BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Uniwersytet Jagielloński), Seliga Robert (Społeczna Akademia Nauk), Woźniak Andrzej (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Rezultaty badań kultur jakości uczelni wyższych w Polsce
The Results of the Research Cultures of the Quality of Higher Education in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 75-90, tab., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Jakość kształcenia, Kultura organizacyjna, Kultura jakości, Kultura zarządzania
Higher education, Quality education, Organisational culture, Culture quality, Management culture
Uwagi
summ., Artykuł sfinansowany z projektu badawczego o nr 2014/13/B/HS4/01581 "Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Abstrakt
W artykule opisane zostały metodyka i rezultaty badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego o nr 2014/13/B/HS4/01581 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki - "Kultura jakości w polskich uczelniach wyższych".
Cel badań stanowiło stworzenie wieloparadygmatycznego modelu kultury jakości w uczelniach wyższych w Polsce. Model miał charakter dynamiczny, a więc łączący: opis z analizą procesu zmian, typologią oraz metodyką pomiaru i kształtowania kultury jakości. Projekt badawczy powstał po przeprowadzeniu analizy literatury przedmiotu, która wykazała znaczącą lukę poznawczą w teorii nauk o zarządzaniu związaną z kulturą jakości. Inspiracją do przygotowania projektu były również bogate doświadczenia naukowe i praktyczne Kierownika i Wykonawców projektu w pracy nad systemami jakości w uczelniach wyższych oraz w procesach akredytacji organizacji edukacyjnych. (fragment tekstu)

An aim of the study was the creation of multi-paradigmatic model of quality culture in higher education institutions in Poland. The aim of cognitive research was to develop and test a model of management culture of quality in higher education, which was a synthesis of the current culture of the concepts of quality management. Research test used in the analysis of comparative case studies consisted of five Polish universities. Partners in duo-ethnography in all three universities were the key people involved in the operation of the quality system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balderston F.E. (1995), Managing Today's University: Strategies for Viability, Change, and Excellence, Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. Jossey-Bass Inc., 350 Sansome St., San Francisco.
  2. Bartell M. (2003), Internationalization of universities: A university culture-based framework, Higher Education, Vol. 45, No. 1.
  3. Cheng Ch., Tam W.M. (1997), Multi-models of quality in education, Quality Assurance in Education, Vol. 5, No. 1.
  4. Ehlers U.D., Schneckenberg D. (2010), Changing Cultures in Higher Education: Moving Ahead to Future Learning, Springer Scicncc & Business Media, Rotterdam.
  5. Shattock M., Temple P. (2006), Entrepreneurialism and the Knowledge Society: some conclusions from cross national studies, a paper presented at the EAIR Forum, Rome.
  6. Sporn B. (2006), Governance and Administration: Organizational and Structural Trends [w:] International Handbook of Higher Education, J.J.F. Forest, Ph. G. Altbach (eds.), Springer.
  7. Sułkowski Ł. (2016), Kultura Akademicka. Koniec Utopii?, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
  8. Sułkowski Ł., Seliga R., Woźniak A. (2012), Kulturowe bariery zmian w polskich szpitalach: rezultaty badań [w:] Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce, Ł. Sułkowski, R. Seliga (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  9. Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe ograniczenia przedsiębiorczości - badania jakościowe polskich szpitali, "Journal of Health Policy, Insurance and Management - Polityka Zdrowotna" (Profilaktyka, diagnostyka, prewencja w polskim systemie ochrony zdrowia), nr XI, Wydawnictwo Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawa.
  10. Willmott H. (1995), Managing the Academics: Commodification and Control in the Development of University Education in the UK, Human Relations, Vol. 48, No. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu