/e4/ESG_endorsedMay2015.pdf [12.09.2015].
 13. Euractiv (2011), Lisbon agenda. http://www.euractiv.com/en/future-eu/lisbon-agenda/article- 117510 [20 04 2011].
 14. Freisner T. (2013), History of SWOT Analysis, http://www.marketingteacher.com/swot/history- of-swot.html [08 11 2013].
 15. Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. (Strategic analysis of the company), PWE, Warsaw.
 16. GUS (2014), Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2013-r-,2,10.html [13 09 2015].
 17. Leuven/Louvain-la-Neuve Communique (2009), http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu _April_2009.pdf [28 11 2014].
 18. London Communique (2007), http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/London_Communique18May2007. pdf [28 11 2014].
 19. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (2015), http://www.pswbp.pl/ [13 09 2015].
 20. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu (2015), https://www.pwsz.kalisz.pl/?strategia- rozwoju,107 [13 09 2015].
 21. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (2015) http://pwsztar.edu.pl/wp-content/ uploads/2013/06/2012.49.strategiauczelni.pdf [13 09 2015].
 22. Perspektywy (2013), Ranking szkoł wyższych, http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=231 [08 11 2013].
 23. Pidun U., Rubner H., Kruhler M., Untiedt R., Nippa M. (2011), Corporate Portfolio Management: Theory and Practice, "Journal Of Applied Corporate Finance" [serial online], pp. 63-76. Available from: Business Source Complete, Ipswich, MA. [20.11. 2014].
 24. POL-ON (2015) Uczelnie niepubliczne i związki uczelni niepublicznych, https://polon.nauka. gov.pl/opi/aa/rejestry/run?execution=e1s1 [13 09 2015].
 25. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (2015), www.pja.edu.pl [13 09 2015].
 26. Porter M.E. (1979), How competitive forces shape strategy, "Harvard Business Review", March- April, pp. 137-145.
 27. Porter M.E. (1985), Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance, The Free Press.
 28. Prague Communique (2001), http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/PRAGUE_COMMUNIQUE. pdf [28 11 2014].
 29. Scott J.S. (2006), The Mission of the University: Medieval to Postmodern Transformations, "The Journal of Higher Education", Volume 77(No. 1).
 30. SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny (2015), http://www.swps.pl/ [14.09.2015]
 31. The Boston Consulting Group (2013), BCG history:1968. The Star, the Dog, the Cow and the Question Mark. http://www.bcg.com/about_bcg/history/history_1968.aspx [08 11 2013].
 32. Uniwersytet Adama Mickiewicza (2015), https://amu.edu.pl/dzialalnosc/o-uam/dokumenty- strategiczne-uczelni [14.09.2015]
 33. Uniwersytet Jagielloński (2014), Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014-2020, http://www.uj.edu.pl/documents/10172/84593596/Strategia-Rozwoju-UJ-2014-2020.pdf [14.09.2015].
 34. Uniwersytet Warszawski (2001), Mission Statement of the University of Warsaw, http://www.uw.edu.pl/en/strony/about_uw/mission.pdf [08 11 2013].
 35. Uniwersytet Warszawski (2008), Strategia Uniwersytetu Warszawskiego. access 11 8, 2013, http://www.uw.edu.pl/strony/o_uw/dok/strat/2008/uchwala_zal.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu