BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Grzegorz (Uniwersytet Jagielloński), Bąk Janusz (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Społeczności i innowacje wibrującego uniwersytetu
Communities and Innovation of Vibrant University
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 129-144, tab., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość, Innowacje, Środowisko pracy
Higher education, Entrepreneurship, Innovations, Working environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych założeń nowej koncepcji uniwersytetu wibrującego jako nieustannie odtwarzanego środowiska doświadczeń, angażującego, wspierającego i motywującego wszystkich uczestników uniwersytetu (tj. władze, pracowników, studentów, doktorantów, ale także podmioty otoczenia uczelni) do podejmowania twórczych i przedsiębiorczych inicjatyw.(fragment tekstu)

Conferences, seminars, festivals, projects and a number of other initiatives, events and ideas realized and involving together staff, students, teams and organizations within and outside university are typical for vibrant university. The revival of the university environment around common issues, goals and projects is the opportunity for communities and innovation development. Theoretically, the university has been included in the framework of interactive experience environment, which is a set of structural properties understood as fixed patterns of social practices through which its participants take part in the value cocreation. The interactive and relational character of the university is at this particularly emphasized. These features, more than the material factors, shape the course and continuity of social practices. We seek to answer the question of how to create the space, the environment, the ecosystem of the university - particularly in the intangible, interactive, relational dimension - so that it was the lively and vibrant university, supportive for communities capable of innovation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran G. (2013), Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń, Wyd. ISP UJ, Kraków.
 2. Clark B.R. (1998), Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, Pergamon press for IUA Press, Oxford, New York.
 3. Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa, Zysk i S-ka, Poznań.
 4. Grove S. (1996), Only The Paranoid Survive, Doubleday, New York.
 5. Gustaffson R., Ahola E. (2015), Exploring a New Generation of National Technology Programs - Weak and Strong Signals on Roles and Goals, www.segera.ruc.dk (data odczytu: 30.11.2015).
 6. Johnson M.W. (2010), A new framework for business models, "Harvard Business Review", January.
 7. Kołodziej-Durnaś A. (2007), Organizacja jako proces strukturacji, "Zarządzanie organizacjami", 31.
 8. Leja K. (2006), Uniwersytet: tradycyjny - przedsiębiorczy - oparty na wiedzy, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2/28.
 9. Matusiak K.B., Matusiak M. (2007), Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" ,453.
 10. Matusiak K.B., Zasiadły K. (2005), Rekomendacje dla polski [w:] J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość́ akademicka - światowe doświadczenia, PARP, Warszawa.
 11. Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Warszawa.
 12. Pine B.J., Gilmore J.H. (1999), The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Massachusetts.
 13. Poznańska K. (2014), Przedsiębiorczość akademicka: cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej, "Studia Ekonomiczne", 183.
 14. Slack E., Bourne L.S., Gertler M. (2003), Vibrant Cities and City-Regions: Responding to Emerging Challenges, Panel on the Role of Government, Government of Ontario.
 15. Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
 16. Sztompka P. (1991), Society in Action. The Theory of Social Becoming, Cambridge University Press, Cambridge.
 17. Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 18. Wissema J.G. (2005), Technostarterrzy: dlaczego i jak?, PARP, Warszawa.
 19. Zott Ch., Amit A., Masa L. (2010), The business model: theoretical roots, recent developments, and future research, IESE Business School University of Navarra, Working Paper 06.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu