BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Znaczenie zaufania kompetencyjnego w świadczeniu usług publicznych
Meaning of Competence Trust in Public Service
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 339-352, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Słowa kluczowe
Usługi publiczne, Zaufanie, Zarządzanie kompetencjami
Public services, Trust, Competence management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicje zaufania i czynniki budowania zaufania kompetencyjnego. Podjęto próbę wykazania zależności między kształtowaniem ogólnego zaufania do jednostek a zaufaniem kompetencyjnym. Zaufanie może być budowane dzięki rożnym czynnikom, w tym między innymi wiarygodności instytucji publicznych, jakości świadczonych usług, procedurom zapewniającym wykonanie zadań jednostek administracji publicznej etc. Jednak większość usług wykonywanych przez jednostki publiczne jest świadczona przez pracowników - urzędników, dlatego kompetencje urzędników mogą mieć dominujące znaczenie w budowaniu ogólnego zaufania do instytucji publicznych. (fragment tekstu)

The article describes the importance of competence trust in general confidence building in public entities. Activities of public office are strictly determined by the procedures. In customer relations, public institution employees' competence is a factor which shapes the assessment and satisfaction with services. The purpose of the article is to point out the importance of competence trust in the provision of public services. Author attempts to assess those issues through the literature analysis and theoretical discussions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bouckaert G. (2012), Trust and public administration, "Administration", Vol. 60, No. 1.
 2. Ciesielska M., Syrytczyk K. (2015), Znaczenie zaufania w organizacji zorientowanej społecznie, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", nr 2/2011, Wydz. Zarzadzania i Administracji UJK Kielce.
 3. Covey S., R. Merrill (2005), Szybkość zaufania, Rebis, Warszawa.
 4. Covey S.M., Merrill. R. (2009), Szybkość zaufania. Jak dzięki zaufaniu przyspieszyć sukces w biznesie, Rebis, Poznań.
 5. Fukuyama F. (1997), Zaufanie - Kapitał społeczny droga do dobrobytu, PWN, Warszawa.
 6. Gambetta D. (1988), Can we trust trust? in Gambetta D. Trust, Basil Blackwell, New York.
 7. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz,M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków.
 8. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2012), Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/27/id/598 [dostęp: 07.05.2012].
 9. Hardin R (2009), Zaufanie, SIC, Warszawa.
 10. Kapuścik E (2015), Dylematy nadużycia zaufania interorganizacyjnego w organizacjach publicznych, "ZN WSH Zarządzanie", nr 2.
 11. Konopka D (2013), Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce [w:] P. Partycki (red.), Samorządność w warunkach kryzysu, Wyd. KUL, Lublin.
 12. Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia ISP UJ, Kraków.
 13. Kożuch B., Kożuch A. (2011), Istota współczesnych usług publicznych [w:] B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 14. Krolak-Wyszyńska K., Pomocna dłoń zaufania, http://kadry.nf.pl/Artykul/7579/Pomocna-dlon-zaufania-czesc-II/komunikacja-reputacja-transfer-wiedzy-zarzadzanie-wiedza [dostęp: 03.03.2012].
 15. Oleksyn T. (2010), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, OW, Warszawa.
 16. Paliszkiewicz J. (2013), Zaufanie w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 17. Pawłowska B, Seredocha I. (2012), Wybrane metody doskonalenia jakości usług publicznych, "Pragmata tes Oikonomias", z. VI, Częstochowa.
 18. Przybyszewski R., Atamańczuk K. (2011), Administracja publiczna w wymiarze społecznym i humanistycznym. Założenia teraźniejszości i przyszłości, Toruń.
 19. Rostkowski T. (2004), Zrządzanie kompetencjami w UE [w:] M. Juchnowicz (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 20. Sajkiewicz A. (2002), Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa.
 21. Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, DIFIN, Warszawa.
 22. Schoorman F.D., Mayer R.C., Davis J.H. (2007), An integrative model of organizational trust: past, present and future, "Academy of Management Review", Vol. 32, No. 2
 23. Skrenty Ż. (2013), Zaufanie obywateli do organów władzy publicznej w świetle orzecznictwa sądowego i poglądow doktryny, "Studia Lubuskie" PWSZ IPiA, t. IX, Sulechów.
 24. Świątek-Barylska I. (2013), Źródła zaufania grupowego we współczesnych organizacjach, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", 282, Łódź.
 25. Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 26. Wiśniewski M. (2015), Zaufanie do samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy i Socjologiczny", z. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu