BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lehman Iga Maria (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Rola kontekstu kulturowego w dyskursie akademickim
The Role of Cultural Context in Academic Discourse
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 209-219, rys., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Kultura, Analiza dyskursu, Wielokulturowość
Culture, Discourse analysis, Multicultural
Uwagi
summ.
Abstrakt
Odnosząc się do roli, jaką pełni kontekst kulturowy w dyskursie akademickim,Top of Form celem tego artykułu jest wykazanie, że nowe podejście do dyskursu, oparte na postulatach retoryki międzykulturowej, sprzyja procesowi socjalizacji naukowców i studentów spoza granic Polski w retorycznych konwencjach świata akademickiego oraz przyczynia się do poprawy warunków wymiany intelektualnej i naukowej. (fragment tekstu)

In the era of globalization, daily life presents us with cultural variety on the local level and cultural homogeneity on the global one. Contemporary social and cultural phenomena, sometimes coherent, sometimes contradictory (e.g. "extension" and "compression" of space, globalization and glocalization, the heterogeneity and homogeneity of culture, the mixing of the cultures of East and West, etc.) lead both to acculturation as well as the spread of a global Panopticon, creating the origins of a global identity with a multicultural nature. In this process, certain cultural elements mix with one another, others become similar to each other, and still more retain their distinctiveness. In the face of such dynamic changes in society and culture the role that cultural context should play in the analysis of academic discourse needs to be considered. Culture, perceived as a dynamic thing, not restricted to a hegemonous national discourse, should constitute the main element of any model of intercultural rhetoric. The fundamental postulate of intercultural rhetoric is a broadly understood abandonment of homogeneity, i.e. eliminating the clear distinctions between polychronic, high- context thinking, and monochronic, low-context thinking, linear and non-linear writing styles, and also looking anew at the multicultural identity of modern man. This article aims to show that a new approach to the analysis of academic discourse based on interactive communication, in which academics and students from various cultural circles can feel at ease while negotiating the meanings of words, symbols and behaviors, encourages the processes of socialization into the rhetorical conventions of the academic world and improves the conditions for intellectual and academic exchange. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appadurai A. (1996), Modernity at large: Cultural dimensions of globalization, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 2. Atkison D. (1999), Culture in TESOL, "TESOL Quarterly", z. 33, ss. 625-654.
 3. Bauman Z. (2004), O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie [w:] W. Kalaga (red.), Dylematy wielokulturowości, Universitas, Kraków.
 4. Connor U. (2011), Intercultural Rhetoric in the Writing Classroom, The University of Michigan Press, Michigan.
 5. Cooley L., Lewkowicz J. (1997), Developing awareness of the rhetorical and linguistic conventions of writing a thesis in English: addressing the needs of EFL/ESL postgraduate students [w:] A. Duszak (red.), Culture and Styles of Academic Discourse, Mouton de Gruyter, Berlin.
 6. Duszak A. (1994), Academic Discourse and Intellectual Styles, "Journal of Pragmatics", z. 21, nr 3.
 7. Duszak A. (red.) (1997), Culture and Styles of Academic Discourse [w:] Trends in Linguistics. Studies and Monographs 104, Mouton de Gruyter, Berlin.
 8. Enkvist N.E. (1997), Why we need contrastive rhetoric, "Alternation", z. 4.
 9. Hampden-Turner C., Trompenaars, F. (2000), Building Cross- Cultural Competence, John Wiley and Sons Ltd., Chichester.
 10. Nycz R. (2002), Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literatury i statusie dyskursu literaturoznawczego [w:] W. Bolecki, R. Nycz, Sporne i bezsporne problemy wspołczesnej wiedzy o literaturze,Warszawa.
 11. Pillay V. (red.) (2006), Culture. Exploring the River [w:] Conflict across Cultures. A Unique Experience of Bridging Differences, Intercultural Press, Boston.
 12. Spivak G.C. (2011), Strategie postkolonialne [w:] S. Harasym (red.), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 13. Stevens W. (1954), The Collected Poems of Wallace Stevens, Vintage Books, New York.
 14. Wierzbicka A. (1985), The double life of bilingual [w:] E. Ronowicz, C. Yallop (red.), English: One Language, Different Cultures, Cassell, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu