BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klamut Elżbieta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Uczelnie niepubliczne w dobie niżu demograficznego i narastającej wielokulturowości
Private Higher Education Institutions in the Era of Demographic Decline and Growing Multiculturalism
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 273-285, rys., bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Szkoły niepubliczne, Czynniki demograficzne, Wielokulturowość, Edukacja
Higher education, Private school, Demographic factors, Multicultural, Education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z dyskusji wynika, że nie tylko polskie uczelnie mają problem z niżem demograficznym czy wielokulturowością studenckich grup. Kształcenie studentów z zagranicy powoduje konieczność dostosowania programów, wykładowców do ich poziomu wiedzy i umiejętności językowych [Przemiany 2015] i tym wyzwaniom muszą sprostać uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Problemem polskich uczelni jest także przystosowanie odpowiedniej oferty do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Główne problemy poruszane w niniejszym opracowaniu, to: jak poradzą sobie polskie uczelnie z napływem studentów z zagranicy? Czy obniżą jakość kształcenia czy wręcz odwrotnie? Jak dostosować programy kształcenia do nowych, mieszanych grup studenckich? Jaki profil kształcenia powinny mieć uczelnie? Artykuł jest zbiorem doświadczeń, obserwacji i przemyśleń autorki jako praktyka życia gospodarczego i zarazem dydaktyka akademickiego, a także wynikiem badań wśród studentów studiów magisterskich. (fragment tekstu)

Globalization, integration cause the significant migratory movement in the range of not only Europe, but also the entire world. He causes this permeation oneself of diverse cultures. With one of problems in Poland it is adapting the education to needs of diversified circles culturally. How to adapt programs of educating students to the multiculturalism? Whether than demographic will force the quality change at colleges into educating? What profile of the education should one choose in order to meet expectations of students? (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Figel J. (2007), Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie, Europejskie Ramy Odniesienia, Wspólnoty Europejskie.
  2. Lewiński T. (2010), Współczesny student i jego potrzeby względem dydaktyki szkoły wyższej [w:] Czy współczesny uniwersytet potrzebuje nowoczesnej dydaktyki szkoły wyższej, publikacja pokonferencyjna, Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  3. "Przemiany demograficzne: szanse i wyzwania dla uczelni wyższych w Polsce i w Niemczech" konferencja zorganizowana przez Uniwersytet SWPS oraz Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) w dniu 23 listopada 2015 r. w Warszawie.
  4. Raport (2013), Szkolnictwo wyższe w Polsce, www.nauka.gov.pl, dostęp 10 stycznia 2016 r.
  5. Raport (2015), Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny Warszawa, www.nauka.gov.pl, dostęp 12 stycznia 2016 r.
  6. Sielatycki M. (2005), Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej, "Trendy. Uczenie się w XXI wieku", nr 3.
  7. Wroczyńska A. (2013), Oczekiwania współczesnych studentów wobec uczelni wyższych - prezentacja wyników badań, Studia BAS, Nr 3(35) 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu