BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Jan K. (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Uniwersytet jako element zarządzania publicznego migracją
Universities as Drivers for Public Policy on Migration
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 255-272, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie publiczne, Migracja, Polityka publiczna
Higher education, Public governance, Migration, Public policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego głosu w dyskusji nad wielokulturowymi dylematami universitas jest przypomnienie drogi historycznej uniwersytetu jako elementu polityki publicznej wobec migracji. Hipoteza robocza mówi, że dojrzały warunki do powołania w Polsce Uniwersytetu Słowiańskiego dla promowania języka rosyjskiego, jako instrumentu komunikowania się w Euroazji oraz Uniwersytetu Globalnego jako sieci kształcenia dla uchodźców w duchu poszanowania praw człowieka na świecie. (fragment tekstu)

Global market for educational service crates two types of international university: professional and academic. Competition among professional universities is very strong, as a result global universities are centers of networks in talent migration. Old academic universities are centers for cross cultural adaptations of migrants. This paper covers developed concept of civil university as key element in public policy on migration in European Union and in Poland. It is proposed to establish Slavenic University for civil adaptation of postsoviet migrants, and Global University of Florian Znaniecki for cultural adaptations for muslim migrants. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Attracting and Retaining Talent in Europe (2015), European Migration Network, Riga.
 2. Bijwaard G.E., Wang Q. (2014), Return Migration of Foreign Students, Centre for Research & Analysis of Migration Discussion Paper 27.
 3. Blue Card COM (2014)287.
 4. Cameron GT., Goldin I., Balarajan M. (2014), Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, Oxford University Press, Oxford.
 5. Castles S., Miller M.J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Chmielewska I. (2015), Transfery z tytułu pracy Polakow za granicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego, Materiały i Studia NBP, Warszawa.
 7. Cwynar K.M. (2005), Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej, "Polityka i Społeczeństwo", 2.
 8. Diogo S., Brueckmann S. (2015), Managing the unmanageable: perception on institutional change of a Portuguese university foundation, "Working Papers in Higher Education Studies", 1.
 9. Furado D.,Theodoropoulos N. (2007), Interethnic Marriage Decisions: A Choice between Ethnic and Educational Similarities, Centre for Research and Analysis of Migration Discussion Paper 16.
 10. Geddes A. (2013), The Trasnformation of European Migration Governance, Freie Universitaet Berlin Working Paper 56.
 11. Gierorgica J.P. (2015), Atlas polskiej obecności za granicą, MSZ, Warszawa.
 12. Global Migration Group (2015), United Nations, New York.
 13. Gomez R.R. (2005), Students' migration: an International trade aspect of higher education services, "Working Paper National University of Mexico", 44.
 14. Grabowska M. (2014), Migracja edukacyjna polskich studentów na tle trendów światowych, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego i Zarządzania nr 32.
 15. Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 16. Hawthorne L. (2008), The Growing Global Demand for Students as Skilled Migrants, The Migration Policy Institute, Washington.
 17. Immigration of International Students to the EU (2012), European Migration Network Study 2012, Brussel.
 18. Jończy R. (2015), Regionalne skutki odpływu ludności Polski w okresie transformacji [w:] Współczesne polskie migracje, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 19. Kamiński A.Z. (2014), Dezercja elit. Konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 20. Koźmiński A. (2015), Dezercja elit, "Rzeczpospolita", z 4 sierpnia.
 21. Lee S. (2015), The Three Worlds of Migration Policy: Towards a Theory of Sending State Regimes, New York University, New York.
 22. Li Q., Sweetman A. (2013), The Quality of Immigrant Source Country Educational Outcomes: Do they Matter in the Receiving Country?, "Centre for Research and Analysis of Migration Discussion Paper", 32.
 23. Mayr K., Peri G. (2009), Brain Drain and Brain Return: Theory and Application to Eastern-Western Europe, "Centre for Research and Analysis of Migration Discussion Paper ", 11.
 24. Migration Governance: Alternative Futures, International Organization for Migration, Geneva 2010.
 25. Olechnicka A., Pander W., Płoszej A., Wojna K. (2010), Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkol wyższych na świecie, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 26. Ramaley J.A. (1996), Large-Scale Institutional Change to Implement an Urban University Mission, "Higher Education", 182.
 27. The whole world is going to university. Is it worth it? (2015), "The Economist A Special Report", 28 02.
 28. Zimmermann K.F. (1996), European Migration: Push and Pull, "International Regional Science Review", 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu