BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reformat Beata (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Information and Communication Technologies as a Source of Marketing Innovations in Retail - Trends
Źródło
Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice, 2016, nr 23, s. 45-53, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Innowacje w handlu, Technologie teleinformatyczne, Marketing, Innowacje marketingowe
Retail trade, Innovations in trade, Information and communication technologies, Marketing, Marketing innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Economic growth in modern retail trade is determined by the development of resources, especially knowledge and innovation. The aim of this paper is to demonstrate that retailers use innovative solutions, which are based on new information and communication technologies. Their manifestation is the development of marketing innovations. The investigation is aimed at answering the following questions: What are the possibilities for creating marketing innovations in trade based resources and potential of ICT? What trends can be observed in the creation of marketing innovations to trade based on knowledge acquired through ICT tools?(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron-Polańczyk E. (2013): The Process of Designing - Computer-Aided Education: Introduction. In: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources. Vol. 4, E. Baron-Polańczyk (ed.). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 2. Biedronka zaprasza klientów do testowania nowych produktów (2014). Jeronimo Martins Polska S.A., http://www.biedronka.pl/pl/news,id,755,title,biedronka-zapraszaklientow- do-testowania-nowych-produktow (access: 10.07.2015).
 3. Całka A., Mróz-Gorgoń B. (2014): Rola mediów społecznościowych w procesie komunikacji marketingowej - przykład marek modowych. "Marketing i Rynek", nr 11, pp. 123-131.
 4. Cheung Ch., Chiu P., Lee M. (2011): Online Social Networks: Why Do Students Use Facebook? "Computers in Human Behavior", No. 27(4).
 5. Collier R. (2014): Patient Engagement or Social Media Marketing. "Canadian Medical Association Journal" April.
 6. Duarte N. (2014): Business Strategies on Innovation, Risk and Proactivity. "Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation", Vol. I, pp. 302-303.
 7. Frąckiewicz E. (2010): Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Gudânescu N., Nicolau A., Mitran D. (2010): ICT Strategy Support for Business Development and Innovation. "Internal Auditing & Risk Management", Vol. 4, Iss. 20, pp. 27-36.
 9. Jurisic B. & Azevedo A. (2010): Building Customer - Brand Relationships in the Mobile Communications Market: The Role of Brand Tribalism and Brand Reputation. "Brand Management", No. 18 (4/5), pp. 349-366.
 10. Kaplan A., Haenlein M. (2010): Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. "Business Horizons", No. 53 (1), pp. 59-68.
 11. Konkurs dla szkół "Przyszłość na talerzu" (2015). Ośrodek Rozwoju Edukacji, http://www.ore.edu.pl/654-uncategorised/polecamy/6317-konkurs-dla-szkol-przyszloscna- talerzu (access: 2.07.2015).
 12. Lidl ma już ponad pół miliona fanów na Facebooku (2013). Nowy Marketing.pl, http://nowymarketing.pl/a/1017,lidlma-juz-ponad-pol-miliona-fanow-na-facebooku (access: 29.06.2015).
 13. Mącik R. (2013): Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 14. Mierzejewska B. (2008): Open Innovation - nowe podejście w procesach innowacji. "E-mentor", No. 2 (24).
 15. Najlepsza marka 2015. Raport. "Magazyn "Press" & "Press-Service Monitoring Mediów 2015, http://psmm.pl/pl/informacja-prasowa/biedronka-w-prasie-tesco-w-internecie-rankingmarek- sieci-handlowych (access: 14.10.2015).
 16. Nikodemska J. (2012): Cyfrowa generacja. http://coaching.focus.pl/zycie/cyfrowageneracja- 189 (access: 30.07.2015).
 17. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005): Przyszłość konkurencji. PWE. Warszawa.
 18. Reformat B., Bilińska-Reformat K. (2014): Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych sieci handlowych. "Marketing i Rynek", nr 4, pp. 208-214.
 19. Słownik pojęć strategii rozwoju transportu do 2020 roku (2014). Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 20. Toffler A. (2006): Trzecia fala. Kurpisz. Warszawa.
 21. [www 1] http://www.comarch.pl/erp/aktualnosci/747-nowosci-w-comarch-erp-xl-2014/ (access: 15.07.2015).
 22. [www 2] http://www.netia.pl/files/uc/ujednolicona-komunikacja-w-handlu-detalicznym.pdf (access: 7.07.2015).
 23. [www 3] http://www.sap.com,/industries/retail/index.epx (access: 20.06.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1948
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu