BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Janusz (Politechnika Krakowska), Baran Grzegorz (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Przełom na uniwersytecie - słabe sygnały zmian
The Breakthrough at the University - Weak Signals of the Changes
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 59-73, rys., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Innowacje, Studium przypadku
Higher education, Innovations, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji kierunków poszukiwań nowej perspektywy poznawczej w odniesieniu do przełomowych innowacji i zdolności ich rozpoznania w obszarze uniwersytetu. Perspektywa ta traktuje przełomowe innowacje jako procesy strukturacji, w ramach których pojawia się szereg słabych sygnałów - a więc zmian nieciągłych, nieostrych, trudnych do jednoznacznego zidentyfikowania, a jednocześnie będących symptomem przyszłych poważnych przeobrażeń w otoczeniu społeczno-gospodarczym, które mogą zagrozić obecnej pozycji organizacji. W ten sposób określone zamierzenie odnieśliśmy do zmian obserwowanych obecnie w procesach zachodzących w obszarze szkolnictwa wyższego. Na potrzeby tak określonego problemu badawczego korzystaliśmy przede wszystkim z metodologii badań konceptualno-teoretycznych, posiłkując się empiryczną egzemplifikacją w postaci studium przypadku massive open online courses, służącą jednak jedynie lepszemu objaśnieniu pojęć i zależności teoretycznych. (fragment tekstu)

Contemporary models of education (including higher education), located under the pressure of various social, cultural and economic factors must evolve to meet today's substantial challenges. As a consequence, university must attempt to find and define anew its role and performance of its social mission. Clayton M. Christensen developed the theory of disruptive innovation. It enables to identify the signs of change (in the form of weak signals) and to build innovative solutions on the basis of information carried by the signals. Distance learning, blended learning, massive open online courses are just some of the innovations in the field of education. May the theory be useful in determining the future of the university? Do the weak signals indicate the directions of change? How can we use this knowledge to transform the university? These are just some of the questions that provoked us to take the problem into consideration. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Baran G. (2013), Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń, Wyd. ISP UJ, Kraków.
 3. Baran G., Bąk J. (2010), Wczesne rozpoznanie zmian otoczenia organizacji w świetle teorii strukturacji Anthony'ego Giddensa, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 4. Christansen C.M., Anthony C.M, Roth E.A. (2004), Seeing what's next, HBS Press, Boston Massachusetts.
 5. Christensen C. (2000), The Innovator's Dilemma, Harper Business, Boston.
 6. Coffman B. S. (1997), Weak Signal Research, "Journal of Transition Management", Winter 1997, www.mgtaylor.com [data dostępu: 30.11.2015].
 7. Gaebel M. (2014), MOOC masowe otwarte kursy online, FRSE, Warszawa, czytelnia.frse.org.pl [data dostępu: 30.11.2015].
 8. Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 9. Grove S. (1996), Only The Paranoid Survive, Doubleday, New York.
 10. Gustaffson R., Ahola E. (2015), Exploring a New Generation of National Technology Programs - Weak and Strong Signals on Roles and Goals, www.segera.ruc.dk [data dostępu: 30.11.2015].
 11. Hamel G., Breen B. (2008), Zarządzanie jutra, Red Horse, Lublin.
 12. Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 13. Hiltunen E. (2008), The Future Sign and Its Three Dimension, "Futures", Vol. 40, No. 3.
 14. Johnson M.W. (2010), Seizing the White Spaces. Business Model Innovation for Growth and Renewal, Harvard Business Press.
 15. Kołodziej-Durnaś A. (2007), Organizacja jako proces strukturacji [w:] K.T. Konecki, P. Chomczyński, Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wydawnictwo UŁ, Łodź.
 16. Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 17. Lipshitz R., Strauss O. (1997), Coping with Uncertainty: a Naturalistic Decision Making Analysis, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", Vol. 69, No. 2.
 18. MOOCs in 2014: Breaking Down the Numbers, www.edsurge.com/news/2014-12-26-moocs-in-2014-breaking-down-the-numbers [data dostępu: 30.11.2015].
 19. Online Courses Raise Their Game: A Review of MOOC Stats and Trends in 2014, https://www.class-central.com/report/moocs-stats-and-trends-2014 [data dostępu: 30.11.2015].
 20. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.
 21. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 22. Turner J. (2004), Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 23. Wacławik Ł. (2001), Strategia czuwania - metoda antycypacyjnej analizy otoczenia konkurencyjnego [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska, System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 24. Wessel M., Christensen C. (2012), Surviving Disruption, "Harvard Business Review", December
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu